les 1 1.3 Elektriciteit in huis

1.3 Elektriciteit in huis 
Lesdoelen:
De belangrijkste onderdelen van de huisinstallatie benoemen en uitleggen.
Uitleggen wat hier met de spanning, stroomsterkte en vermogens gebeurt.
Uitrekenen of een groep overbelast is.
Uitleggen wat kortsluiting is.
De functie van de kleuren van de draden kennen.
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.3 Elektriciteit in huis 
Lesdoelen:
De belangrijkste onderdelen van de huisinstallatie benoemen en uitleggen.
Uitleggen wat hier met de spanning, stroomsterkte en vermogens gebeurt.
Uitrekenen of een groep overbelast is.
Uitleggen wat kortsluiting is.
De functie van de kleuren van de draden kennen.

Slide 1 - Tekstslide

Voorkennis
Wanneer is er iemand in jullie huis iets gaan doen in de meterkast ?

Slide 2 - Tekstslide

Huisinstallatie
  • Netwerk van elektriciteitsdraden 
       in huis.
  • Splitst in parallelle groepen
  • Elke groep heeft eigen groepschakelaar.
  • Je kan een groep spanningloos maken om veilig reparatie uit te voeren.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Formules voor stroomsterkte en vermogen bij de huisinstallatie

             Dus stromen mag je optellen        


   
             Vermogens mag je optellen om het totale vermogen te                        krijgen.
Itotaal=I1+I2+I3+I4+...
Ptotaal=P1+P2+P3+...

Slide 7 - Tekstslide

Het totale vermogen bereken je met:
Ptot=UItot

Slide 8 - Tekstslide

Het maximale vermogen op een groep met een zekering van 16 A.

Slide 9 - Tekstslide

Boven de 3680 W kan de zekering springen, want dan is de stroom groter dan 16 A.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

bruin (fasedraad 230 V)
zwart
0 of 230 V
blauw (nuldraad 0V)

Slide 14 - Tekstslide

De aarddraad
Bij een wandcontactdoos
(stopcontact) zijn er drie draden: 
- de fase (bruin)
- de nul (blauw)
- de aarddraad (geel/groen)

De aarddraad wordt o.a.  bij apparaten met metalen buitenkant gebruikt om schokken te voorkomen.

Slide 15 - Tekstslide

Overbelasting
Stroom per groep mag niet meer dan 16A zijn. 
Meer = brandgevaar

Teveel vermogen (3680 W) en een 
stroom van boven de 16 A zorgt
voor overbelasting.

Slide 16 - Tekstslide

Kortsluiting:
Een stroomkring met een hele kleine weerstand en dus hele grote stroomsterkte.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Belang lesdoel
Je begrijpt nu dat je niet oneindig apparaten kan aansluiten thuis en op de vermogens moet letten.

Je kan kortsluiting en overlasting voorkomen en weet wat je dan in de meterkast kan doen.

Slide 19 - Tekstslide

controlevraag
Noem drie onderdelen van de huisinstallatie.

Slide 20 - Tekstslide

controlevraag
Vermeld de spanning en de kleur:

fasedraad:
nuldraad:
schakeldraad:
aarddraad:

Slide 21 - Tekstslide

Noteer de naam van draad:

C .......
B.........
A .........

Slide 22 - Tekstslide

Controlevraag
Apparaten zoals wasmachines, vaatwasmachines en elektrische fornuizen krijgen vaak een 'eigen' groep. In oudere huizen wordt daar soms speciaal een nieuwe groep voor aangelegd.

Leg uit waarom zo'n apparaat een 'eigen' groep krijgt. Wat gaat er anders fout?

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide