De Filmfabriek, gr 5/6, les 6 Filmen

GROEP 5/6
LES 6: Filmen

1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidBasisschoolGroep 5,6

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Les 6 filmen Het verhaal is klaar, de volgorde van de scenes is gekozen, de rollen zijn verdeeld, de dialogen zijn uitgeschreven, de props liggen klaar, de locaties zijn gekozen: Kortom: we kunnen beginnen met filmen. Want dát is filmen: uitvoering geven aan alles wat in je in voorafgaande tijd had besloten. Het is goed om samen met de leerlingen de volgorde van handelingen goed door te nemen, eerst dit en dan dat. Dat bespaart een onduidelijkheid en daardoor een mogelijke onrust. In de les komt een professionele cameraman aan bod. Hij vertelt over zijn ervaringen. Waar het om gaat zijn de volgende drie keuzes voor elke filmopnames: De kadering van het beeld (totaal, medium, close up) Het standpunt van de camera (kikkerperspectief, ooghoogte, vogelperspectief) De beweging van het beeld (pan= horizontaal; tilt = verticaal & stil) Deze les herhaalt voor een groot deel deze drie onderdelen die ook al in les 2 aanbod zijn gekomen (de les over het storyboard). De voorgaande lessen komen in deze les ook bijeen: Les 1 verhaal Les 2 storyboard Les 3 acteren Les 4 art direction. Het is voor de leerkracht van belang het overzicht te behouden. Het is belangrijk om voorafgaand aan de les een duidelijk beeld te hebben van wat bij het maken van de film gaat gebeuren.

Instructies

Voorbereiding:
 • Zorg ervoor dat er minimaal twee leerkrachten/begeleiders aanwezig zijn tijdens deze les; één die bij de leerlingen aanwezig is tijdens het filmen, en één persoon die bij de leerlingen aanwezig is die op dat moment geen directe taak hebben hebben (en bijv. in de klas kunnen gaan werken).
 • Controleer of de leerlingen voor aanvang van deze les alle props, kleding en accessoires die nodig zijn in de film mee naar school hebben genomen. 
 • Kopieer het verhaal voor alle leerlingen en lees het verhaal gezamenlijk nog een keer het filmverhaal door. 

Vandaag dus de draaidag (oftewel de dag dat er gefilmd wordt) . Zoals LessonUp al aangeeft: niet iedereen heeft de hele tijd iets te doen. Vandaar werkbladen met opdrachten om zelf aan de gang te gaan. 

Benodigdheden: 
 • LessonUp-les ‘De Filmfabriek, gr 7/8, les 6 Filmen’
 • Bijlage 1.2: Werkblad verhaal (gr 1 t/m 8, les 1) ingevuld
 • Bijlage 6.4: Werkblad puzzels 
 • Bijlage 6.5: Werkblad Kleurplaat
 • Bijlage 6.6: Werkblad flipboekje met voorbeeld
 • Bijlage 6.7: Werkbald flipboekje leeg
 • Tekenspullen (kleurpotloden/stiften/wasco) schaar, nietmachine

Lesinhoud:
Verkenning: inhoud en introductie
Informatie: film opnemen
Extra opdrachten: puzzels, kleurplaat, kwartet
Afsluiting: evaluatie

Leerdoelen:

 1. Op basis van goede voorbereiding alle onderdelen die horen bij het maken van een film overzichtelijk en gestructureerd bijeen brengen in het filmproces.
 2. Samenwerking van alle betrokken leerlingen, ieder vanuit de eigen specifieke rol en taakopdracht.

Opdracht: 
Vandaag gaan we de film opnemen, de draaidag. In de lessen hiervoor hebben jullie de rollen en taken verdeelt. Wie zijn de cameraman/vrouw? Wie is de regisseur? Wie zijn de acteurs? Wie is van de art direction? Als het goed is liggen de props (de attributen klaar) voor leerling(en) van de art direction. Deze leerling(en) zorgen dat alles klaar ligt bij elke scène. 

Mochten er leerlingen zijn die niet in bepaalde scènes hoeven te spelen, dan kun je hen in de klas een iets anders laten doen. 

1. Puzzel 
Laat de leerlingen de woordzoeker en kruiswoordpuzzel maken. In de eerste puzzel strepen de leerlingen de woorden weg en de overgebleven letters vormen de oplossing van de woordzoeker (’de filmfabriek’). De antwoorden zijn te vinden achter in het boekje blz. xx
2. Kleurplaat
Bedenk welke les je het leukst vond. Schrijf in steekwoorden op waarom. Laat de leerlingen de afbeeldingen inkleuren. Let op; bewaar deze kleurplaten goed, want die heb je in de volgende les weer nodig.
3. Flipboekje
Een flipboekje is eigenlijk een hele korte tekenfilm. Op ieder vel van het boek teken je een afbeelding die steeds een heel klein beetje verandert. Als je het hele boekje heel snel achter elkaar doorbladert ('flipt') zie je de afbeelding bewegen en heb je een klein animatiefilmpje gemaakt! Gebruik het voorbeeld of bedenk je eigen verhaal!


Afsluiting 
Bespreek met de leerlingen wat ze van het filmen vonden. Vonden ze het leuk? Ging het goed? 

