Quiz

Gevolgen klimaatverandering
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Gevolgen klimaatverandering

Slide 1 - Tekstslide

Algemene kennis klimaatverandering 

Slide 2 - Tekstslide

Het natuurlijkbroeikaseffect zorgt ervoor dat de aarde een gemiddelde temperatuur heeft van ...
A
10 C°
B
15 C°
C
20 C°
D
25 C°

Slide 3 - Quizvraag

De hoeveelheid CO2 die een land uitstoot is afhankelijk van...
A
Hoeveelheid inwoners
B
Grote/oppervlakte van het land
C
HDI
D
Energieverbruik

Slide 4 - Quizvraag

Wat is het versterkt broeikaseffect?

Slide 5 - Open vraag

Met hoeveel graden is de wereld gemiddelde gestegen sinds 1850
A
1 C°
B
2 C°
C
3 C°
D
4 C°

Slide 6 - Quizvraag

Gevolgen klimaatverandering
Artikels

Slide 7 - Tekstslide

Wat gebeurt er met de bijen populatie in Europa?

Slide 8 - Open vraag

Hoe komt er dat we meer en meer bestuiving nodig hebben?
A
De aantal bijen dalen
B
Klimaatverandering
C
Aantal nodige gewassen stijgen
D
We hebben meer honing nodig

Slide 9 - Quizvraag

Hoeveel procent van de voedsel gewassen maakt gebruikt van insecten bestuiving
A
5%
B
25%
C
50%
D
75 %

Slide 10 - Quizvraag

Sept 2019

Slide 11 - Tekstslide

Waarom zijn er nu minder bijen?
A
Grotere risico op een hitteslag
B
Hun biotoop veranderd
C
We hebben ze minder nodig
D
Ze haten de zon

Slide 12 - Quizvraag

We kunnen hier spreken over een bedreiging van de/het …
A
Klimaat
B
Industrie
C
Veeteelt
D
Landbouw

Slide 13 - Quizvraag

Zeesniveau 

Slide 14 - Tekstslide

Waardoor stijgt de zeespiegel?
A
Het smelten van de ijskappen
B
Het smelten van gletsjers

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Waardoor stijgt de zeespiegel
A
Smelten van alle ijs en sneeuw
B
Smelten van landijs
C
Smelten van de ijskappen

Slide 17 - Quizvraag

Gevolg van de zeespiegelstijging
A
Meer drinkbaar water
B
Massa migratie
C
Grotere kust
D
Meer vissen op aarde

Slide 18 - Quizvraag

In België zullen we geen gevolgen zien van de zeespiegelstijging.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide

Wat bedoelen ze met worst case scenario

Slide 21 - Open vraag

Pg 12

Slide 22 - Tekstslide

Wat gebeurt er in Tsjechië?

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Sleepvraag

             1                2                 3                     4                     5
Klimaatverandering
Droge zomers
Fijnspar 
Verzwakt
Letterzetter profiteert
Fijnspar sterft

Slide 25 - Sleepvraag

Fijnspar/ kerstboom

Slide 26 - Tekstslide

Biotopen veranderen 

Slide 27 - Tekstslide

Wat is de grootste angst met de verplaatsing van tropische muggen
A
Ze zorgen voor concurrentie voor andere insecten
B
Ze brengen tropische ziektes mee
C
Niets, nieuwe soorten insecten in Europa is toch tof
D
Meer gebruik van pesticides

Slide 28 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de koud resistente planten in Europa?
A
Koud resistente planten sterven af
B
Koud resistente planten passen zich aan

Slide 29 - Quizvraag

Verandering ecosystemen

Slide 30 - Tekstslide

Waarom wordt wordt het zee water zuurder?
A
Er wordt veel water verdampt
B
Hevigere stormen die de koraalriffen afbreken.
C
Overbevissing
D
Zeewater absorbeert veel broeikasgassen

Slide 31 - Quizvraag

Groot Barrièrerif

Slide 32 - Sleepvraag

Hoeveel procent van het aardoppervlakte is bedekt met koraalriffen
A
0,2 %
B
2%
C
20%
D
200 %

Slide 33 - Quizvraag

Hoeveel procent van al het oceaan leven maakt gebruik van koraal riffen
A
10 %
B
15 %
C
20 %
D
25 %

Slide 34 - Quizvraag

Waarom is het erg als koraalriffen verdwijnen?

Slide 35 - Open vraag

Slide 36 - Sleepvraag

Kennen jullie nog andere gevolgen?

Slide 37 - Woordweb

Pg 14

Slide 38 - Tekstslide

1                        2                           3                       4
Meer hittegolven
Overvloed immigratie
Overstromingen
Extreme weerfenomenen

Slide 39 - Sleepvraag

Slide 40 - Tekstslide