InScience - Verwerkingsles 2040

1 / 7
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerScheikunde+10Middelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 7 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Welkom bij het lesmateriaal van InScience – International Science Film Festival Nijmegen bij de film 2040. Het doel van dit lesmateriaal is om aan de hand van het thema klimaatverandering leerlingen de kennis, vaardigheden en motivatie mee te geven om bij hen actief, kritisch burgerschap te stimuleren. Het lesmateriaal bestaat uit twee lessen bij een wetenschapsfilm. In deze eerste les bespreken we aan de hand van kritische vragen en praktische opdrachten welke externe factoren en partijen belangrijk zijn bij de aanpak van klimaatverandering in de wereld. Na deze voorbereidende les bekijkt de klas de film. Daarna is er een tweede les ter verwerking. Ook is er een quiz over klimaatfeitjes die je met leerlingen kunt doen.

Instructies

In de bijlage vind je een docentenhandleiding om de les te geven. 

Instructies

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Kennis maken met InScience
Begin de les met een uitleg over InScience:
InScience - International Science Film Festival Nijmegen is een van de grootste internationale wetenschapsfilmfestivals in Europa. Wij zijn in 2015 opgericht door Arthouse Lux en de Radboud Universiteit. Naast films voor jong en oud bieden wij ook veel andere activiteiten aan, zoals kunstinstallaties en educatieprogramma's. Zo willen wij wetenschap en maatschappij op een aantrekkelijke en toegankelijke manier samen laten komen, en ingewikkelde thema's ophelderen. Bij onze filmvertoningen voor leerlingen is ook altijd een wetenschapper aanwezig die het wetenschappelijke thema uit de film met de leerlingen bespreekt.

Nabespreking Filmbezoek
 Wat voor gevoel 
had je na het 
kijken van de film?
Wat wil je nog 
meer weten na 
het kijken van de film?
Wat is je het 
meest bijgebleven 
van de film? 
Vind je de film objectief?

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling woordweb
Herhaal het woordweb uit de introductieles om te kijken of leerlingen extra kennis hebben opgedaan. 
Herhaling opdracht: Woordweb


Wat weten jullie nu over onderwerpen uit de film?

Slide 3 - Tekstslide

Introductie woordweb opdracht
Introduceer de woordweb opdracht aan de hand van een korte uitleg over het klimaatakkoord van Parijs:

Het klimaatakkoord van Parijs is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde onder controle te houden. Het verdrag werd op 12 december 2015 gepresenteerd op de klimaatconferentie in Parijs en werd over de tijd door meer en meer landen ondertekend. Eind oktober 2019 stond de teller hierbij op 197 landen. Het heeft jaren aan onderhandelingen gekost voordat op de klimaatconferentie in Parijs 195 landen instemden met het klimaatakkoord. In de volgende opdracht gaan we onderzoeken wat de aanpak van klimaatverandering zo ingewikkeld maakt. 

Opdracht
De leerlingen maken in 10 minuten een individueel woordweb rond de vraag 'Met welke factoren moet allemaal rekening worden gehouden in de aanpak van klimaatverandering in de wereld?'

Voorbeeldantwoorden 
 • De welvaart van een land
 • Welvaartsverschillen tussen landen
 • De mate waarin verschillende landen met de gevolgen van klimaatverandering te maken krijgen
 • De mate waarin verschillende landen afhankelijk zijn van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen voor hun economie
 • De belangen van toekomstige generaties 
 • Het uitsterven van diersoorten en verlies aan biodiversiteit
 • Gevolgen die opgelegde klimaatmaatregelen hebben voor bijvoorbeeld boeren en industrie
 • De directe gevolgen van klimaatverandering zoals de gezondheidsrisico's van luchtvervuiling
Klimaatverandering

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofdioxide (CO2)

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Duurzame uitvindingen

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Nabespreking Filmbezoek
 • De film voelt heel persoonlijk doordat de maker zijn dochter betrekt en zelf de hoofdrol speelt. Wat vind je hiervan? 
 • Er zijn regelmatig animaties te zien waarbij de maker praat met experts en waarbij ze zelf heel klein zijn in vergelijking met hun omgeving, wat is hier het effect van op de kijker? 
 • Wat is je opgevallen aan de muziek in de film?

Slide 7 - Tekstslide

Verwerkingsvragen
Deze vragen gaan wat meer in op de filmische elementen. Wat doet het narratief met de boodschap? Hoe is de filmische vormgeving? En binnen welke context is de film gemaakt?