cross

Present perfect and past simple

Past Simple / Present Perfect
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Past Simple / Present Perfect

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van de les:
* Weet je het verschil tussen de Past Simple en de Present Perfect
* Weet je welke signaalwoorden bij welke tijd horen
* Kun je in een zin de goede tijd (Past Simple of Present Perfect) invullen

Slide 2 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de Past Simple?
Bij activiteiten/gebeurtenissen in het verleden
die afgelopen zijn.
Vaak staat er bij wanneer iets gebeurde.

I broke my leg in 2014
I met my boyfriend last summer


Slide 3 - Tekstslide

Past simple
Vorm:
Regelmatige ww: + ed
Onregelmatige ww: 2e rijtje

Slide 4 - Tekstslide

Signaalwoorden past simple

Last
Ago
Date
Yesterday

Slide 5 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de Present Perfect?

* bij gebeurtenissen in het verleden die nu nog bezig zijn
* bij ervaringen in het verleden
* je merkt nu resultaat van acties in het verleden

I can't run, I have broken my leg. (been is nog steeds gebroken)
I have known my boyfriend for 5 days. (je kent hem nog steeds)
I have been to London six times. (ervaring)

Slide 6 - Tekstslide

Present Perfect
Vorm:
to have (has of have) + VD
VD regelmatige ww: + ed
VD onregelmatige ww: 3e rijtje

Slide 7 - Tekstslide

Signaalwoorden present perfect

For, Yet, Never, Ever, Just, Always/Already, Since
+
How long
Recently
Lately

Slide 8 - Tekstslide

Past simple
Present perfect
since
just
recently
already
ever
not yet
so far
lately
a day ago
in 2019
the other day
last week
yesterday

Slide 9 - Sleepvraag

We sang that song yesterday.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 10 - Quizvraag

We have known each other for three years now.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 11 - Quizvraag

I ...... that film yet.
A
didn't see
B
haven't seen

Slide 12 - Quizvraag

He ..... there yesterday morning.
A
went
B
has gone

Slide 13 - Quizvraag

........ to Paris yet?
A
Did they go
B
Have they been

Slide 14 - Quizvraag

....... her for three years.
A
I didn't see
B
I haven't seen

Slide 15 - Quizvraag

He ..... there since 2015
A
lived
B
has lived

Slide 16 - Quizvraag

I .... him an hour ago.
A
saw
B
have seen

Slide 17 - Quizvraag

I .... him a present on his birthday
A
gave
B
have given

Slide 18 - Quizvraag

I .... in London in 2016
A
lived
B
have lived

Slide 19 - Quizvraag

...... yesterday?
A
Did your cat die
B
Has your cat died

Slide 20 - Quizvraag

He ...... to Paris last week
(fly)

Slide 21 - Open vraag

We .... the party last Friday
(not enjoy)

Slide 22 - Open vraag

Where .... you this morning?
(to be)

Slide 23 - Open vraag

Where is John? I ..... him yet.
(not see)

Slide 24 - Open vraag

He .... home late last night
(come)

Slide 25 - Open vraag

We ..... to France last summer
(go)

Slide 26 - Open vraag

What have you learnt?
Je weet het verschil tussen de Past Simple en Present Perfect en kunt dit toepassen, vaak met behulp van de signaalwoorden

Slide 27 - Tekstslide