B-VCA - B-VCA deel 2 - H2

B-VCA
B-VCA 2

2. RISICO EN PREVENTIE
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsPraktijkonderwijsLeerjaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

B-VCA
B-VCA 2

2. RISICO EN PREVENTIE

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

v
Risico's

Slide 3 - Woordweb

Maak opdracht 1
bladzijde 13

Slide 4 - Tekstslide

VEILIGHEID
Bladzijde 13 en 14

Slide 5 - Tekstslide


Je loopt met je collega over de bouwplaats. Je collega draagt zijn helm niet. Wat doe je?
A
Niks. Het is zijn eigen schuld als er iets op zijn hoofd valt.
B
Niks. Want anders vindt hij mij niet cool.
C
Je zegt hem dat hij voor de veiligheid een helm op moet zetten.
D
Je zegt tegen je baas dat hij de collega maar moet ontslaan.

Slide 6 - Quizvraag

Maak opdracht 2 t/m 4
bladzijde 14

Slide 7 - Tekstslide

SCHADE VOORKOMEN OF VERKLEINEN
Bladzijde 15 en 16

Slide 8 - Tekstslide

Waar horen de preventiemaatregelen bij?
Mens
Techniek
Omgeving
Organisatie
Er staat een afzetting rondom het werkterrein.
De werkgever geeft duidelijke werkinstructies.
Werknemer Andy volgt een veiligheidscursus.
De kolomboormachine wordt gekeurd.

Slide 9 - Sleepvraag

Maak opdracht 5 en 6
bladzijde 16 en 17 

Slide 10 - Tekstslide

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE
Bladzijde 17 en 18

Slide 11 - Tekstslide


Waarom maak je een risico-inventarisatie en -evaluatie?

Slide 12 - Open vraag

Maak opdracht 7
bladzijde 19 en 20

Slide 13 - Tekstslide

TAAKRISICOANALYSE, TRA
Bladzijde 20 en 21

Slide 14 - Tekstslide


Waarvan maakt je leidinggevende een taakrisicoanalyse?
A
Van een machine
B
Van het bedrijf
C
Van risicovol werk
D
Van een medewerker

Slide 15 - Quizvraag

Maak opdracht 8 en 9
bladzijde 21 en 22

Slide 16 - Tekstslide

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE, LMRA
Bladzijde 22 en 23

Slide 17 - Tekstslide


Je gaat na de middagpauze weer aan het werk in een greppel. Het regent inmiddels en je doet een laatste controle. Hoe noem je dit?
A
LMRA
B
TRA
C
RI&E
D
Preventie

Slide 18 - Quizvraag

Maak opdracht 10 en 11
bladzijde 24

Slide 19 - Tekstslide

WERKOVERLEG
Bladzijde 25 

Slide 20 - Tekstslide


Is werkoverleg op de werkvloer verplicht?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quizvraag

Maak opdracht 12 en 13
bladzijde 25

Slide 22 - Tekstslide


Noem 1 ding wat je moeilijk vindt aan risico's inventariseren.

Slide 23 - Open vraag

Maak opdracht 14
bladzijde 26

Slide 24 - Tekstslide