cross

§2 ART

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare school

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Kern van hoofdstuk 4
In Nederland wonen verschillende mensen met verschillende levensbeschouwingen, gedragingen, achtergronden, opvattingen, waarden en normen. 

                  Hoe is onze samenleving pluriform (geworden)?  Wat bindt ons (sociale cohesie)? En hoe leven we samen met verschillen?

Slide 2 - Tekstslide

Komende lessen hebben we het...
...over nature-nurture (§1)
...over stereotypen, discriminatie,  racisme en etnisch profileren (§2)
...over het ontstaan van de pluriforme samenleving (§3) en over de vraag wat eigenlijk 'normaal' is? 
...over spanning in de samenleving, polarisatie (§4) 
...over immigratiebeleid (§5)
...over onze 'nationale identiteit' (§6) 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Kern van §2: zijn 
wij gelijkwaardig? In Nederland wordt de gelijke behandeling van mensen zo belangrijk gevonden dat die zelfs is vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. Waarom is het desondanks niet vanzelfsprekend dat mensen elkaar gelijk behandelen? 

Slide 5 - Tekstslide

§2 | Zijn wij gelijkwaardig? 
Lesdoelen:
- Je kunt uitleggen hoe discriminatie, stereotype en vooroordelen met elkaar samenhangen
- Je kunt verschillende vormen van discriminatie met elkaar vergelijken en categoriseren naar meer of minder directe discriminatie en meer of minder bewuste discriminatie
- Je kunt  het verband aangeven tussen xenofobie en intolerantie aan de ene kant en discriminatie aan de andere kant. 


Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Hoe zit 
het met
onze
eigen
stereotype
beelden?

Slide 10 - Tekstslide

Amerikanen

Slide 11 - Woordweb

Christenen

Slide 12 - Woordweb

vrouwen

Slide 13 - Woordweb

mannen

Slide 14 - Woordweb

lhbti

Slide 15 - Woordweb

Surinamers

Slide 16 - Woordweb

Marokkanen

Slide 17 - Woordweb

Slide 18 - Video

Dusssss.... (!) 
Stereotype => Vooroordelen => Discriminatie 


Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Ruimte om te reageren op het filmpje..

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Video

Ruimte om te reageren op dit filmpje...

Slide 23 - Open vraag

§2 | Zijn wij gelijkwaardig? 
Lesdoelen:
- Je kunt uitleggen hoe discriminatie, stereotype en vooroordelen met elkaar samenhangen
- Je kunt verschillende vormen van discriminatie met elkaar vergelijken en categoriseren naar meer of minder directe discriminatie en meer of minder bewuste discriminatie
- Je kunt  het verband aangeven tussen xenofobie en intolerantie aan de ene kant en discriminatie aan de andere kant. 


Slide 24 - Tekstslide