cross

h8 metalen

hst 8 metalen 4TL
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

hst 8 metalen 4TL

Slide 1 - Tekstslide

les 1: programma 18 januari
 •  uitleg par 8.1 (t/m slide 9!) 
   start met maken 8.1 
 • hw: leren en maken 8.1 (9 niet!) 

Slide 2 - Tekstslide

Metalen
- Als ze zuiver zijn (dus gecorodeerde metalen schuren)

-behalve kwik (dus deze eigenschap kun je beter niet noemen)

Slide 3 - Tekstslide

Edele metalen 
 • Edel betekent:   niet of nauwelijks reagerend met andere stoffen.
 • daarom  vaak gevonden als zuivere stof, in een "ader" (in een mijn).
 • 24 karaat goud =100 %  zuiver goud , 18 karaat = 18/24 x100%= 75 % goud (en 25 %  andere metalen meestal zilver of koper)

Slide 4 - Tekstslide

Onedele metalen
 • reageren wel  met andere stoffen. (b.v.zuurstof, water of zuren) 
 • worden daarom bijna altijd gevonden als erts = verbinding van metaal met een niet- metaal (=dus een zout)
 • hoe onedeler het metaal hoe reactiever het is.


Slide 5 - Tekstslide

zeer onedele metalen
 • alle metalen uit groep 1 = alkalimetalen, zijn zeer reactief.
 • ze reageren zo heftig met b.v. zuurstof en water dat ze onder een laagje olie bewaard worden
 • de aardalkalimetalen = groep 2 reageren ook heftig maar iets minder heftig 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

metalen beschermen
is voorkomen dat er zuurstof (of andere stoffen)bijkomen door:
-verven
-invetten

-vertinnen

-verzinken/galvaniseren

-verchromen

-emailleren


Slide 8 - Tekstslide

 legeringen maken = metalen mengen
Dit doe je om betere eigenschappen te krijgen. Veel legeringen zijn harder dan de zuivere  stoffen.
Goud is puur erg zacht --> mengen met zilver(=witgoud) of met koper (=roodgoud) zie vorige les over karaat
Gebruik binas tabel 37

Slide 9 - Tekstslide

les 2: programma 19 jan:
 • vervolg uitleg 8.1:  legering, zware metalen, reacties van metalen kort (max 10 minuten)
 • vragen hw  verder werken
 • hw: leren 8.1 en 8.2 en maken: t/m 33

Slide 10 - Tekstslide

legeringen: vliegtuigen worden van duraluminium gemaakt
duraluminium (=koper + aluminium) andere legeringen zijn:
- zilveramalgaam (kwik+zilver) vroeger voor vullingen  in  kies
- staal (ijzer + beetje koolstof)
- roestvaststaal (ijzer + chroom of nikkel)
- brons (koper+tin)
-messing(koper+zink)

Slide 11 - Tekstslide

Zware metalen
 •  metalen met een hoge dichtheid (kwik, lood, cadmium) én zeer schadelijk voor de gezondheid.
 • Afval met zware metalen,  bij kca-afval (kca = klein chemisch afval)-

Slide 12 - Tekstslide

reacties van metalen
 • het aangetasten van onedele metalen  door stoffen uit de atmosfeer heet corrosie
 • roesten= corroderen van ijzer 
 • roest is poreus, daaronder roest het ijzer verder
 • aluminiumoxide en zinkoxide zijn niet poreus en beschermen juist tegen verder corroderen
anders dan in het boek staat: de groene kleur is kopercarbonaat

Slide 13 - Tekstslide

les 4: programma 21 jan 
 • bespreken moeilijke opdrachten 
 • uitleg 8.3 en 8.4  
 • hw: leren 8.1 t/m 8.4 : maken 44 t/m 51 

Slide 14 - Tekstslide

De metalen worden in hoogovens uit erts bereid.

