Bijeenkomst 2 Traject introductie sportklas 1B

Motiverende opening
Dobbelsteen buitenspelen
 Zoek na het dobbelen alle mensen met dat getal
Bespreek met elkaar:
 • Wat vond jij het leukste buitenspeelspel?
 • Hoe was het buitenspelen bij jou op school georganiseerd?  
 • Waar kwam het meeste onrust over op het schoolplein?
 • Hoe was de begeleiding op het schoolplein geregeld? 
 • Wat zou jij toevoegen aan het schoolplein van je oude basisschool?
 • welk cijfer geef jij het buitenspelen op je oude basisschool en waarom?

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BewegingsonderwijsHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Motiverende opening
Dobbelsteen buitenspelen
 Zoek na het dobbelen alle mensen met dat getal
Bespreek met elkaar:
 • Wat vond jij het leukste buitenspeelspel?
 • Hoe was het buitenspelen bij jou op school georganiseerd?  
 • Waar kwam het meeste onrust over op het schoolplein?
 • Hoe was de begeleiding op het schoolplein geregeld? 
 • Wat zou jij toevoegen aan het schoolplein van je oude basisschool?
 • welk cijfer geef jij het buitenspelen op je oude basisschool en waarom?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bijeenkomst 2
Introductie sportklas
Roulatiesystemen 
Herhaling VLAP en PAD

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van vandaag

Je maakt kennis met de Gezonde School (aanpak en de 4 pijlers) 
Je maakt kennis met de basisprincipes van gedragsverandering  

Je weet waar de afkortingen VLAP en PAD voor staan
Je weet waar feedforward en feedback voor staat en begint met het toepassen hiervan

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4 Pijlers        
11 Gezondheidsthema's
Docentvaardigheden in bewegen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3 groepen 3 spellen
5 minuten ---> Schoolpleinspel op leeftijd  
Groep 1 --> 3/4     Groep 2 --> 5/6     Groep 3 --> 7/8

Presenteer jezelf en geef feedback/ feedforward
Feedback ---> Tips en tops na VLAP en PAD
Feedforward ---> Tips en tops voor VLAP en PAD

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doordraaischema
- Roulatiesysteem
- Uitdaagsysteem
- Competitiesysteem
- Poulesysteem
- Afvalsysteem
- Spelenkermis
- Waslijnprincipe

Slide 6 - Tekstslide

Wat hoort waarbij en welke is niet aanwezig als afbeelding ?

Uitdaagsysteem:De meest bekende is het laddersysteem waar je de speler die boven of onder je op ladder staat kan uitdagen om een wedstrijd te spelen. Spelers worden nooit uitgeschakeld. Ze schuiven alleen op de ladder naar beneden of naar boven.

In een poulesysteem speel je in groepjes een halve competitie. Daarna nemen de winnaars van de subgroepjes het tegen elkaar op.

De spelenkermis is een activiteit die bestaat uit een groot aantal kortdurende en eenvoudige bewegingsactiviteiten. Denk aan hinkelen, hoepelen en ringwerpen. Oud Hollandse spelen lenen zich hier uitstekend voor.

Iemand is hem niemand is hem
Uitbreiden

VLAP maken


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bijeenkomst 2 
Theorie 
Introductie gezondheidsthema's 
4 Pijlers

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf je gezondheidsdoel voor de komende periode (6 weken)

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ga staan en loop door het lokaal
 • Sta stil, docent maakt groepje van 4
 • Bespreek met elkaar, wat je gezondheidsdoel is, en hoe je denkt deze te gaan behalen. Vraag door aan elkaar, totdat er een duidelijk beeld ontstaan is over wat en hoe het doel behaald gaat worden.
 • Welke rol speelt de omgeving in het behalen van het doel? Is het een valkuil of juist een hulp?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf, van het doel waar jullie het beste gevoel bij hebben, hoe deze behaald gaat worden.

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Specialist en de gezonde school
Gezondeschoolaanpak
- Aansluiten wat de school al doet
- Activiteiten worden één geheel
- 3 fases 
                 * Voorbereiden * Uitvoeren * Evalueren 
- Doelgericht en efficiënt 
- Draagvlak binnen school, ouders en kinderen 
- Aandacht voor ouderbetrokkenheid


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke 4 pijlers heeft de gezondeschool

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep de antwoorden naar de bijbehorende pijler
Educatie
Omgeving
Signaleren
Beleid
in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren
beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
gebruik maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Profiel specialist
Omgeving
Signalering
Beleid
Educatie 

Slide 15 - Tekstslide

Omgeving
De Specialist Sportieve en Gezonde School heeft het overzicht van de omgeving van de school, wat deze te bieden heeft op het gebied van gezondheid en wat het hieraan kan bijdragen.

Signalering
De Specialist Sportieve en Gezonde School signaleert situaties waar de gezondheid verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot voeding, het welbevinden of zoals hier getekend is, bij het stimuleren van beweging.

De Specialist Sportieve en Gezonde School zoekt daarvoor passende gezondheidsinitiatieven en enthousiasmeert zijn collega’s om deze zo effectief mogelijk in te zetten.

Beleid
Een Specialist Sportieve en Gezonde School kijkt naar de samenhang tussen beleid, omgeving, educatie en signaleren. Hij neemt initiatief om het beleid te analyseren, bespreekbaar te maken en aan te scherpen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de gezondheidsinitiatieven consequent en duurzaam worden ingevoerd.  

De Specialist Sportieve en Gezonde School kent de verschillende educatiemiddelen. Hij kan deze toetsen op betrouwbaarheid en kiest de juiste educatie uit passend bij zijn school(visie).

Zo zorgt de Specialist Sportieve en Gezonde School dat de school bijdraagt aan een gezonde omgeving voor kinderen om op te groeienLeerpad introductie
 • Alle leesopdrachten en vragen zijn op de Hogeschool Leiden verplicht
 • Waar moet je als specialist op letten als je een verandering teweeg wilt brengen ?
 • Rol van de specialist
 • Aanbod kwaliteit en kwantiteit
 • Rolmodel als specialist
 • Behoefte peilen van de doelgroep

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbereiding voor volgende keer

 • SSGS leerpad, Module 1 Algemeen B: Specialist als veranderaar 1 maken tot en met 2.3. Taak: de activiteit die je onderneemt.
 • SSGS leerpad, Module 1 Bewegen en sport A: Buitenspelen, maken tot en met 1.2. Ontwikkelingswaarden van buitenspelen

Slide 18 - Tekstslide

SSGS leerpad, Module 1 Algemeen B: Specialist als veranderaar 1 maken tot en met 2.3. Taak: de activiteit die je onderneemt.
SSGS leerpad, Module 1 Bewegen en sport A: Buitenspelen, maken tot en met 1.2. Ontwikkelingswaarden van buitenspelen