Scheidingsmethoden 4: scheiden op microniveau

 Scheidingsmethoden 4:
Scheiden op microniveau
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

 Scheidingsmethoden 4:
Scheiden op microniveau

Slide 1 - Tekstslide

Hallo!
Deze les gaat over scheiden op microniveau. In deze les gaan we kijken naar wat er gebeurt met de atomen/moleculen bij alle scheidingsmethoden.

Weet je nog op basis van welke stofeigenschap de scheidingsmethoden berusten?

Slide 2 - Tekstslide

Op basis van welke stofeigenschap berusten de volgende scheidingsmethoden? Sleep de methode naar de juiste stofeigenschap.
Dichtheid
Deeltjesgrootte
Oplosbaarheid
Kookpunt
Oplosbaarheid + aanhechtingsvermogen
Bezinken
Centrifugeren
Filtreren
Extraheren
Indampen
Destilleren
Chromatografie

Slide 3 - Sleepvraag

  1. Je kunt uitleggen wat er gebeurt op microniveau bij de scheidingsmethoden bezinken, centrifugeren, filtreren, destilleren, extraheren, adsorberen en chromatografie.
  2. Je kunt met een tekening duidelijk maken hoe de scheidingsmethoden werken op microniveau.

In deze les ga je het volgende leren:

Slide 4 - Tekstslide

Voordat we beginnen met de uitleg, gaan we kijken of je al een gevoel hebt ontwikkeld voor hoe de scheidingsmethoden werken op microniveau (= deeltjesniveau).

Maak voor de scheidingsmethoden (rechts) een tekening, waarin je laat zien wat er gebeurt met de deeltjes. ZONDER TE SPIEKEN!
Maak foto's van je tekeningen upload deze in de volgende slide(s)

Slide 5 - Tekstslide

Plaats hier (max. 5) foto's van je tekeningen (in de volgende slide kun je ook foto's toevoegen)

Slide 6 - Open vraag

Plaats hier (max. 5) foto's van je tekeningen

Slide 7 - Open vraag

Hoe ging deze opdracht?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 8 - Poll

Lekker bezig! We gaan nu kijken naar een filmpje, waarbij alle scheidingsmethoden nog eens langskomen. 

Houdt je tekeningen nog even bij de hand!
In het filmpje wordt ook toegelicht wat er gebeurt op microniveau bij elke scheidingsmethoden.

Na het filmpje ga je je eigen tekeningen "beoordelen".

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Vergelijk je tekeningen met wat je hebt geleerd in het filmpje. Welk cijfer zou je je eigen tekeningen geven op een schaal van 1 tot 10?
110

Slide 11 - Poll

Welke scheidingsmethode vond je het lastigst om te tekenen? En waarom?

Slide 12 - Open vraag

In de volgende slides gaan we eerst kijken hoe een oplossing eruit ziet op microniveau. Daarna gaan we goed kijken wat er gebeurt met de deeltjes op microniveau, per scheidingsmethode.

Na elke uitlegslide volgt een quizvraag.

Vul eventueel je tekeningen aan.

Succes!

Slide 13 - Tekstslide

Oplossen en indampen
Hier zie je hoe keukenzout (natriumchloride) oplost in water.

Bij het oplossen worden de atomen (in dit voorbeeld ionen) natrium       
en chloor 
compleet omringd door watermoleculen.


(Na‚Äč+‚Äč‚Äč)
(Cl‚Äč‚ąí‚Äč‚Äč)
Oplossingen
Als moleculen/atomen/ionen 
compleet zijn omringd door het oplosmiddel zijn ze opgelost.

Slide 14 - Tekstslide

Een oplossingen is een ... mengsel van 2 of meerdere stoffen
A
Kleurloos
B
Troebel
C
Helder
D
Transparant

Slide 15 - Quizvraag

Bezinken
Bezinken en centrifugeren
Bij bezinken en centrifugeren scheiden we op basis van dichtheid
De zwaarste deeltjes in de suspensie zakken naar de bodem.
Centrifugeren is een snelle manier van bezinken.