Slide 15 - Tekstslide

ijzer maak je uit ijzererts
 1. ijzererts bestaat voor het grootste deel uit ijzeroxide(=roest)
 2. ijzeroxide + cokes (=koolstof)+ zuurstof--> ruwijzer+koolstofdioxide
 3. ruwijzer bevat nog te veel koolstof--> is bros--> nog
meer bewerken b.v. tot staal

Slide 16 - Tekstslide

aluminium uit aluminiumerts(=bauxiet)
 • aluminium heeft een kleine dichtheid en toch redelijk sterk --> veel toegepast
 • het erts bauxiet +_ 50 % aluminiumoxide
 • dat laat je smelten
 • dan via elektrolyse ontleden en aluminum aftappen
 (zie plaatje)

Slide 17 - Tekstslide

les 5: programma 25 jan
 • lessonup t/m ontleden aluminiumoxide 
 • bespreken moeilijke opdrachten ? opg 51
 • hw: 56 t/m 60

Slide 18 - Tekstslide

les 6: programma 26 jan
 • vervolg reacties die je zelf moet kunnen opstellen 
 • filmpjes Mg blussen met water en met koolstofdioxide
 • bespreken hw 
 • maken test jezelf in werkboek
 •  leren hst 8 en afmaken test jezelf is hw donderdag
 • goed lezen 9.1 en maken 1 t/m 8 = werk voor morgen (=donderdag ook af!)

Slide 19 - Tekstslide

van deze soorten reacties moet je zelf de kloppende vergelijking kunnen opstellen!!!
 1. het roesten van ijzer: 
 2. 4 Fe(s) + 3O2 (g)--> 2Fe2O3(s) als er ijzer(III) oxide ontstaat 
   
  of 2 Fe(s) + O2 (g)-->2 FeO(s) als er ijzer(II) oxide ontstaat 
 3. het etsen van metalen bijvoorbeeld zink:
 4. Zn(s) + 2 H+(aq)---> Zn2+(aq) + H2 (g) 
 5. het ontleden van alumininiumoxide:
 6. 2 Al2O3(l)--->4 Al(l)+ 3 O2(g)    (elektrolyse van gesmolten bauxiet, je tapt dus vloeibaar Al af)
 7. het bereiden van ijzer uit  ijzer(III) oxide  mbv koolstof of met behulp van koolstofmonoxide
 8.  2Fe2O3(s) + 3C(s)--> 4 Fe(l) + 3CO2 (g)                  of      Fe2O3(s) + 3CO(g)--> 2 Fe(l) + 3CO2 (g)

Slide 20 - Tekstslide

brandende metalen moeilijk te blussen

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

geef de reactievergelijking van het blussen van magnesium met water 
Als je een magnesium brand wilt blussen met water ontstaat er een wit poeder (magnesiumoxide) en een explosief gas
 1. geef de reactievergelijking in woorden (incl explosief gas)
 2. noteer daaronder de juiste molecuulformules
 3. bekijk welke atoomsoort er na de reactie nog niet staat--> formule voor het explosieve gas
 4. maak kloppend incl toestandsaanduiding

Slide 23 - Tekstslide

uitwerking magnesium met water blussen:
 1. reactievergelijking in woorden:
  magnesium + water--> magnesiumoxide + explosief gas
 2. in symbolen (dan weet je waarschijnlijk welk gas het was)
   Mg(s)+H2O(l)->  MgO(s) + H2(g)
  magnesium reageert met zuurstof uit het water--> H over, denk aan Brenda regel dus H2,  dat is inderdaad explosief  (denk aan elektrolyse water)
 3. kloppend maken: Mg(s)+H2O(l)->  MgO(s) + H2(g)  (klopt al)

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

geef de reactievergelijking van het blussen van magnesium met koolstofdioxide 
Als je een magnesium brand wilt blussen met koolstofdioxide ontstaat er een wit poeder en een zwarte vaste stof
 1. geef de reactievergelijking in woorden 
 2. noteer daaronder de juiste molecuulformules bekijk welke atoomsoorten er na de reactie nog niet staan--> formule voor deze stoffen
 3. maak kloppend incl toestandsaanduiding

