Vakdidactiek techniek

Vakdidactiek Techniek
Sies, Ilke, Linde en Stijn
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
techniekSecundair onderwijsHoger onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Vakdidactiek Techniek
Sies, Ilke, Linde en Stijn

Slide 1 - Tekstslide

0

Slide 2 - Video

Doel van de
leerplannen?

Slide 3 - Woordweb

Zin in leren!  Zin in leven!
-  Volledige ontwikkeling
-  Leerling mogelijkheden laten ontdekken
-  kritisch-constructief zijn tegenover verwachtingen van de              samenleving

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Leerling centraal
--> recht op brede en ambitieuze vorming

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Concreet naar conceptueel
Eenvoudig naar complex
sterk begeleid naar zelfstandig
Cognitief
Inhoudelijk
Autonomie

Slide 11 - Sleepvraag

Slide 12 - Video

Basisgeletterdheid
Doelen die elke leerling moet behalen

School heeft keuzemogelijkheden + b-stroom ijkpunt

Slide 13 - Tekstslide

Wat is het doel van de nieuwe leerplannen?
Ze......
A
laten richting en geven ruimte
B
geen richting en te veel ruimte
C
geven richting en laten ruimte
D
geven richting en geen ruimte

Slide 14 - Quizvraag

Leerplannen = kwaliteitskader

Slide 15 - Tekstslide

Wat is een vormingsconcept?

Slide 16 - Woordweb

Voor wat zorgt een technische vorming?
A
Technische systemen op een verantwoorde manier hanteren, realiseren, modificeren of ontwikkelen.
B
Je bestudeert geen ethische vragen die te maken hebben met kwetsbaarheid, duurzaamheid en ecologie. Maar meer vragen over handelingen van een technische proces.
C
Jongeren leren nadenken over de relatie tussen natuurlijke evoluties en visies op verschillende levensvragen.
D
Wanneer je pech hebt met de auto en de band plat is dat je deze band kan maken.

Slide 17 - Quizvraag

Wat zijn de STEM-doelen voor NRT (natuur, ruimte en techniek) en wiskunde?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

A
Een probleemoplossend proces doorlopen en kennis en vaardigheden uit meerdere STEM-disciplines aanwenden waarbij de leerlingen gemaakte keuzes beargumenteren.
B
Omgaan met grootheden en eenheden.
C
Modellen gebruiken die niet zelfontwikkeld zijn en deze aanreiken.
D
Meetinstrumenten, meetmethoden en hulpmiddelen gebruiken.

Slide 18 - Quizvraag

Het leerplan geeft linken tussen de leerdoelen NRT enerzijds en wiksunde anderzijds. Welke voorbeelden zijn hiervan juist?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

A
Coördinaten, ruimtelijk lokaliseren, maten op een technische tekneningen lezen of zelf aanbrengen.
B
Ruimtelijke figuren, situaties en hun voorstelling hanteren in 2D en 3D.
C
De voortplanting van de mens en dieren.

Slide 19 - Quizvraag

Het verschil tussen NRT ( natuur, ruimte en techniek) in de algemene vorming en vorming in een verwante basisoptie? 
- Het verschil is dat bij NRT de algemene vorming staat een brede wettenschappelijke geletterdheid centraal. Hierbij is weinig kans om kennis te maken met een doorgedreven kwantitatieve benadering. Bij verwante basisoptie krijgen de leerlingen tijd en ruimte om te groeien in autonomie bij het verwerven van vaardigheden die ook in de algemene vorming komen. 
- De leerlingen bestuderen verschijnselen en principes die in de algemene vorming aan bod komen in al wat complexere systemen. Ze krijgen de kans om kennis te maken met doorgedreven kwantitatieve benadering. 

Slide 20 - Tekstslide

Pedagogischedidactische duiding

Slide 21 - Woordweb

Duid 2 krachtlijnen aan voor het leerplan NRT?
A
- Interacties duiden tussen Mechanica, Natuurwetenschappen, Godsdienst, Wiskunde, lichamelijke opvoeding en de samenleving.
B
- Wetenschappelijke en technische kennis verwerven.
C
- Inzicht verwerven in wetenschappelijke methoden om betrouwbare kennis te analyseren.
D
- Vaardigheden, denk-n en werkwijzen ontwikkelen in wetenschappen en techniek.

Slide 22 - Quizvraag

Wat is het doel van een interdisciplinair leerplan?
Het interdisciplinair leerplan streeft de vorming na van leerlingen op het vlak van Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen en Techniek.

A
- Door die gemeenschappelijke inhouden worden leerlingen uitgedaagd om ruimer te kijken dan de focus van een afzonderlijk vak.
B
- Een aparte denk- en werkwijze: vaardigheden en denkwijzen worden op mindere plaatsen ingezet.

Slide 23 - Quizvraag

Wat zijn/ doen procedurele doelen? 
Wat zijn/ doen conceptuele doelen? 
- De doelen bieden ruimte aan de leraar om verbanden tussen kennis en vaardigheden op verschillende manieren te benaderen.
- De doelen behandelen kennis en inzicht in verschijnselen, natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen.

Slide 24 - Sleepvraag

Welk beheersingsniveau wordt er gebruikt bij dit doel? -de leerlingen trekken conclusies op basis van waarnemingen, kaarten, ...-
A
toepassen
B
analyseren
C
evalueren
D
creëren

Slide 25 - Quizvraag

Welk beheersingsniveau wordt er gebruikt bij dit doel? -de leerlingen relateren verschillende STEM-beroepen en -opleidingen met wetenschappelijke, technologische, wiskundige en STEM-comtenties.-
A
toepassen
B
analyseren
C
evalueren
D
begrijpen

Slide 26 - Quizvraag

Welk beheersingsniveau wordt er gebruikt bij dit doel? -de leerlingen ontwerpen voor minimaal 4 ervaringingsgebieden een systeem, plan of recept-
A
toepassen
B
analyseren
C
evalueren
D
creëren

Slide 27 - Quizvraag

Welke zou je kunnen geven om volgend doel te behalen: -de leerlingen bepalen criteria waaraan een technisch systeem moet voldoen-

Slide 28 - Open vraag

Welke zou je kunnen geven om volgend doel te behalen: -de leerlingen formuleren een hypothese in functie van een onderzoeksvraag aan de hand van aangereikte criteria-

Slide 29 - Open vraag