cross

H2 chemische reacties

chemie 3 hv hfstk 2
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundehavoLeerjaar 3

In deze les zitten 39 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

chemie 3 hv hfstk 2

Slide 1 - Tekstslide

§2.1 molecuulmodel (deeltjes model)
= deeltjes modelMacro niveau
Micro niveau

Slide 2 - Tekstslide

deeltjes/molecuul model

   regel 1: deeltjes trekken elkaar aan                                                           
                                                        
regel 2: deeltjes bewegen (bijna) altijd. Hoe snel ze bewegen hangt af van de temperatuur

Slide 3 - Tekstslide

diffusie
De neiging die deeltjes hebben om zich te verspreiden in de ruimte.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Link

                                              water    H2O
vast H2O (s)           vloeibaar H2O (l)      gas  H2O (g)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

vandaag 
practicum 4 eiwit en kaarsvet verwarmen

endotherme en exotherme reacties 
endotherme en exotherme faseovergangen

Slide 10 - Tekstslide

Kelvin en graden Celcius
27 oC
100 oC
293 K
100 K

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

endotherm
exotherm

Slide 13 - Tekstslide

Leerdoelen
1: Je kan omrekenen Kelvin en graden Celsius
2: Je kan uitleggen wat wordt bedoeld met een endotherm en exotherm proces.
3: Je weet welke  fase overgangen endotherm en exotherm zijn.
4:  Je kunt  bij bepaalde temperatuur
bepalen of een stof vast/vloeibaar/gas is.

Slide 14 - Tekstslide

temperatuur
=   1007 K

oC?
fase zwavel?
fase zilver?

Slide 15 - Tekstslide

leerdoel: ontledingsreactie
Je kunt uitleggen wat een ontledingsreactie is.
Je kunt een ontledingsreactie herkennen.

Je kunt het soort ontledingsreactie herkennen en benoemen
= thermolyse
=electrolyse
= fotolyse

Slide 16 - Tekstslide

chemische reactie
Beginstoffen verdwijnen, reactieproducten verschijnen

beginstof --> reactieproduct

reactieschema: 
suiker + zuurstof -> koolstofdioxide + water
koperoxide -> koper + zuurstof

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

scheikundig proces
fase overgang
chemische reactie

endotherm of exotherm

Slide 19 - Tekstslide

§2.3 ontledingsreacties
reactie schema
 
beginstoffen -- > reactieproducten

ontledingsreactie:
1 beginstof --> meerdere reactieproducten

Slide 20 - Tekstslide

ontledingsreactie
suiker --> koolstof + water + zuurstof

water --> waterstof  + zuurstof

zilverchloride --> zilver + chloor

Slide 21 - Tekstslide

thermolyse
ontledingsreactie met warmte
thermolyse van suiker

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

elektrolyse
ontledingsreactie met elektrische energie
elektrolyse  van water

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

fotolyse
ontledingsreactie onder invloed van  licht

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

industrie

Slide 28 - Tekstslide

kraken:  thermolyse van (aard)olie

pyrolyse:  thermolyse
biomassa verhitten zonder zuurstof

elektrolyse van allumium oxide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

vandaag
 
- wet van behoud van massa
- demo ontledingsreactie


Slide 32 - Tekstslide

wet van behoud van massa
?

Slide 33 - Tekstslide

wet van behoud van massa
beginstoffen
reactieproducten
voor de reactie
na de reactie
massa

Slide 34 - Tekstslide

practicum
staal verbranden

1: plukje staalwol nauwkeurig wegen en noteren.
2: staalwol verbranden
3: opnieuw wegen

Wat verwacht je?

Slide 35 - Tekstslide

verbranding = reactie met zuurstof

staal + zuurstof -> vaste stof X

Hoeveel zuurstof heeft er gereargeerd?

Slide 36 - Tekstslide

massaverhoudingen
                        waterstof + stikstof -> ammoniak
3  : 14

Hoeveel gram stikstof reageert er met 10 gram waterstof?

Slide 37 - Tekstslide

vwo:   volume verhouding
gassen reageren in een vaste volume verhouding met elkaar.

waterstof + zuurstof -> water
2 L   :   1 L                 

Er bestaat geen wet van behoud van volume!

Slide 38 - Tekstslide

overmaat
waterstof + stikstof -> ammoniak
3  : 14

20 gram waterstof  +  86 gram stikstof
Welke stof is er in overmaat aanwezig?
Hoe groot (hoeveel gram) is deze overmaat?

Slide 39 - Tekstslide