metamorfose

metamorfose
Betekenis van het woord metamorfose: ‘Gedaanteverwisseling’, of ‘Verandering van het ene object of levende wezen in een ander’.
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1,2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

metamorfose
Betekenis van het woord metamorfose: ‘Gedaanteverwisseling’, of ‘Verandering van het ene object of levende wezen in een ander’.

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Na deze les weet je wat een metamorfose is
Je hebt het werk van Escher leren kennen
Je hebt heel goed leren kijken
Na deze les weet je wat een houtsnede is
Je weet wat vogelvlucht perspectief is
Je weet wat een kikvorsperspektief is
Je hebt een metamorfose weten te tekenen

Slide 2 - Tekstslide

metamorfose in de kunst
Een kunstenaar die veel bezig was met metamorfose is Maurits Cornelis Escher.

Slide 3 - Tekstslide

Escher
Escher is misschien wel de bekendste graficus van Nederland. Hij maakte figuren die eigenlijk niet kunnen. Hij noemde ze zelf 'onbestaanbare situaties'. Je gaat straks een filmpje over het werk van Escher bekijken om erachter te komen hoe dat onbestaanbare werkt. Hoe maak je bv. van een salamander een schaakbord? 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Test jezelf
Kun je een metamorfose in een schilderij herkennen?
Ga naar de volgende slide en doe de sleepvraag.

Slide 6 - Tekstslide

In welke werken is metamorfose te zien

Slide 7 - Sleepvraag

Wat voor kunstenaar was Escher
A
Houtbewerker
B
Kunstschilder
C
Graficus
D
Tekenaar

Slide 8 - Quizvraag

Opdracht
Opdracht: 
Maak vier tekeningen, waarbij de eerste en de laatste tekening een nagetekend object of levend wezen is. Tekening 3 en 4 laten in twee stappen de verandering zien van het ene object/wezen in het andere. 

Slide 9 - Tekstslide

Benodigdheden
Benodigde materialen: 
- 4 vellen tekenpapier A4 
- grijs potlood voor het tekenen van de objecten/wezens, gum, puntenslijper 
- Voor de uitwerking heb je de keuze uit grijs potlood, kleurpotlood of verf 

Slide 10 - Tekstslide

Aandachtspunten
  1.  Elke tekening (fase) komt op een apart tekenvel A4 (mag ook printerpapier zijn als je niets anders hebt, maar daar kun je beter niet op schilderen). 
  2.  De grootte van de tekening zelf is minimaal 15 cm. 
  3.  De eerste en de laatste tekening moeten zo nauwkeurig mogelijk nagetekend worden, waarbij je let op verhoudingen en op details. Tekening 1 en 4 moet je dan ook natekenen van een foto of van een bestaand object, voor tekening 3 en 4 heb je je eigen fantasie meer nodig. 

Slide 11 - Tekstslide

Aandachtspunten vervolg
4. Als je met kleurpotlood of verf werkt probeer je de kleuren zoveel mogelijk te benaderen. Soms moet je ook letten op licht en schaduw. Als je met grijs potlood werkt kleur je je tekening ook in maar moet je goed kijken naar licht en donker en (eventueel) naar licht en schaduw.

Slide 12 - Tekstslide

Aandachtspunten vervolg
5. Probeer de tijd wat te verdelen over de drie?? weken, stel het dus niet uit tot de laatste week. 
6. Je mag geen objecten/wezens gebruiken uit de voorbeelden.   
7. Je levert je werk in tijdens de eerste tekenles als je weer op school bent. 
8. Voor vragen gebruik je de chat in teams of de magistermail. 
 


Slide 13 - Tekstslide

Beoordeling
  1.  De 4 tekeningen worden beoordeeld op de volgende aspecten:
  2.  Hoe goed zijn de afbeelding op tekening 1 en 4 nagetekend? 
  3.  Hoe goed/geleidelijk verloopt de metamorfose in 4 stappen?   
  4.  Wat is de kwaliteit van de uitwerking in het gekozen materiaal? 

Slide 14 - Tekstslide

Je kunt hier de foto van tek. 1 uploaden

Slide 15 - Open vraag

Je kunt hier de foto van tek. 2 uploaden

Slide 16 - Open vraag

Je kunt hier de foto van tek. 3 uploaden

Slide 17 - Open vraag

Je kunt hier de foto van tek. 4 uploaden

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Tekstslide