Slide 16 - Tekstslide

Bij bezinken en centrifugeren zakken de stoffen met de ... dichtheid naar de bodem
A
Grootste
B
Kleinste

Slide 17 - Quizvraag

Indampen

Indampen
Bij indampen scheiden we de stoffen op basis van kookpunt. √Č√©n van de stoffen verdampt en de andere stof blijft achter als residu.

Slide 18 - Tekstslide

Bij indampen verdampt de stof met het ..(1).. kookpunt en blijft de stof met het ..(2).. kookpunt achter
A
(1) Hoogste (2) Laagste
B
(1) Laagste (2) Hoogste
C
(1) Hoogste (2) Hoogste
D
(1) Laagste (2) Laagste

Slide 19 - Quizvraag

Zand uit Zandvoort?
  • mengsel extraheren met water
  • filtreren
  • filtraat indampen

zout in indampschaaltje aanwezig?

Filtreren
Bij filtreren scheiden we op basis van deeltjesgrootte.
De kleinste deeltjes passeren de filter en worden opgevangen als filtraat. De grote deeltjes blijven achter in de filter als residu.

Slide 20 - Tekstslide

Bij filtreren blijven de ..(1).. stoffen achter als het residu en vormen de
..(2).. stoffen het filtraat
A
(1) Grote (2) kleine
B
(1) Kleine (2) Grote
C
(1) Kleine (2) Kleine
D
(1) Grote (2) Grote

Slide 21 - Quizvraag

extraheren
Bij extraheren scheiden we op basis van oplosbaarheid.
Sommige stoffen lossen op in het extractiemiddel, terwijl de niet-oplosbare stoffen achterblijven.
Extraheren

Slide 22 - Tekstslide

Bij extraheren lossen sommige ..(1).. stoffen op in het extractiemiddel.
De overige ..(2).. blijven achter
A
(1) vloeibare (2) vloeibare
B
(1) vloeibare (2) vaste
C
(1) vaste (2) vloeibare
D
(1) vaste (2) vaste

Slide 23 - Quizvraag

Adsorberen
Scheiden op basis van aanhechtingsvermogen aan het adsorptiemiddel.

Vaste stoffen uit oplossingen scheiden.
Vaste stof aan adsorptiemiddel
Bij adsorptie wordt gebruik gemaakt van een adsorptiemiddel. Het adsorptiemiddel bindt zich aan een stof uit het mengsel. Later kan het adsorptiemiddel uit het mengsel worden verwijderd.
Adsorberen

Slide 24 - Tekstslide

Om het adsorptiemiddel (met de stof) van het mengsel te scheiden, maak je gebruik van..
A
Bezinken
B
Centrifugeren
C
Filtreren
D
Extraheren

Slide 25 - Quizvraag

Chromatografie
Bij (papier)chromatografie scheiden we op basis van oplosbaarheid EN aanhechtingsvermogen. 
De opgeloste stoffen reizen met de loopvloeistof mee omhoog. Hoe beter de stof is opgelost in de loopvloeistof, hoe hoger het zal eindigen op het chromatografiepapier
Chromatografie

Slide 26 - Tekstslide

Bij (papier)chromatografie hebben stippen hoog op het chromatografiepapier meer affiniteit met de
..(1).. fase, terwijl stippen laag op het papier meer affiniteit hebben met de ..(2).. fase
A
(1) mobiele (2) stationaire
B
(1) stationaire (2) mobiele
C
(1) mobiele (2) mobiele
D
(1) stationaire (2) stationaire

Slide 27 - Quizvraag

Wil je nog wat extra uitleg over de scheidingsmethoden op microniveau? Bekijk dan de video op de volgende slide.

Snap je het goed of heb je weinig tijd over in deze les?
Ga dan door naar de reflectie!

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

  1. Je kunt uitleggen wat er gebeurt op microniveau bij de scheidingsmethoden bezinken, centrifugeren, filtreren, destilleren, extraheren, adsorberen en chromatografie.
  2. Je kunt met een tekening duidelijk maken hoe de scheidingsmethoden werken op microniveau.

Bekijk nog eens goed de leerdoelen, voor je gaat reflecteren:

Slide 30 - Tekstslide

Hoe ging de les? Heb je de leerdoelen behaald?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 31 - Poll

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 32 - Open vraag

Wat vond je makkelijk/moeilijk?

Slide 33 - Open vraag