5.4 herhaling en oefenen

Welkom
Zorg dat je klaar bent:
Pen
rekenmachine
papier
binas
boek en werkboek B
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welkom
Zorg dat je klaar bent:
Pen
rekenmachine
papier
binas
boek en werkboek B

Slide 1 - Tekstslide

Planning
herhaling  5.4
oefenen met 5.4

Slide 2 - Tekstslide

Na deze les...
... kun  je een reactieschema  opstellen.
... kun je van een reactieschema een reactievergelijking maken
... kun je een reactievergelijking kloppend maken

Slide 3 - Tekstslide

5.4 reactievergelijkingen

Slide 4 - Tekstslide

reactievergelijkingen ??

Slide 5 - Woordweb

Weet je nog? (1/2)
Index: Kleine getalletje in de molecuulformule -> 2 in SO
Coëfficiënt: getal voor de molecuulformule, 5 in 5 NaCl 

Atomen zijn alleen, behalve sommige atomen, die zijn altijd met z'n tweeën: 
Cl
aartje Fietst In Haar Onderbroek Naar Breda

Slide 6 - Tekstslide

Weet je nog? (2/2)
SO2
1 molecuul
2 atoomsoorten
 • 1 x S
 • 2 x O
3 SO2
3 molecuul
2 atoomsoorten
 • 3 x S
 • 6 x O

Slide 7 - Tekstslide

Reactieschema
Een chemische reactie kun je verkort weergeven in een reactieschema, waarin je de namen en de toestandsaanduidingen van de beginstoffen voor de pijl en van de reactieproducten achter de pijl plaatst.
Toestandsaanduidingen: gas (g), vast (s), vloeibaar (l) en opgelost (aq)

Slide 8 - Tekstslide

Reactieschema
Begin: Methaan en Zuurstof
Eind: Koolstofdioxide en Water

Slide 9 - Tekstslide

Reactieschema
Verbranding van methaan

Begin: Methaan en Zuurstof
Eind: Koolstofdioxide en Water
Methaan(g) + Zuurstof(g) --> Koolstofdioxide(g) en Water(l)

Slide 10 - Tekstslide

Reactievergelijking
Reactieschema = woorden
Reactievergelijking = molecuulformules

In een reactievergelijking is er voor en na de pijl een gelijk aantal atomen van elke soort aanwezig.

Je noemt dat een kloppende reactievergelijking.

Slide 11 - Tekstslide

Stappenplan
Deel 1

 • Schrijf het reactieschema op in woorden
 • Vervang de woorden door symbolen
 • Schrijf van elk soort atoom het aantal op, voor de pijl
 • Schrijf van elk soort atoom het aantal op, na de pijl
Deel 2
 • Pas het aantal atomen aan door de coëfficiënt te veranderen
 • Controleer of voor en na de pijl evenveel van elk  atoomsoort aanwezig is.Slide 12 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 1)
Verbranding van Methaan
Reactieschema:


Reactievergelijking:

Methaan(g) + Zuurstof(g)  -->  Koolstofdioxide(g) en Water(l)
CH4 (g) + O2 (g)  -->  CO2 (g) + H2O (l)

Slide 13 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 2)
... CH4 + ... O -->  ... CO2 + ... H2O
C: 
H: 
O:
C: 
H: 
O:

Slide 14 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 2)
CH42 O -->  CO2 + 2 H2O
C: 1
H: 4
O: 2 4
C: 1
H: 2 4
O: 3 4

Slide 15 - Tekstslide

Regels kloppend maken
 • Voor en na de pijl moeten van elke atoomsoort evenveel atomen zijn 
 • Aan de moleculen zelf mag je niets veranderen (de index verandert niet
 • Let op !! Als je op een half getal uitkomt voor de moleculen, doe je alle getallen (coëfficiënten) keer 2 
 • Let op !! Uiteindelijk moeten de coëfficiënten de kleinst mogelijke hele getallen zijn. 
CH4 (g) + O2 (g)  -->  CO2 (g) + H2O (l)

Slide 16 - Tekstslide

maak de volgende reactievergelijking kloppend:

NaCl(s)>Na(g)+Cl2(g)

Slide 17 - Open vraag


C(g)+O2(g)>CO(g)

Slide 18 - Open vraag

huiswerk bespreken
Online of blz 65 van je werkboek

Slide 19 - Tekstslide

85 Kloppend maken betekent dat er voor en na de reactiepijl evenveel moleculen staan
ojuist
onjuist

Slide 20 - Poll

In een kloppende reactievergelijking is het aantal atomen per atoomsoort voor en na de pijl gelijk
juist
onjuist

Slide 21 - Poll

Bij het kloppend maken van een reactievergelijking begin je met de atoomsoort die maar in twee molecuul soorten voorkomt
juist
onjuist

Slide 22 - Poll

86 In welke 3 stappen maak je een reactievergelijking kloppend?

Slide 23 - Open vraag

87 kies de juiste beweringen
A
De molecuulformule verander je om een reactievergelijking kloppend te maken
B
bij het kloppend maken mag je een molecuulformule niet veranderen
C
bij het kloppend maken van een reactievergelijking pas je de indexen aan
D
de coëfficiënt bepaalt het aantal atomen die je bij de reactie nodig hebt

Slide 24 - Quizvraag

89a stel de kloppende reactievergelijking op van:

Zwavel (s) + zuurstof (g) - > zwaveldioxide (g)

Slide 25 - Tekstslide

89 b koolstof (s) + zuurstof (g) -> koolstofmonoxide-oxide (g)

Slide 26 - Open vraag

89 c methaan (g) -> koolstof (s) + waterstof (g)

Slide 27 - Open vraag

90 aDe vorming van water uit waterstof en zuurstof

Slide 28 - Open vraag

wat heb je vandaag geleerd ?

Slide 29 - Woordweb

Aan de slag
Huiswerk is:
maak opnieuw vraag 89 t/m 96 

Slide 30 - Tekstslide