Slide 26 - Tekstslide

uitwerking magnesium met koolstofdioxide blussen:
 1. reactievergelijking in woorden:
  magnesium + koolstofdioxide--> wit poeder + zwarte stof
 2. in symbolen (dan weet je waarschijnlijk welke stoffen het waren)
  Mg(s)+CO2(s)->  MgO(s) + C(s)          (koolstofdioxide was bevroren dus s)
  (Mg oxideert met zuurstof uit CO2 --> MgO en C  over
 3. kloppend maken:
  2 Mg(s)+CO2(s)->  2 MgO(s) + C(s) 

Slide 27 - Tekstslide

uitwerking magnesium met koolstofdioxide blussen:
 1. reactievergelijking in woorden:
  magnesium + koolstofdioxide--> wit poeder + zwarte stof
 2. in symbolen (dan weet je waarschijnlijk welke stoffen het waren)
  Mg(s)+CO2(g)->  MgO(s) + C(s)     
  (Mg oxideert met zuurstof uit CO2 --> MgO en C  over
 3. kloppend maken:
  2 Mg(s)+CO2(g)->  2 MgO(s) + C(s) 

Slide 28 - Tekstslide

programma 28 januari

Slide 29 - Tekstslide

Wat zijn zware metalen? Zware metalen zijn metalen die:
A
een hoge dichtheid hebben
B
erg giftig zijn
C
heel goed met andere stoffen reageren
D
een hoge dichtheid hebben én erg giftig zijn

Slide 30 - Quizvraag

Sommige metalen kunnen zeer heftig met water reageren. Welke twee metalen zijn dat?
A
ijzer en koper
B
natrium en kalium
C
lood en tin
D
cadmium en kwik

Slide 31 - Quizvraag

Wat is corrosie van metalen? Corrosie is:
A
roesten
B
het aantasten van metaal door een zuur
C
de aantasting van metalen door stoffen uit de lucht
D
een laagje zink over een metaal aanbrengen

Slide 32 - Quizvraag

Bekijk de volgende beweringen:
1 Hoe edeler een metaal, des te reactiever het metaal is.
2 De metalen natrium en kalium reageren met water.

Welke bewering(en) is/zijn juist?
A
Alleen 1
B
Alleen 2
C
Zowel 1 als 2
D
Geen van beiden

Slide 33 - Quizvraag

Er zijn onedele metalen en edelmetalen. Wat geeft men aan als men spreekt van een edelmetaal?
A
Hoe edeler des te duurder het proces is om het te winnen
B
Hoe edeler des te beter het metaal reageert met andere stoffen
C
Hoe edeler des te slechter het metaal reageert met andere stoffen
D
Hoe edeler des te zwaarder het metaal is

Slide 34 - Quizvraag

Men gebruikt vaker legeringen dan zuivere metalen. Wat is de belangrijkste reden waarom legeringen in plaats van zuivere metalen gebruikt worden?
A
Zuivere metalen zijn veel duurder dan legeringen
B
Zuivere metalen vertonen sneller corrosie dan legeringen
C
Zuivere metalen zijn veel zachter dan legeringen
D
Zuivere metalen hebben veel hogere smeltpunten dan legeringen

Slide 35 - Quizvraag

Wat is een zout?
A
Een verbinding van een metaal en een niet-metaal
B
een verbinding van twee metalen
C
een verbinding van twee niet-metalen
D
een moleculaire stof die kan oplossen in water

Slide 36 - Quizvraag

Hoe heet een mengsel tussen twee metalen
A
moleculaire stof
B
ionaire stof
C
atomaire stof
D
legering

Slide 37 - Quizvraag

Welk van deze metalen is zeer onedel?
A
Ag
B
Au
C
Li
D
Pb

Slide 38 - Quizvraag

Wat zijn de voornaamste grondstoffen van het hoogoven proces
A
Erts + zuurstof
B
Erts + kolen
C
Kolen + andere metalen
D
Kolen + zuurstof

Slide 39 - Quizvraag