Le pronom personnel

LE PRONOM PERSONNEL
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

LE PRONOM PERSONNEL

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag ga ik jullie uitleggen over:

* Le pronom personnel ONDERWERP
* Le pronom personnel OBJET DIRECT (lijdend vw)
* Le pronom personnel OBJET INDIRECT (meew. vw)
* Le pronom personnel Y/EN
* De volgorde bij meerdere pers. voornaamwoorden


Slide 2 - Tekstslide

P.V als Onderwerp
Ex1: Louise donne un cadeau à son copain.
Elle donne un cadeau à son copain.

Ex2: Mes parents ne sont pas toujours là.
Ils ne sont pas toujours là.

Slide 3 - Tekstslide

Le COD et COI
We noemen het lijdend vw in het Frans:  Complément d'OBJET DIRECT
Exemple: J'écris une lettre 
"une lettre" = C.O.D volgt DIRECT de persoonsvorm

We noemen het meew. vw in het Frans: Complément d'OBJET INDIRECT
Exemple: J'écris une lettre à mon père:
"à mon père" = C.O.I volgt INDIRECT de persoonsvorm

Slide 4 - Tekstslide

We kunnen een COD of COI in de zin vervangen door een persoonlijkvoornaamwoord.
Kijk maar naar dit voorbeeld in het Nederlands:

Ik schrijf een brief aan mijn vader.
Lijdend vw vervangen: Ik schrijf hem aan mijn vader
Meew. vw vervangen: ik schrijf hem een brief

In het Nederlands gebruiken we in beide gevallen HEM. In het Frans is dat niet het geval!!

Slide 5 - Tekstslide

    pronoms OD /lijd.vw    pronoms OI /meew.vw
    
    me                                    me
    te                                       te
    le / la                                 lui   
    nous                                 nous
    vous                                  vous
    les                                      leur

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Nadruk!! P. 7.4 page 48
Qui est-ce sur la photo?  -Moi ! 
Je veux danser avec toi.
C'est lui qui travaille le plus
Ce sont eux qui crient

Slide 11 - Tekstslide

P.V  Y ? à, dans, sur 
Avec qui tu vas à paris
Avec qui tu y vas?

Slide 12 - Tekstslide

P.V  EN / de + zelfst.naamw
Marianne a besoin d'argent
Il en a besoin

Slide 13 - Tekstslide

De plaats van het pronom
We plaatsen het PRONOM OBJET DIRECT / INDIRECT
vóór de persoonsvorm. Maar.....als er een infinitief in de zin staat, dan plaatsen we het pronom vóór de infinitief.
Exemple:
Je donne une fleur à ma mère   
Je la donne à ma mère              Je lui donne une fleur       Je la lui donne 
Je vais donner une fleur à ma mère 
Je vais la donner à ma mère        Je vais lui donner une fleur 
Je vais la lui donner  

Slide 14 - Tekstslide

Grammaire III ex 24 A/B/C/D

Slide 15 - Tekstslide