Beroepshouding

LOB
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentoraatMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

LOB

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gastles Burgerschap
Wat vonden jullie van het verhaal?
Wat neem jij mee naar jouw beroepspraktijk?
Zou je vaker dit soort gastsprekers willen?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afronden basisfase
Iedereen heeft een mail ontvangen over het afronden van de basisfase.

Gefeliciteerd!

Met studenten die de basisfase nog niet behaald hebben zijn afspraken gemaakt over het inhalen van de opdrachten. In de toetsweek zijn de herkansingen voor alle toetsen van NER.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe was het op stage?

Slide 5 - Tekstslide

Bedenk eventueel een werkvorm!
BPV-gids
Wie heeft de BPV gids met de stagebegeleider besproken?
Vragen of onduidelijkheden?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uren registreren
Wie heeft dit al gedaan?
Voor wie is dit nog onduidelijk?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beroepshouding 
Beroepshouding

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen van deze les

-  Je weet wat er verwacht wordt mbt beroepshouding van een sociaal werker.
-  Heb je nagedacht over welke punten in de beroepshouding jij jezelf nog dient te verbeteren.  


 Deze les is ter voorbereiding op je stage. 


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is volgens jou een goede beroepshouding

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

             Beroepshouding

De manier waarop je je gedraagt bij het uitoefenen van je beroep.

Beroepshouding is een erg breed begrip dat alle verschillende facetten van het beroepsleven omvat:

- De kwalificaties, opleidingen en ervaringen die belangrijk zijn voor de competenties waarover je beschikt en die gebruikt op het werk.
- Je normen en waarden; je vermogen en intentie om op de juiste manier te handelen; je 'moreel kompas'.
- Je relaties met collega's, meerderen en klanten; je communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden; de manier waarop je jezelf plaatst binnen het team en de instelling.
- De manier waarop je je opstelt: ben je actief of afwachtend?


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je beroepshouding omvat dus veel meer dan enkel de taken die je uitvoert. Het gaat erom hoe je die taken uitvoert, in welke mate je samenwerkt of strijdt met anderen binnen het bedrijf, welke normen en waarden jij belangrijk vind op de werkvloer en hoe je dat laat zien.


''Die nieuwe stagiair werd al na een maand ontslagen. Hij leverde goed werk, maar kwam voortdurend in conflict met zijn collega's. Het management vond zijn beroepshouding maar niks''.


Bron: https://www.betekenis-definitie.nl/beroepshouding 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beroepshouding 
In je werk ga je anders met mensen om dan in je privéleven.
Je ontwikkelt een professionele beroepshouding. Je leert op welke wijze je dient op te stellen tegenover klanten, collega's, leidinggevenden, familie etc.


Toch is het wel de bedoeling dat je jezelf blijft.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat houdt het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht in? Geef een voorbeeld.

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Beroepshouding
Bepaalde, professionele houding waarover je dient te beschikken om je werk naar behoren uit te voeren.

Het gaat vooral over:
  • de manier waarop je je beroep uitoefent;
  • hoe je bij anderen overkomt;
  • welke verwachtingen er zijn vanuit je beroepsgroep.Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jouw attitude op je stageplek
  • Gedraag je altijd professioneel. 
  • Houd je gesprekken liever werkgerelateerd dan uitgebreid over je privéleven en uitspattingen te vertellen. 
  • Neem initiatief! Vraag meer of ander werk als je er klaar voor bent.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het nut van vragen stellen?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Attitude
Een attitude bestaat uit wat je weet (kennis), wat je voelt (emotie) en wat je doet (handelen). 
De attitude van een persoon blijkt dan uit de manier waarop deze zich gedraagt. Je attitude wordt gevormd door: karaktereigenschappen, opvoeding, invloed van anderen, kennis en  levenservaring. 


Voor je attitude spelen een aantal aspecten een belangrijke rol:
- de manier waarop je communiceert
- de manier waarop je samenwerkt
- de manier waarop je jezelf representeert
- je zelfstandigheid
- je verantwoordelijkheid 
- je bereidheid om te leren

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe vaak stel je het maken van je opdrachten uit?
A
Altijd
B
Redelijk vaak
C
Soms
D
Totaal niet

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zit het met jouw attitude?


Noteer wat  voor jezelf de punten waarop je jezelf wilt verbeteren.
Bespreek de punten met buurman/ buurvrouw
Kijk eens goed naar jezelf.
timer
5:00

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht LOB
Vorige week heb je een planning gemaakt voor de opdrachten.
Met welke opdracht ga jij nu starten?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies