AE-6 les 6

De rol van de overheid
Algemene Economie-6
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVocational Education

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

De rol van de overheid
Algemene Economie-6

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat ga je leren:
De invloed van de overheid op de vraagzijde van de economie

Slide 3 - Tekstslide

Wie behoort tot de vraagzijde van de economie

Bij de vraagzijde van de economie gaat het om de omvang van de bestedingen (of: effectieve vraag). 
 • De consumenten
 • De overheid
 • De bedrijven 
 • Het buitenland

Slide 4 - Tekstslide

vraagzijde van de economie
(conjunctuur)

aanbodzijde van de economie
(structuur)

Economie : vraag & aanbod

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de invloed van de overheid....


als het gaat om de totale vraag naar goederen en diensten in een land die leidt tot productie in dat land.

Slide 6 - Tekstslide

De invloed van de overheid
Het begrotingsbeleid en het monetair beleid worden samen gebruikt om de conjunctuurbeleid vorm te geven 
(vraagzijde van de economie)

Slide 7 - Tekstslide

Begrotingsbeleid
Beleid waarmee de overheid met behulp van de ontvangsten (Belastingen) en uitgaven (overheidsbestedingen) de ontwikkeling van de economie probeert te beïnvloeden.

Slide 8 - Tekstslide

De overheid kan actief proberen de conjunctuur te beïnvloeden de door:
 • De overheidsuitgaven te verhogen.
 • De belasting te verlagen waardoor de consumptie stijgt.


In beide gevallen stijgt de EV, maar verslechteren de overheidsfinanciën (nog verder).

Slide 9 - Tekstslide

Via het begrotingsbeleid beïnvloedt de overheid:

 • De effectieve vraag (direct)
 • De werkgelegenheid (indirect)
 • Het prijspeil (indirect)
 • De economische groei op korte termijn (indirect)

Slide 10 - Tekstslide

Monetair beleid

Het monetair beleid is onderdeel van het conjunctuurbeleid en bestaat uit direct en indirect geldhoeveelheidsbeleid en wisselkoersbeleid.


Slide 11 - Tekstslide

Inkomenspolitiek
Een middel om de sociale rechtvaardigheid na te streven en sociaal zwakkeren te beschermen.

De overheid brengt correcties aan in de inkomensverdeling door:
 1. handhaving van het wettelijke minimumloon.
 2. het heffen van belastingen en het instellen van sociaalverzekeringswetten.

Slide 12 - Tekstslide

Het monetair beleid bestaat uit:
A
conjunctuurbeleid en wisselkoersbeleid
B
direct en indirect geldhoeveelheidsbeleid
C
wisselkoersbeleid en geldhoeveelheidsbeleid
D
conjunctuurbeleid en geldhoeveelheidsbeleid

Slide 13 - Quizvraag

Welke zijde van het economisch proces beïnvloeden het begrotingsbeleid en het monetair beleid samen?
A
Vraagzijde
B
Aanbodzijde
C
Linkerzijde
D
Rechterzijde

Slide 14 - Quizvraag

Met het begrotingsbeleid beïnvloedt de overheid indirect de effectieve vraag.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quizvraag