NaSk Overal 1.2

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?

 • Regels bespreken
 • Methode installeren
 • Hoe gaan we te werk bij NaSk?
 • Uitleg 1.2

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Regels in mijn les
 • Als iemand aan het woord is, ben jij stil.
 • Als je een vraag hebt, steek je je vinger op.
 • We hebben respect voor elkaar.
 • Fouten maken mag!
 • Als je binnenkomt leg je alle spullen die je nodig hebt op tafel.

Slide 4 - Tekstslide

Werkboek bekijken en methode instellen

Slide 5 - Tekstslide

Hoe gaan we te werk bij NaSk?
 • De weektaak staat in SOM genoteerd.
 • 1 les: Uitleg van de stof/practica
 • 1 les: Zelfstandig of in groepjes aan de slag met de opdrachten.
 • Per hoofdstuk 1 repetitie, soms nog een extra praktische opdracht voor een cijfer. 

Slide 6 - Tekstslide

1.2 Het practicumlokaal

Slide 7 - Tekstslide

Classdojo
Wie heeft zijn materiaal op orde?

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt aan het einde van de les:

 • Uitleggen welke regels er zijn in het practicumlokaal
 • De veiligheidsvoorzieningen herkennen
 • De 6 gevarensymbolen herkennen.

Slide 9 - Tekstslide

Regels in het practicumlokaal
- Niet rennen, stoeien of vechten! Loop rustig.
- Geen tassen in de loopgangen.
- Er wordt niet gegeten of gedronken in het lokaal.
- Volg de instructies van de docent/ TOA altijd precies op.
- Proef nooit van een stof en raak het ook nooit zomaar aan.
- Draag een labjas, veiligheidsbril en lang haar in een staart als je met stoffen of vuur werkt. 
- Waarschuw de docent/ TOA als je veel geknoeid hebt en vraag hoe het opgeruimd moet worden

Slide 10 - Tekstslide

Veiligheidsvoorzieningen in het lokaal
labjas: katoenen jas om je kleren te beschermen.

veiligheidsbril: bril om je ogen te beschermen.

blusdeken: deken die je gebruikt om een kleine
brand te blussen of als de kleren van iemand 
branden.


Slide 11 - Tekstslide

Veiligheidsvoorzieningen in het lokaal

brandblusser: gebruik je om een grotere brand te 
blussen.Niet bij personen gebruiken.

noodstop: knop die gas, water en stroom afsluit 
als je erop drukt.

Slide 12 - Tekstslide

Veiligheidsvoorzieningen in het lokaal

nooddouche: daar ga je onder staan als je een 
bijtende stof op je huid of kleren hebt gekregen.

oogdouche: fonteintje om je ogen te spoelen als 
je daarin een bijtende stof hebt gekregen.

Slide 13 - Tekstslide

Gevaren symbolen

Slide 14 - Tekstslide

De brander (onderdelen)
 • Schoorsteen
 • Gasregelknop
 • Luchtring
 • GasslangSlide 15 - Tekstslide

De gele vlam (pauzevlam)
 • De luchtring is dicht
 • Een gele vlam zie je goed
 • Je gebruikt de gele vlam als je pauzeert 
 • De gele vlam heet ook wel de pauzevlam
 • nadeel: wat je in de vlam houdt wordt zwart

Slide 16 - Tekstslide

De stille blauwe vlam

 • De luchtring staat een beetje open
 • Een blauwe vlam gebruik je als je iets verwarmt. 

 • Nadeel: Je ziet hem slecht

Slide 17 - Tekstslide

De ruisende blauwe vlam

 • De luchtring is helemaal open
 • De ruisende vlam is de heetste vlam
 • Er ontstaat altijd een kegeltje in de vlam


Slide 18 - Tekstslide

Opdrachten maken
Weektaak:
Waar? Bladzijde 18 t/m 22
Wat? Opdracht 17 t/m 28
Hoe? In je werkboek
Klaar? Nakijken

Slide 19 - Tekstslide