Drogredenen

Welkom

Argumenteren


Drogredenen
Nederlands
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom

Argumenteren


Drogredenen
Nederlands

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesprogramma
 1. Voorkennis argumentatiestructuren
 2. Uitleg drogredenen

 3. Zelf oefenen
  Ben je er klaar voor? Maak de eindopdracht!

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Argumentatiestructuren

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het eind van deze les...

 • wken je de 8 belangrijkste soorten drogredenen die er zijn.

 • kun je  verschillende soorten drogredenen herkennen.

 • kun beoordelen of een argument sterk of zwak is.

 • kun zwakke argumenten weerleggen door erop te wijzen dat het drogredenen zijn. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Drogreden
 • Een drogreden is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt.

 • Drogredenen worden vaak in discussies gebruikt, maar ook wel in andere situatie

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Video
-
ZML drogredenen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Drogredenen
 1. Onjuiste oorzaak-gevolgrelatie
 2. Cirkelredenering
 3. Verkeerde vergelijking
 4. Generalisatie
 5. Onduiken van de bewijslast
 6. Verkeerd autoriteitsargument
 7. Beroep op traditie
 8. Persoonlijke aanval

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De onjuiste oorzaak-gevolgrelatie (1)


Er wordt tussen twee zaken een oorzaak-gevolgrelatie gelegd, terwijl die er niet is.

 
Veel ouderen die op een e-bike rijden hebben een ongeval gehad, dus is het rijden met een e-bike gevaarlijk.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesOnjuiste oorzaak-gevolgrelatie


'Sinds de jaren tachtig worden er computers gebruikt in het basisonderwijs. En sinds de jaren tachtig hebben kinderen minder parate kennis. Door het gebruik van computers op school hebben kinderen dus minder parate kennis.'

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Cirkelredenering (2)
Bij een cirkelredenering herhaal je je standpunt, alleen anders geformuleerd.


Ik vind haar niet aardig, want ik mag haar niet.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesCirkelredenering


'Dit kabinet maakt er echt een puinhoop van, want het kabinet doet helemaal niets goed!

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De verkeerde vergelijking (3)

Je vergelijkt onterecht twee zaken met elkaar.

Volgens de NS hoeft in de sprinter geen wc te zitten. In een bus zit die toch ook niet.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesVerkeerde vergelijking


'Het geschiedenisonderwijs kan beter worden afgeschaft. Wat gebeurd is, is gebeurd. Een versleten jas gooi je toch ook weg!'

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De overhaaste generalisatie (4)
Op grond van een of een enkel voorval wordt er een conclusie getrokken die voor alle gevallen geldt.

Mijn opa dronk elke dag een paar glazen jenever en is 98 jaar geworden, alcohol drinken is dus helemaal niet ongezond. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesOverhaaste generalisatie


'Hardlopen is helemaal niet gezond. Bij de marathon van vorige week is een man in elkaar gezakt en ter plekke overleden aan een hartaanval.'

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werklozen zijn te beroerd om te werken, dat zie je wel aan mijn buurman.
A
onjuiste oorzaak-gevolgrelatie
B
verkeerde vergelijking
C
cirkelredenering
D
generalisatie

Slide 17 - Quizvraag

Op basis van te weinig gegevens stelt iemand een algemene regel vast
Supermarktmedewerkers moeten niet klagen als ze overuren maken, want winkeliers werken ook op koopavonden en zaterdag
A
onjuiste oorzaak-gevolgrelatie
B
verkeerde vergelijking
C
cirkelredening
D
generalisatie

Slide 18 - Quizvraag

er worden dingen met elkaar vergeleken die eigenlijk niet te vergelijken zijn
Iemand die niet vooraf een proefexamen maakt, haalt een slecht resultaat. Jim heeft een onvoldoende, dus hij heeft het proefexamen niet gemaakt.
A
onjuiste oorzaak-gevolgrelatie
B
verkeerde vergelijking
C
cirkelredenering
D
generalisatie

