PD - par. 1 - HAVO

1. Wat als mensen er samen niet uitkomen?
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1. Wat als mensen er samen niet uitkomen?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Maatschappijleer in klas 4

- Twee lessen (1 theorie - 1 praktijk)
- ELO (nakijkbladen, link naar de Prezi's, studiewijzers enz.)

- 1 pw per hoofdstuk
- 1 po per hoofdstuk

- Altijd bij hebben: chromebook, leerboek en aantekeningenschrift.


Slide 3 - Tekstslide

Huiswerk
- Digitale huiswerkcontrole. 1x hw vergeten = aantekening magister. Vanaf de 2e keer hw vergeten = extra uur werken op school.

Daarnaast worden registraties in Magister gecontroleerd door leerlingbegeleider --> nablijfklas.

Slide 4 - Tekstslide

Onderwerpen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Maar ook...

Slide 9 - Tekstslide

En...

Slide 10 - Tekstslide

Par. 1 - Wat als mensen er samen niet uitkomen?

Een maatschappelijk probleem:

- gaat groepen mensen aan.
- hangt samen met een maatsch. verandering.
- er bestaan verschillende meningen over.
- vraagt om een gemeensch. oplossing (politiek)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Maatschappelijk
probleem

Slide 13 - Woordweb

Actoren
Individuen of groepen die invloed proberen uit te oefenen op de oplossing van een maatschappelijk probleem.

Slide 14 - Tekstslide

Belangen
Het voordeel wat mensen ergens bij hebben.

Slide 15 - Tekstslide

- Waarden: een principe wat mensen waardevol en belangrijk vinden in het leven (respect, eerlijkheid, beleefdheid enz.)


- Normen: de verwachting hoe mensen zich behoren te gedragen (een regel).


- Belangen: het voordeel dat mensen ergens bij hebben (jongeren vs. ziekenhuispersoneel).

Slide 16 - Tekstslide

Collectief Actie Probleem

Problemen die moeilijk op te lossen zijn omdat mensen het algemeen belang niet voorop zetten maar eerst aan zichzelf denken.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Politiek probleem

Wordt opgelost door de overheid. Collectieve goederen worden betaald van belastinggeld.

Slide 19 - Tekstslide

Noem eens een taak van de overheid.

Slide 20 - Open vraag

Welke machtsbases heeft een klas lln die een klacht indienen bij de kerngroepleider?
A
kennis
B
functie
C
aantal
D
ervaring

Slide 21 - Quizvraag

- Macht: een persoon of organisatie met veel invloed om iets gedaan te krijgen.


- Gezag: als anderen de macht accepteren en erkennen.


- Machtsbronnen: waarop macht gebaseerd is (functie, kennis, ervaring, aantal).

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video


Systeemmodel van Easton

Slide 24 - Tekstslide

Parlementaire Democratie
Volksvertegenwoordigers wegen waarden en belangen af (parlement). Het kabinet voert hierna de besluiten uit.

Slide 25 - Tekstslide