H4 paragraaf 5.4 Substitutie

Additie en substitutie
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Additie en substitutie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het eind van de les:
- Beschrijven van een additiereactie is
- Beschrijven van een substitutie reactie
- Deze beide reacties tekenen in structuurformules

Slide 2 - Tekstslide

Agenda
vorige les herhalen
Uitleg over substitutie
zelf aan de slag 
afsluiten

Slide 3 - Tekstslide

Vorige les 
Maak opgave 30 t/m 34
lever dit in als je het niet online hebt gemaakt

Slide 4 - Tekstslide

Bij een additie reactie wordt een stof toegevoegd aan een.....
A
onverzadigde koolwaterstof
B
verzadigde koolwaterstof

Slide 5 - Quizvraag

Welke stof ontstaat er bij de reactie van propeen met broom (dus Br2)?
A
1-broompropaan
B
1,2-dibroompropaan
C
1,3-dibroompropaan
D
2,3-dibroompropaan

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Video

In het filmpje werd de bruin-gele vloeistof broom (Br2) toegevoegd aan hexaan en aan hex-1-een. Bij welke stof vond de reactie plaats
A
hexaan
B
hex-1-een

Slide 8 - Quizvraag

Uitleg 
over substitutiereacties

Slide 9 - Tekstslide

Bij een substitutie reactie worden er atomen in een molecuul ...
A
toegevoegd
B
vervangen.
C
verwijderd

Slide 10 - Quizvraag

Substitutiereactie
     
                                             1-broompropaan         waterstofbromide
    

Slide 11 - Tekstslide

Substitutiereactie
     
                                                   
    

Slide 12 - Tekstslide

Substitutiereactie
Bij een overmaat broom wordt er nog een H-atoom vervangen

                 of   ....   1,1-dibroompropaan
                                 1,3-dibroompropaan
                                         2,2-dibroompropaan        
    

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Welke uitspraak is niet waar?
A
Additie van water aan een alkeen levert een alcohol op
B
Substitutie is de reactie tussen een alkaan en een halogeen
C
Bij additie en substitutie reacties wordt altijd H2O gevormd als een van de reactieprodukten
D
Bij een substitutiereactie heb je twee beginstoffen en twee reactieproducten.

Slide 15 - Quizvraag

Verschil additie en substitutie
- Bij a heb je als beginstof een alkeen bij s een alkaan
- bij a heb je geen licht nodig, bij s wel
- Bij a kan je ook andere stoffen dan halogenen gebruiken als beginstof

Slide 16 - Tekstslide

Nu zelf 
Maak opdracht 35 t/m 38


Slide 17 - Tekstslide