Besturingstechniek - Les 5 - Elektrische besturing + Combinaties

Besturingstechniek - Les 5
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 42 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Besturingstechniek - Les 5

Slide 1 - Tekstslide

Besturingstechniek - les 5
Planning lessen Besturingstechniek - ZwoVt4.2 - Periode 5
Les 1 - Inleiding, kennismaking besturingstechniek in het algemeen   
Les 2 - Uitvoeringsorganen en toepassingen in de praktijk
Les 3 - Signaalgevers en toepassingen in de praktijk
Les 4 - Pneumatische besturing
Les 5 - Elektrische besturing + Combinaties

24 juni - Inleveren Portfolio Besturingstechniek (verzamelwerk/foto's/beschrijvingen)
28 juni - Mondelinge toets Besturingstechniek   

Slide 2 - Tekstslide

Besturingstechniek - Les 5
Leerdoelen les 5 - Elektrische besturing + Combinaties
  • Jij kunt de vier elektrische basisschakelingen onderscheiden:
        - JA-functie;
        - NIET-functie;
        - EN- functie;
        - OF-functie.
  • Jij kunt een waarheidstabel maken van alle mogelijke combinaties van de schakelstanden van de signaalgevers.
  • Jij kunt de onderdelen van een (gecombineerde) installatie benoemen.
  • Jij kunt de werking van een (gecombineerde)  installatie uitleggen.

Slide 3 - Tekstslide

Elektrische besturing
Wat is elektriciteit?
In ons dagelijks leven is elektriciteit onmisbaar geworden.
Veel installaties bestaan uit elektrische componenten. Ook besturingen van installaties zijn vaak elektrisch.

Elektriciteit is een vorm van energie.

Slide 4 - Tekstslide

Elektrische besturing
Spanning

Tussen de + en de - van een voeding
staat een elektrische spanning, 
uitgedrukt in volt (V).Slide 5 - Tekstslide

Elektrische besturing
Stroom

Als de lamp brandt, loopt er een
elektrische stroom door de draden. 
De eenheid van stroom is ampère 
(afgekort: A).

Slide 6 - Tekstslide

Elektrische besturing
Om iets te laten werken op elektriciteit is een gesloten stroomkring.

Slide 7 - Tekstslide

Elektrische besturing
Als stroom steeds in dezelfde richting door 
de stroomkring loopt spreken we van 
gelijkstroom. Een accu en batterij zijn 
hier voorbeelden van.

Bij wisselstroom wisselt de + en de - telkens
Bij de gewone 220 V-aansluiting wisselt de
stroomrichting 100 keer per seconde, er zijn
dan dus 50 periodes per seconde (50 Hertz)

Slide 8 - Tekstslide

Elektrische besturing
Elektromagneet
Als een elektrische stroom door een 
spoel, spiraalvormig gewonden koper-
draad, loopt blijkt dat de spoel 
magnetisch zal worden en dus metalen
voorwerpen kan aantrekken.
Zonder stroom door de windingen is er
geen magnetisch veld.

Slide 9 - Tekstslide

Elektrische besturing
Elektrische signaalgevers en uitvoerorganen
Elektrische signaalgevers en uitvoerorganen hebben steeds twee mogelijke schakelstanden. Deze standen worden gecodeerd met 0 en 1.

Slide 10 - Tekstslide

Elektrische besturing - Ja
JA-functie
Een maakcontactmaakt contact als het bediend wordt.

De schakeling werkt als volgt:
- schakelaar s niet bediend   --> lamp L UIT
- schakelaar s wel bediend    --> lamp L AAN

Slide 11 - Tekstslide

Elektrische besturing - Ja
JA-functie
De waarheidstabel en schakelformule van de JA-functie.

Slide 12 - Tekstslide

Elektrische besturing - NIET
NIET-functie
Een verbreekcontact,verbreekt het contact als het bediend wordt.

De schakeling werkt als volgt:
- schakelaar p niet bediend --> lamp L  AAN
- schakelaar p wel bediend  --> lamp L UIT

Slide 13 - Tekstslide

Elektrische besturing - NIET
NIET-functie
De waarheidstabel van de NIET-functie.

p
L
0
1
1
0

Slide 14 - Tekstslide

Elektrische besturing - EN
EN-functie
De elektrische schakeling heeft twee maakcontacten
in serie (achter elkaar) geschakeld. 

