Week 2 beleid en organisatiestructuur

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het verschil: Missie & visie?Welke 3 soorten organisaties ken je?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

Beleid en Doelstellingen

Slide 5 - Tekstslide

Beleid
Het stellen van doelen, middelen en het tijdpad in onderlinge samenhang.
Beleid is de wijze waarop en het tijdspad waarin organisatiedoelen bereikt worden.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Drie elementen van beleid
  1. formuleren van doelen of ambities
  2. beschrijven van de middelen, acties of strategie waarmee de doelen bereikt kunnen worden
  3. het tijdpad waarin de middelen worden ingezet 

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht 

Zoek het beleidsplan BPV plek
Noteer: Hoofddoelen, middelen, activiteiten en planning

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Lees paragraaf 1.8
Organisatiestructuur

4 tallen bij elkaar zitten

Bepaal in welke structuur jij werkzaam bent.

Stel vast of het een F,G,P organisatie is.

Deel de structuren en leg deze uit aan elkaar


Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht
H2 
A Organogram

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Wie zijn deze twee mensen? 
Wat weet je over hun?

Slide 17 - Woordweb

Slide 18 - Video

Slide 19 - Tekstslide

Onder welk leiderschap wil jij werken?

Slide 20 - Woordweb

Opdrachten B en C
Leiderschapsstijlen
Vacatures

Slide 21 - Tekstslide

Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 22 - Tekstslide

Volgende week
Weet welke werkplek en werkveld hem/haar aanspreken. 
Kwaliteitenspel

Slide 23 - Tekstslide