Vo shorts bovenbouw | les na het filmbezoek

Shorts programma Nieuwe Horizon
Vo bovenbouw / mbo
les achteraf
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBurgerschapsonderwijs+1Middelbare schoolMBOmavo, havo, vwoLeerjaar 4-6Studiejaar 1-4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Instructies

Het kan handig zijn om deze LessonUp uit te printen, als je deze les geeft. 

Onderdelen in deze les

Shorts programma Nieuwe Horizon
Vo bovenbouw / mbo
les achteraf

Slide 1 - Tekstslide

Dit is de les na het festivalbezoek.

Lesindeling:
Opstart en terugblik: 10 min
Animatie en symboliek: 5 min
Materiaalgebruik en filmpje kijken: 5 min
Identiteit opdracht: 15 min
Verhaalstructuur: 20 min
Afronding: 5 min

Totale lesduur:
60 minuten

Kijk voor een kortere les welke lesonderdelen het beste in jouw programma/bij jouw klas passen.

Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht
Schrijf op
Schrijf voor jezelf op!
Doe mee met je telefoon!
Met je telefoon

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen in LessonUp. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst.  
Kort, korter, kortst!
Wat vonden jullie van het filmbezoek? Was het zoals je verwacht had, en waarom wel/niet?
Wat vonden jullie van de korte films? Welke is je het meeste bijgebleven?

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik op het filmbezoek

vraag 1
Wat vonden jullie van het filmbezoek? Was het zoals je verwacht had, en waarom wel/niet?

vraag 2
Wat vonden jullie van de korte films? Welke is je het meeste bijgebleven?
Kort, korter, kortst!
Je hebt twee animaties en een stop motion gezien. Waarom zou een regisseur hiervoor kiezen (in plaats van echte mensen te filmen)?
Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen En Avant, Machini en Easter Eggs?
animatie

Slide 4 - Tekstslide

Drie van de vijf korte films waren een animatie of stop motion. Bespreek waarom een regisseur hiervoor zou kiezen en de overeenkomsten en verschillen tussen de films.

vraag 1
Je hebt twee animaties en een stop motion gezien. Waarom zou een regisseur hiervoor kiezen (in plaats van echte mensen te filmen)?

Mogelijke antwoorden:
Je kan een zwaar onderwerp 'lichter'/universeler maken; je kan op zonder special effects een eigen wereld met eigen kleuren creëren; het is een kunstvorm an sich, waar je als regisseur voor kiest omdat je het leuk of mooi of passend vindt.

vraag 2
Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen En Avant, Machini en Easter Eggs?
Kort, korter, kortst!
Wat betekent de symboliek van de gele draad in En Avant? En die van de stenen arbeiders in Machini? Wat denk jij?
symboliek en vorm

Slide 5 - Tekstslide

Bespreek de symboliek en vorm van En Avant en Machini.

Vraag 1
Wat betekent de symboliek van de gele draad in En Avant? En die van de stenen arbeiders in Machini? Wat denk jij?

Mogelijke antwoorden (alle antwoorden zijn goed):
De gele draad is de verbinding met thuis, met het verleden; de trui die wordt afgewikkeld is het verliezen van je veiligheid/bescherming of je moet een deel van je identiteit achterlaten.

De stenen mannetjes symboliseren de gebondenheid aan de aarde, de zware arbeid, verbondenheid met de natuur?
Kort, korter, kortst!
Kijk dit filmpje over de makers van 'Machini': welke methodes en materialen gebruiken ze voor hun werk?
de makers van Machini

Slide 6 - Tekstslide

De makers van Machini
Op de volgende slide kun je met de leerlingen kijken naar een filmpje over de makers van Machini

Let op de methodes en materialen die ze gebruiken. Bespreek dit nadat jullie het bekeken hebben. Zet de Engelse ondertiteling aan op YouTube (film is in het Frans).