Werkbladen

Onderdelen in deze les

GROEP 5/6
LES 6: Filmen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Dit is een filmpje met Rein en Nikita die een regisseur voorstellen! 

Vertel dat de regisseur bedenkt hoe het verhaal er uit komt te zien op beeld. Hij bepaalt ook wat er op welk moment wordt opgenomen. In dit geval zal de leerkracht of degene die de film opneemt de regisseur zijn. De leerlingen moeten daarom goed naar de instructies van die persoon luisteren. Het is ook belangrijk dat de regisseur goed naar de andere personen luistert en samenwerkt met iedereen. Alleen dan kun je (samen) een mooie film maken
Let op; film horizontaal. 
Lees de filminstructies (bijlage 6.3) door
Bijlage 6.3
X

Slide 3 - Tekstslide

Hoe houd je de camera?

Het is erg belangrijk dat er horizontaal wordt gefilmd. Als je dat niet doet krijg je zwarte vlakken te zien aan de zijkanten. 
Totaal
Ver weg; je ziet veel en hebt een overzicht. Hierdoor krijg je een goed beeld van bijvoorbeeld de plek waar de scène zich afspeelt.  
Close-up
Dichtbij; je ziet details. Hierdoor kun je bijvoorbeeld goed de handeling of de emotie van een acteur zien. 
Medium
Je ziet een persoon vanaf zijn middel tot en met het hoofd. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een groepje mooi in beeld brengen. 
Waar staat de camera?
Shots

Slide 4 - Tekstslide

Herhaling shots

Het goed gebruik maken van de verschillende shots is heel belangrijk voor het filmen.
Waar staat de camera?
Kikkerperspectief
Je kijkt van laag naar hoog. Iets lijkt daardoor groot en machtig. 
Vogelperspectief
Je kijkt van hoog naar laag. Iets lijkt daardoor klein. 
Ooghoogte
Dit is een neutraal standpunt; je kijkt recht vooruit en bent op gelijke hoogte. 
Perspectief

Slide 5 - Tekstslide

Herhaling perspectieven

Het goed gebruik maken van de verschillende perspectieven is heel belangrijk voor het filmen.
Jullie gaan nu filmen! Luister goed naar je juf/meester en volg de instructies van de cameraman/-vrouw op

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Extra opdrachten
1. Puzzel
2. Kleurplaat
3. Flipboekje (zie volgende slide)

Slide 7 - Tekstslide

Mochten er leerlingen zijn die niet in bepaalde scènes hoeven te spelen, dan kan je hen in de klas een extra opdracht laten doen.

Puzzel:
Deel bijlage 6.4 (werkblad puzzels) uit. Laat ze hun naam rechts onderaan het werkblad zetten. 
 • Laat de leerlingen de woordzoeker oplossen en de 8 verschillen zoeken. 
 • In de eerste puzzel strepen de leerlingen de woorden weg en de overgebleven letters vormen de oplossing van de woordzoeker (’de filmfabriek’).
De antwoorden zijn te vinden in bijlage 6.4.

Kleurplaat:
Deel bijlage 6.5 (werkblad kleurplaat) uit. Laat de leerlingen daarop rechts bovenaan hun naam schrijven en laat hen bedenken welke les ze het leukst vonden/denken te gaan vingen. Laat ze in steekwoorden opschrijven waarom ze dit vinden. Laat de leerlingen de afbeeldingen inkleuren.
Let op; bewaar deze kleurplaten goed, want die heb je in de volgende les nodig.

Flipboekje (slide 10):
Vertel dat een filmpje vroeger uit allemaal foto’s bestond. De leerlingen gaan een flipboekje maken; een boekje met bijna allemaal dezelfde plaatjes. Als je straks de plaatjes snel achter elkaar laat zien, lijken de plaatjes te bewegen. Laat het voorbeeld van een flipboekje zien op slide 8.
Zorg er vervolgens voor dat de leerlingen elk een kopie hebben van bijlage 6.6 (werkblad flipboekje) of bijlage 6.7 (werkblad flipboekje leeg). Laat ze als volgt te werk gaan:

Bij bijlage 6.6: Bedenk wat er uit het cadeautje komt. Teken dit in de plaatjes 14 t/m 24. Teken steeds hetzelfde, maar dan steeds nét iets groter.

Bij bijlage 6.7: Bedenk wat een simpele animatie kan worden. Teken iets, maar dan steeds net iets groter of steeds net op een andere plek.
 • Knip de vakjes van beide werkbladen vervolgens uit.
 • Leg alle kaartjes van 1 t/m op 24, met 1 bovenop en 24 onderop.
 • Laat de kaartjes bij de leerkracht aan elkaar nieten.
 • Tijd over? Kleur de plaatjes in. Let op; gebruik steeds dezelfde kleuren!

Slide 8 - Video

instructie filmpje flipboekje
Afsluiting
Hoe ging het filmen? Wat vond je er van? Ging het goed?

Slide 9 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen wat ze van het filmen vonden. Vonden ze het leuk? Ging het goed? Evalueer kort de bevindingen.
Gemaakt door: Gefinancierd door:
Met dank aan:

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies