passé composé

BONJOUR ET BIENVENUE
Bonjour
et 
bienvenue!!
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

BONJOUR ET BIENVENUE
Bonjour
et 
bienvenue!!

Slide 1 - Tekstslide

la tâche de début
De passé composé: 
Kijk in je grammaticaboekje en zet de onderstaande werkwoorden in de passé composé. 
Schrijf de antwoorden op het blaadje + je naam.
De passé composé: v.t.t.
par exemple: Il a mangé
  • Hier soir, nous ________________(travailler).
  • Mon ami _______________(écouter) la chanson.
  • J' ____________________(finir) mes devoirs.
  • Vous _________________(manger) le fromage?
timer
2:00

Slide 2 - Tekstslide

Aujourd'hui

Programme:
  • La tâche de début
  • De passé composé
  • Au travail: exercices in je werkwoordenboekje
  • Nabespreken/klassikaal nakijken

Slide 3 - Tekstslide

Toetsprogramma 

Slide 4 - Tekstslide

de passé composé
de passé composé met avoir
de passé composé met être 

Slide 5 - Tekstslide

Passé Composé

Slide 6 - Tekstslide

Passé composé
J' (ik)
ai
dansé
fini
attendu
Tu (jij)
as
dansé
fini
attendu
Il/elle/on (hij/zij/wij)
a
dansé
fini
attendu
nous (wij)
avons
dansé
fini
attendu
Vous (jullie/u)
avez
dansé
fini
attendu
Ils/elles (zij)
ont
dansé
fini
attendu
Werkwoorden - ER/IR/RE
Verleden tijd: passé composé 

Slide 7 - Tekstslide

j'
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
Combineer de juiste vorm van 'avoir' met het onderwerp
Hoe ging het werkwoord AVOIR ook weer?
ai
as
a
avons
avez
ont

Slide 8 - Sleepvraag

Vertaal: Wij hebben gegeten
A
Nous avons mangé
B
Nous mangé
C
Vous mangé
D
Vous avez mangé

Slide 9 - Quizvraag

Maak de zin compleet:
Ils ...............répondu
A
ont
B
a
C
sont
D
avons

Slide 10 - Quizvraag

Maak de zin compleet:
Vous avez ...........? (travailler)
A
travaillez
B
travaillé
C
travailler
D
travaillu

Slide 11 - Quizvraag

Vertaal:
Wij hebben gewerkt.

Slide 12 - Open vraag

Onregelmatige ww'en
Voor de volgende werkwoorden is de passé composé onregelmatig:passé composé
vertaling
être (zijn)
j'ai été
ik ben geweest
avoir (hebben)
j'ai eu
ik heb gehad
faire (maken,doen)
j'ai fait
ik heb gedaan/gemaakt
prendre (nemen)
J'ai pris
Ik heb genomen
vouloir (willen)
J'ai voulu
Ik heb gewild 

Slide 13 - Tekstslide

Passé composé
faire
j'ai
être
il a
avoir
on a
vouloir
nous avons
Prendre
Vous avez
IIIb. Voltooid deelwoord (onregelmatige)
fait
été
eu
voulu
pris

Slide 14 - Sleepvraag

Als je een passé composé met être hebt...
Mannelijk
Vrouwelijk
Enkel
voud
-
Je suis tombé
e
Je suis tombée
Meer
voud
s
Ils sont tombés
es
Elles sont tombées
Je suis tombé(e)
Tu es tombé(e)
Il est tombé
Elle est tombée
Nous sommes tombé(e)s
vous êtes tombé(e)(s)
Ils sont tombés
Elles sont tombées
Wanneer gebruik je être/avoir?
Vaak is het hetzelfde in het Nederlands. (la maison d'être)

Slide 15 - Tekstslide

Passé composé met être of avoir?

Slide 16 - Tekstslide

Passé composé:
zij is gevallen (tomber)
A
elle est tombé
B
elle est tombée
C
elle a tombé
D
elle a tombée

Slide 17 - Quizvraag

Nous sommes ______à la maison (rester)
A
resté
B
restés
C
restée
D
restées

Slide 18 - Quizvraag

Mes amis ______ (vertrekken)
A
sont partis
B
avons partis
C
sont sortis
D
sont parties

Slide 19 - Quizvraag

Vertaal:
Ik ben binnengekomen (entrer)

Slide 20 - Open vraag

Vertaal: ik heb gehad

Slide 21 - Open vraag

Au travail !
Wat?
Maak exercices 1 & 2 op pagina 21 + alle ww in de passé composé.
Met wie en hoe?
- In tweetallen overleggen
Hulp nodig?
Steek je hand op
Tijd?

Tip:
Kijk op pagina 
3 & 19 
Klaar? 
- verbuga.eu
(présent & p.c)
- vooruitwerken imparfait
timer
15:00

Slide 22 - Tekstslide