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou je aan jezelf veranderen?
Beauty Boys
Bedenk drie dingen die je aan jouw uiterlijk zou willen veranderen. Schrijf dit op.

Zoek daarna een foto op van iemand op wie je zou willen lijken als je van gender zou veranderen. Bespreek dit met een klasgenoot.
Wat vonden jullie van de film 'Beauty Boys'?

Slide 8 - Tekstslide

Identiteit en uiterlijk
De leerlingen bedenken wat ze zouden kiezen als ze iets aan hun uiterlijk zouden veranderen. Ze doen dit eerst individueel en bespreken het dan in een duo. Bespreek het daarna na met de klas.

Opdracht
Bedenk drie dingen die je aan jouw uiterlijk zou willen veranderen. Schrijf dit op.

Zoek daarna een foto op van iemand op wie je zou willen lijken als je van gender zou veranderen. Bespreek dit met een klasgenoot.

Bespreking met de klas:
Hoe komt het dat we het zo belangrijk vinden hoe we er uitzien?


verhaalopbouw in film
Wat weten jullie al van de verhaalstructuur in een film/in een script? Welke woorden die hier staan, kun jij uitleggen?
scène
protagonist
probleem
conflict
oplossing
Wie is in 'Beauty Boys' de protagonist? Is er ook een antagonist?
Wat zijn voorbeelden van conflicten in films?

Slide 9 - Tekstslide

Verhaalopbouw in film
Behandel de vraag en de schrijfopdracht. Gebruik eventueel de achtergrondinformatie.

Vraag 1
Wat weten jullie al van de verhaalstructuur in een film? Welke woorden kun jij uitleggen?

Vraag 2
Wie is in 'Beauty Boys' de protagonist? Is er ook een antagonist?

Vraag 3
Wat zijn voorbeelden van conflicten in films die jij goed kent?

Achtergrondinformatie:

probleem/conflict/oplossing
Een filmverhaal bestaat grofweg uit drie delen, de probleemstelling, de ontwikkeling van het conflict en de oplossing. Syd Field noemde dit set-up, confrontation en resolution (dit komt terug op een latere slide). Een conflict komt voort uit een doel dat de hoofdpersoon wil bereiken; dat doel wordt gehinderd door problemen of door andere personages die iets anders willen.

protagonist
De hoofdpersoon, degene met wie de kijker zich verbindt. De antagonist is de tegenstander van de hoofdpersoon. Dat is in actiefilms het duidelijkst. In kunstzinnige films is het soms wat subtieler.

scène
Een filmscript bestaat uit scènes. Iedere scène is een 'eenheid van tijd en plaats'. Als de situatie zich verplaatst naar een andere locatie of tijd, dan begint er een nieuwe scène.

Kort, korter, kortst!
Wat valt je op aan de opbouw van beide verhalen?
Wat zijn de overeenkomsten in de verhalen van 'Dolapo is fine' en 'Beauty Boys'?
Schrijf het verhaal van de films 'Dolapo is fine' en van 'Beauty Boys' in één zin op (één zin per film)
verhaalopbouw in film

Slide 10 - Tekstslide

De leerlingen denken verder over verhaalopbouw in fictie verhalen.

Fictieverhalen
De leerlingen schrijven het verhaal van de films 'Dolapo is fine' en van 'Beauty Boys' in één zin op (één zin per film) en denken na over de overeenkomsten tussen de films en de verhaalstructuur.

Eén zin opschrijven
Help de leerlingen eventueel met een voorbeeld: 'Meisje leert dat ze succesvol kan zijn op haar eigen manier'. Moedig hen aan om een zin te schrijven over wat ZIJ het belangrijkst vonden aan de film. Bespreek hun zinnen na.

Vraag 1
Wat waren de overeenkomsten in de verhalen van 'Dolapo is fine' en 'Beauty Boys'?