Slide 19 - Quizvraag

Een foute conclusie trekken; een verkeerde voorstelling van oorzaak en gevolg.
“Ik ben geen kleptomaan, want ik steel niet.”
A
onjuiste oorzaak-gevolgrelatie
B
verkeerde vergelijking
C
cirkelredenering
D
generalisatie

Slide 20 - Quizvraag

Een spreker of schrijver gebruikt bij een cirkelredenering de bewering als het argument zelf. Vaak geeft de spreker of schrijver een definitie of omschrijving van de bewering in zijn argument, zoals in onderstaand voorbeeld een niet-kleptomaan per definitie niet steelt.
Onduiken van bewijslast (5)
Je formuleert je argument zo dat je je tegenstanders ervan weerhoudt het standpunt tegen te spreken.

'Ik ben tegen de doodstraf. Ieder weldenkend mens is daar toch tegen!'

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesOntduiken van bewijslast


'Als jij geen tegenargumenten kunt bedenken, dan is het dus waar.'Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verkeerd autoriteitsargument (6)

Je voert iemand op die helemaal geen autoriteit is op het gebied van het onderwerp van de discussie.

''Wij van WC-eend adviseren WC-eend.''

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructiesVerkeerd autoriteitsargument


'Ik weet zeker dat deze maaltijd gezond is, want dat heeft mijn fitnesstrainer gezegd.'

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beroep op traditie (7)
Je geeft een argument dat gebaseerd is op het idee dat iets zo moet blijven omdat het altijd al zo geweest is.

'Waarom zou ik een mobiele telefoon aanschaffen? Vroeger had niemand een mobiele telefoon en de communicatie verliep altijd prima.'

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesBeroep op traditie


Natuurlijk moeten leerlingen met pen en papier blijven werken, dit is altijd zo geweest.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonlijke aanval (8)
Bij een persoonlijke aanval wordt er niet op de bal, maar op de persoon gespeeld. 

 'Als je tegen Zwarte Piet bent, dan ben je geen echte Nederlander'. 

Dit argument valt iemand aan op zijn mening 


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesPersoonlijke aanval


Wat weet jij van nu gezondheid, jij weegt zelf 105 kilo!

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dat hoef ik niet te bewijzen, dat is gewoon zo!
A
Verkeerd autoriteitsargument
B
Beroep op traditie
C
Persoonlijke aanval
D
Ontduiken van bewijslast

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Condooms verergeren de verspreiding van aids, want dat zegt de paus.
A
Verkeerd autoriteitsargument
B
Beroep op traditie
C
Persoonlijke aanval
D
Ontduiken van bewijslast

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

We eten nooit later dan zes uur, dus nu ook niet.
A
Verkeerd autoriteitsargument
B
Beroep op traditie
C
Persoonlijke aanval
D
Ontduiken van bewijslast

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Nederland stelt niets voor, want het is maar een klein kikkerlandje.

A
Verkeerd autoriteitsargument
B
Beroep op traditie
C
Persoonlijke aanval
D
Ontduiken van bewijslast

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag!
 1. Op de ELO bij trede 24 vind je een document genaamd oefening drogredenen 3Ga. Maak de opdrachten.

 2.  Kijk vervolgens je gemaakte werk zelf na (antwoorden document staat ook op de ELO).

 3. Analyseer je fouten en besteed nog wat extra aandacht aan de drogredenen die jij lastig vindt.

 4. Ben je er klaar voor? Maak de 'eindopdracht drogredenen' op de ELO om deze trede af te ronden (je moet ook de opdracht zakelijk telefoongesprek maken). 

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen / bekijken
meer voorbeelden krijgen / zoeken
oefeningen maken op de ELO
de leerstof nog even bekijken (theorie document op de ELO)
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
de eindopdracht maken.
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 37 - Poll

Deze slide heeft geen instructies


Nog iets anders, namelijk...

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Video
-
Drogredenen

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 41 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Video
-
Argumentatiestructuren

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Link

Deze slide heeft geen instructies