3TV - §3.2 -Balancing chemical reaction equations

What do you know about balance?
1 / 13
volgende
Slide 1: Woordweb
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

What do you know about balance?

Slide 1 - Woordweb

Balance
Atoms
left and right

index not, coëfficiënt yes
don't write 1

Slide 2 - Tekstslide

Step 1 Reaction equation
Aluminiumoxide -> aluminium + oxygen
Al2O3 -> Al + O2

Slide 3 - Tekstslide

Step 2 Count atoms in every single molecule
Aluminiumoxide    ->    aluminium   +   oxygen
                .... Al2O3    ->     .... Al                +     .... O2
                  1                              1                               1
Al
2
->
              1
Al
O
3
->
              2
O

Slide 4 - Tekstslide

Step 3 Right and left equal (1)
Aluminiumoxide    ->    aluminium   +   oxygen
                .... Al2O3    ->     .... Al                +     .... O2
                  1                                                           1
                                                  2
Al
2
->
              2
 1
Al
O
3
->
 2
O

Slide 5 - Tekstslide

Step 3 Right and left equal (2)
Aluminiumoxide -> aluminium + oxygen
Al2O3 -> 2 Al + 1.5 O2
Al
2
Al
2
O
3
O
3

Slide 6 - Tekstslide

Step 3 Right and left equal (1)
Aluminiumoxide    ->    aluminium   +   oxygen
                .... Al2O3    ->     .... Al                +     .... O2
                  1                                                           1
                                                  2
Al
2
->
              2
 1
Al
O
3
->
 2
O

Slide 7 - Tekstslide

Stap 3 Whole numbers
Aluminiumoxide -> aluminium + oxygen
2 Al2O3 -> 4 Al + 3 O2
Al
4
Al
4
O
6
O
6

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Is this reaction balanced?
A
Yes
B
No

Slide 10 - Quizvraag

Make the reaction equation balanced.

2P+3Cl2......PCl3
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 11 - Quizvraag

What is the balanced equation?
A
CH4(g)+O2(g)CO2(g)+H2O(l)
B
CH4(g)+O2(g)CO2(g)+2H2O(l)
C
CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+H2O(l)
D
CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(l)

Slide 12 - Quizvraag

What is the balanced equation?
A
Fe2O3(s) + C(s) --> Fe(l) + CO2(g)
B
Fe2O3(s) + 2 C(s) --> 2 Fe(l) + 2 CO2(g)
C
2 Fe2O3(s) + 3 C(s) --> 4 Fe(l) + 3 CO2(g)
D
3 Fe2O3(s) + 4 C(s) --> 6 Fe(l) + 4 CO2(g)

Slide 13 - Quizvraag