Mogelijk antwoorden:
Het gaat allebei over mensen die leren zichzelf te zijn, ook al zijn ze 'anders' / ze komen moeilijkheden tegen doordat anderen niet kunnen accepteren wie ze zijn.

Vraag 2
Wat valt je op aan de opbouw van beide verhalen?

Op de volgende slide de 'three-act-structure' van Syd Field, een beroemde scriptgoeroe uit Hollywood.


Kort, korter, kortst!
Wat herken je in je eigen leven? Zit er ook zo'n 'verhaalopbouw' in de problemen die jij tegenkomt?
De helft van de klas schrijft over 'Dolapo is fine' op wat het 'crisis'moment is; de andere helft van de klas schrijft over 'Beauty Boys' op wat het crisismoment is: wat vond jij het ergste moment voor de hoofdpersoon?

Slide 11 - Tekstslide

Verhaalopbouw
Een verhaal heeft een begin, een midden en een einde. In een klassiek filmverhaal volgens Syd Field maak je in het 1e deel ('Set-up') kennis met de personages en hun problemen of uitdagingen; dan worden in het 2e deel (confrontation) de problemen erger tot aan de crisis (het dieptepunt voor de hoofdpersoon); dan volgt de oplossing in het 3e deel (resolution).

Wat was de 'crisis' in de films?
De helft van de klas schrijft over 'Dolapo is fine' op wat het 'crisis'moment is; de andere helft van de klas schrijft over 'Beauty Boys' op wat het crisismoment is: wat vond jij het ergste moment voor de hoofdpersoon?

Bespreek dit na en behandel dan de vraag:
Wat herken je in je eigen leven? Zit er ook zo'n 'verhaalopbouw' in de problemen die jij tegenkomt?Kort, korter, kortst!
En als laatste..... Waarom heet de film 'Easter Eggs' eigenlijk zo? Hoor het van de regisseur!

Slide 12 - Tekstslide

En als laatste (dit is extra, kan bij gebrek aan tijd worden overgeslagen):

Bekijk het filmpje waarin de regisseur meer vertelt over de film Easter Eggs.

Waarom heet de film eigenlijk zo, denk je?

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke van de films herinner je je volgend jaar nog?

Slide 14 - Poll

Afronding
Welke film herinner je je volgend jaar nog? Afsluitende poll.
creatieve opdracht
in groepjes
ontwerp een animatie concept
Kies een heftig thema - wat wil je vertellen? Ontwerp een animatie of stop motion concept over dit probleem

kies materialen met symboliek
Kies materialen die passen bij de symboliek van je verhaal. Maak een moodboard van je concept. Laat hierin je kleurenschema zien, de materialen die je gebruikt en verbeeld de sfeer van je verhaal.

Slide 15 - Tekstslide

Extra creatieve opdracht (optionele extra les)

De leerlingen kiezen een maatschappelijk probleem dat zij belangrijk vinden. Dat mag een zwaar thema zijn (omdat animatie en stop motion heel geschikt zijn om moeilijke problemen lichtvoetig/universeel te vertalen). Het kan helpen om één woord te kiezen. Bijvoorbeeld 'immigratie', 'milieu' of 'eenzaamheid'. 

Ze maken een concept voor een animatie of een stop motion over dit probleem. Ze kiezen materialen die passen bij de symboliek van hun verhaal. Ze maken een moodboard van hun concept, waarin ze het kleurenschema, de materialen en de sfeer van hun verhaal verbeelden.

Het belangrijkste van deze opdracht is het zoeken naar de goede sfeer en symboliek; het verhaal hoeft niet helemaal uitgewerkt te worden.

Alternatief:
Als het voor de leerlingen lastig is om zelf een onderwerp te bedenken, kun je het eenvoudiger houden. Denk aan de korte fictiefilm Dolapo is fine,  en vertaal die in een animatie-ontwerp. Welke materialen passen bij de symboliek van dit verhaal?

Meer lessen zoals deze