Flexibele leerwegen - handout

Taaldag 2019
Flexibele leertrajecten voor ex-onthaalleerlingen
hanne.bongaerts@sintguido.be
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsEngels+3Secundair onderwijs

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Taaldag 2019
Flexibele leertrajecten voor ex-onthaalleerlingen
hanne.bongaerts@sintguido.be

Slide 1 - Tekstslide
Machteld Vandecandelaere
Naomi Van den Branden
Margo Vandenbroeck, Bieke De Fraine
Goedroen Juchtmans, Katleen De Rick

Slide 2 - Tekstslide

Interne differentiatie
 • Binnenklasdifferentiatie: flexibele leerinhouden (basisvorming destilleren)
 • Co-teaching / Universal Design for learning
 • Individuele leerlijnen met nadruk op zelfstandig werk: contractwerk, begeleid zelfstandig leren, flipped classroom

Slide 3 - Tekstslide

Externe differentiatie
 • Graadevaluatie (oriënteringsattest wel noodzakelijk indien de leerling alsnog in leerjaar 2 verandert) >> wordt voor de start van het schooljaar voor een structuuronderdeel vastgelegd
 • Modulair onderwijs (o.a. in BSO en DBSO nuttig om deelcertificaten te halen)
 • (jaar)klasoverstijgende Co-teaching

Slide 4 - Tekstslide

Externe differentiatie
Structureel ingebouwde uren remediëring / verdieping / verbreding
 • kan klas/leerjaaroverstijgend ingepland worden, met peertutoring
 • huiswerkklas voor iedereen / uren in open leercentrum
 • remediërende weken
>> maximaal aantal lestijden respecteren!

Slide 5 - Tekstslide

Externe differentiatie
Flexibele uurroosters & bundelen van vakken
 • bepaalde weken meer lesuren, andere weken minder
 • een éénuursvak als tweeuursvak programmeren, dan omwisselen
 • projectmatig aan de slag gaan
 • nog in te halen vakken/modules voor zittenblijvers in eerste maanden programmeren
 • 'vlinderleraren'

Slide 6 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
Niveauwerking
 • extra taaltraject Frans+ of tot 3u. meer Nederlands
 • huiswerkklas voor ex-Okan (bij vervolgschoolcoaches)
 • lessen volgen in andere klas/jaar/ andere school (kan ook moeilijker zijn!) <-> korte en lange snuffelstages tijdens OKAN
 • bij evaluaties: verklarend/ vertalend woordenboek gebruiken, examen mondeling toelichten, open boek examen

Slide 7 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
Doorstroom na tekorten
 • bv. met zelfstandig te verwerken bundel met de niet gekende leerdoelen
 • oriënteringsattest wel noodzakelijk indien de leerling alsnog in leerjaar 2 verandert
Studieduur verlengen
 • een schooljaar over 2 jaar
 • een graad over 3 jaar
 • ook bij HBO5 of Se-n-Se

Slide 8 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
Vrijstellingen
 • van delen van vakken (leerachterstand)
 • volledige vakken door Nederlands
 • reeds met vrucht doorlopen vakken (een leerling die bleef zitten /al examencommissie deed / voorkennis aantoonde op een speciffiek examen op de leerplandoelen van dat jaar)

Slide 9 - Tekstslide

Opstellen van contract met leerling en ouders/voogd
 • Inschatten van inzet/zelfredzaamheid van de leerling   intakegesprek - informatie van vervolgschoolcoach - fiche uit BaSO
 • Inschatten van ondersteuning - tussentijdse opvolging
 • Bekijken van infrastructuur: waar mag/kan de leerling werken?   zelfde klaslokaal -  ander lokaal met of zonder toezicht -   openleercentrum - bibliotheek - thuis
 • Engagementsverklaring

Slide 10 - Tekstslide

Draagkracht van de school: planlast
 • Parallel programmeren van bepaalde vakken om niveaugroepen te maken mogelijk?
 • Hoeveel campussen heeft de school?
 • Flexibele aanwezigheid op school: registreren is omslachtiger, meer werkdruk voor ondersteunend personeel?
 • Aantal beschikbare vervolgschoolcoaches/ GOK-uren?
 • Reflectiedagen / overlegmomenten mogelijk?

Slide 11 - Tekstslide

Draagkracht van de school: mindset
 • Leerkrachten bereid om flexibele lessenroosters te krijgen?
 • Leerkrachten bereid om meer tijd te besteden aan specifeke bundels, beschikbaarheid tijdens examenperiode, meer overleg, ... ?
 • Diagnostische competentie
 • Iedereen gelijk voor de wet vs. Gelijke kansen
      >> ex-OKANleerling kan een les geven in eigen taal aan leerkrachten of aan nieuwe
          klas: begrip opbrengen voor extra maatregelen
(wat voor ex-OKAN kan, is ook interessant voor M-decreet en omgekeerd!)

Slide 12 - Tekstslide

Meer lezen / Bronnen
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/samen-tegen-schooluitval/schooluitval-voorkomen/onderwijs-op-maat-differentiatie#differentiatie
https://www.onderwijskiezer.be/v2/download/Flexibele%20leertrajecten%20SO.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/flexibele-leerwegen-in-het-basis-en-secundair-onderwijsSlide 13 - Tekstslide

Meer lezen / Bronnen
https://www.researchgate.net/publication/319036668_Flexibele_leerwegen_in_Vlaanderen_buiten_de_lijntjes_kleuren/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=203
www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2017/03/38_1_04SmetsStruyven.pdf
https://www.nuffic.nl/publicaties/?languages[]=nl&publicationTypes[]=education-systems
http://www.cteno.be/downloads/wegwijs_okan_webversie.pdf

https://www.researchgate.net/publication/319036668_Flexibele_leerwegen_in_Vlaanderen_buiten_de_lijntjes_kleuren/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=203
http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2017/03/38_1_04SmetsStruyven.pdf
https://www.nuffic.nl/publicaties/?languages[]=nl&publicationTypes[]=education-systems
http://www.cteno.be/downloads/wegwijs_okan_webversie.pdf

Slide 14 - Tekstslide