Present Continuous

Maar eerst.... 
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Maar eerst.... 

Slide 1 - Tekstslide
Herhaling: Present Simple 

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling: Wanneer gebruik ik de Present Simple?

Slide 3 - Open vraag

Herhaling: Hoe vorm ik de Present Simple

Slide 4 - Open vraag

Herhaling: Maak een zin met de Present Simple.

Slide 5 - Open vraag

Gebruik: nu aan de gang

Slide 6 - Tekstslide

Vorm:
To be + ww + -ing

Wat is ook al weer de vorm van to be? 

Slide 7 - Tekstslide

Present continuous: +, - , ?
+
I am teaching the Present continuous right now.
-
I am not teaching the present continuous right now.
?
Am I teaching the present continuous right now?

Slide 8 - Tekstslide

Uitzonderingen
Woorden die eindigen op een -e 
Woorden die eindigen op - ie
Woorden die eindigen op één l:
Korte woorden die eindigen op één klinker + medeklinker verdubbel de laatste letter: 
Lie -> Lying
travel -> travelling
swim -> swimming
live -> living

Slide 9 - Sleepvraag

Choose the Present Continuous.

Listen! The birds ___ a song!
A
sing
B
singing
C
are sing
D
are singing

Slide 10 - Quizvraag

Choose the Present Continuous.

Our teacher ___ the grammar.
A
explains
B
is explain
C
explaining
D
is explaining

Slide 11 - Quizvraag

Choose the Present Continuous.

When ___ for vacation?
A
are we leaving
B
are we leave
C
we leaving
D
we leave

Slide 12 - Quizvraag

Bij welke woorden moet je de Present Continuous gebruiken?

Let op meerdere antwoorden mogelijk!
A
At the moment
B
Every Saturday
C
Now!
D
Often

Slide 13 - Quizvraag

What is happening?

Slide 14 - Open vraag