De werking is als volgt: 
Alléén als we beide contacten (a èn b) bedienen,
dan is de stroomkring gesloten en is de lamp AAN
In de andere drie gevallen blijft de lamp UIT.

Slide 15 - Tekstslide

Elektrische besturing - EN
EN-functie
De waarheidstabel van de EN-functie. 


Slide 16 - Tekstslide

Elektrische besturing - OF
OF-functie
De elektrische schakeling heeft twee maakcontacten
parallel (naast elkaar) geschakeld. 

De signaallamp L brandt als één van beide maak-
contacten wordt bediend, of als beide contacten
worden bediend
De lamp is alléén uit als géén van beide  contacten
wordt bediend. 

Slide 17 - Tekstslide

Elektrische besturing - OF
OF-functie
De waarheidstabel van de OF-functie.

Slide 18 - Tekstslide

Elektrische besturing

Slide 19 - Tekstslide

Combinaties

Slide 20 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
In voorgaande lessen hebben we stuurkringen behandeld die geheel pneumatisch of geheel elektrisch zijn. 
In de moderne installaties vinden we meestal combinaties van verschillende technieken.
Wij zullen vooral kijken naar elekto-pneumatische stuurkringen met elektrische besturing en pneumatische uitvoerorganen.

Slide 21 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Gecombineerde stuurkring
met elektrische en 
pneumatische componenten.

Slide 22 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
Elektro-pneumatische schakelingen hebben altijd te maken met twee verschillende schema's.

- pneumatisch schema: met het uitvoerorgaan en hoofdschakelelement
- elektrisch schema: met de elektrische besturing, elektrische signaalgevers en spoelen van de elektrische 5/2-ventielen.

Slide 23 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
Gecombineerde basisfuncties

a. Welke basisfuncties kun je herkennen?
b. Hoe werkt deze installatie?


Slide 24 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 25 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
a. Welke basisfuncties zijn hier te 
herkennen?

b. Hoe werkt deze installatie?

c. Wat is de waarheidstabel voor deze
installatie?

Slide 26 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 27 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
a. Welke basisfuncties zijn hier te 
herkennen?

b. Wat is de waarheidstabel voor deze
installatie?

Slide 28 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 29 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
Welke onderdelen zie je in 
deze installatie?

Hoe werkt deze schakeling?

Slide 30 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 31 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 32 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 33 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 34 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
Elektrische terugmelding
Vaak worden signaalgevers gebruikt om de eindstanden van de zuiger in een pneumatische cilinder waar te nemen en terug te melden aan de besturing. De meest toegepaste signaalgevers daarvoor zijn reed-contacten en magneetcontacten.

Slide 35 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
Elektrische terugmelding
Deze elektrische signaalgevers geven elektrische signalen aan de besturing. Op deze manier kunnen elektro-pneumatische installaties gemaakt worden met een vaste volgorde-beweging. 

Slide 36 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 37 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties
Benoem de onderdelen in deze
installatie.


Leg de werking van deze 
installatie uit.

Slide 38 - Tekstslide

Besturingstechniek - Combinaties

Slide 39 - Tekstslide

Oefenvragen
Mocht je nog willen oefenen kijk dan in de LessonUp-les:
8a - Vragen - Kennis testen
8B - Antwoorden - Kennis testen

Slide 40 - Tekstslide

Besturingstechniek - Les 5
Leerdoelen les 5 - Elektrische besturing + Combinaties
  • Jij kunt de vier elektrische basisschakelingen onderscheiden:
        - JA-functie;
        - NIET-functie;
        - EN- functie;
        - OF-functie.
  • Jij kunt een waarheidstabel maken van alle mogelijke combinaties van de schakelstanden van de signaalgevers.
  • Jij kunt de onderdelen van een (gecombineerde) installatie benoemen.
  • Jij kunt de werking van een (gecombineerde)  installatie uitleggen.

Slide 41 - Tekstslide

Huiswerk en Toetsopdracht
24 juni - Inleveren Portfolio Besturingstechniek (verzamelwerk/foto's/beschrijvingen)

28 juni - Mondelinge toets Besturingstechniek.
Hierbij maken we o.a. ook gebruik van je ingeleverde portfolio Besturingstechniek.

Slide 42 - Tekstslide