BSAUitleg over bindend studieadvies
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze lesUitleg over bindend studieadvies

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een bindend studie advies?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Tekstslide

Studie advies ?
-Iedere mbo student krijgt in het eerste jaar van de opleiding een studieadvies: scholen zijn wettelijk verplicht om een  studieadvies af te geven. 

-Een studieadvies heeft betrekking op de studievoortgang van de student en komt voort uit een of meer studievoortgangsgesprekken.  

-Een studieadvies mag voor de student niet als een verrassing komen. De student dient bij een dreigend negatief advies al eerder signalen daarover te hebben ontvangen van de school.

-Dit advies is verplicht in het eerste studiejaar.


Slide 4 - Tekstslide

Een studieadvies kan positief of negatief zijn.
-De student kan zijn opleiding vervolgen bij een positief studieadvies

-In het geval van een negatief studieadvies bepaalt de school of de student zijn huidige opleiding mag vervolgen. 

  • De school kan aan het negatieve advies de consequentie verbinden dat de student uit de betreffende opleiding wordt uitgeschreven.                                                                                                          In dat geval is er sprake van een negatief bindend studieadvies.

  • In andere woorden: scholen kunnen het bindende advies uitbrengen aan de student om een andere opleiding of andere leerweg te kiezen. 

Slide 5 - Tekstslide

Waarvoor zet je een (negatief) bindend studieadvies in?
-Het doel van het negatief bindend studieadvies is om ervoor zorgen dat studenten wél op de juiste plek terechtkomen. 

-Er zijn verschillende aanleidingen voor een school om tot uitschrijving van een student over te gaan:
• Diplomering
• Eigen keuze van de student
• Verwijdering op basis van gedrag
• Onvoldoende studievoortgang

Slide 6 - Tekstslide

Onvoldoende studievoortgang (in het eerste jaar) is sinds de invoering van de Wet toelatingsrecht de enige reden om een negatief bindend studieadvies te mogen verstrekken.

Slide 7 - Tekstslide

Raamwerk nominale lijn bsaTe vinden op it's learning bij slb: 
ondersteunend lesmateriaal periode 2

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Hoe kan onvoldoende studievoortgang worden gedefinieerd?


• Onvoldoende formatieve (focus op ontwikkeling) en summatieve (examen gerelateerde) resultaten, inclusief bpv, generieke eisen, burgerschap gerelateerd aan de kwalificatie-eisen behorende bij de opleiding.

• Niet behalen van afspraken en/of persoonlijke doelstellingen gerelateerd aan de kwalificatie-eisen van de opleiding


Slide 11 - Tekstslide

Mag een instelling bij de besluitvorming rondom een negatief bindend studieadvies rekening houden met de beroepshouding van de student?

  • Studievoortgang is leidend in de besluitvorming. 

  • Alleen wanneer de beroepshouding  van invloed is geweest op de studievoortgang, mag de beroepshouding worden ‘meegewogen’ in de besluitvorming rond het negatief bindend studieadvies. 

  •  Verzuim kan worden meegewogen.

Slide 12 - Tekstslide

Planning BSA

  • Stagegesprekken in jan/febr 2022 (inclusief werkhoudingsformulier) voor voorlopig BSA

  • SLB gesprekken april 2022 met definitief BSA

Slide 13 - Tekstslide

Vragen??

Slide 14 - Open vraag