Info avond pre- entree 2021

WELKOM!
Pré entree informatie


1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

WELKOM!
Pré entree informatie


Slide 1 - Tekstslide

Introductie 
 • Docenten / mentoren 
 • Docent van Albeda (Selma Erdem) 
 • Entree (mbo1) samenwerking met Albeda  

Slide 2 - Tekstslide

Waarom (pre) entree? 
 • Doorlopende lijn vanuit ProPlus klassen;
 • toewerken naar mbo 1 diploma;
 • uiteindelijk naar mbo 2 opleiding willen; 
 • drempel van de instroom naar entree is verlaagd. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat te verwachten? 
 • 2F niveau RW/NL/burgerschap
 • Werken aan LOB/ opbouwen van een portfolio
 • Start maken met het keuzedeel (extra vak) 
 • Succesvolle stage (400 uur per jaar) bij erkend leerbedrijf
 • Groei zichtbaar in werkhouding/ motivatie
 • AMN test ter ondersteuning van het advies aan eind leerjaar 4. 

Slide 4 - Tekstslide

De entreeopleiding
P entree programma 
klas 4 
1 jaar
Entree examenklas 5
1 jaar


Slide 5 - Tekstslide

Versnellen? 
 • Leerlingen die willen/kunnen versnellen; 
 • eerst in gesprek met de mentor/ docenten entree; 
 • dan gesprek met ouders/verzorgers; 
 • doel van het versnellen bespreken. 

Slide 6 - Tekstslide

De entreeopleiding
BASISDEEL: 
NL/ RW/ Burgerschap/ Loopbaan (LOB)/ portfolio
PROFIELDEEL:
Branche keuze/ interne stage/ externe stage
KEUZEDEEL:
Extra vak/ 240 uur/ zelfstandigheid

Slide 7 - Tekstslide

De entreeopleiding
 • Samenwerking met het Albeda
 • Entreeopleiding (vroeger mbo 1)
 • 1 jarig op het Albeda
 • 2 jarig op Accent Capelle
Accent
VO
Albeda
mbo

Slide 8 - Tekstslide

Pré entree programma klas 4
Basisdeel

- Nederlands (TNT)
- PTA
- Rekenen (RNT)
- Burgerschap
- Loopbaan (LOB)
- Portfolio

Plannen en organiseren!
Profieldeel

Interne stage
- branche keuze
-branchecertificaat 
- portfolio

Externe stage
- minimaal 400 uur
- portfolio

Slide 9 - Tekstslide

Doel pré entree programma:
"De voorbereiding op je het examenjaar."

Slide 10 - Tekstslide

Entree examenklas 5

- portfolio
Externe stage
- minimaal 400 uur
- portfolio

Basisdeel

- Nederlands (TNT)
- Rekenen (RNT)
- Burgerschap
- Loopbaan (LOB)
- Portfolio

Schoolexamens
CEM examens NL/RW
Profieldeel
Interne stage
- branche keuze
-branchecertificaat 
Externe stage
- minimaal 400 uur
- erkend bedrijf
- portfolio

Proeve van bekwaamheid
Keuzedeel

Extra vak zelfstandig
240 uur (les/ huiswerk)
POP/PAP
Logboek


examen minimaal een 6

Slide 11 - Tekstslide

Doel entree examenklas 5 
"Het behalen van een entreediploma."

Slide 12 - Tekstslide

Hoe werken wij?
Digitale programma's:
- LessonUp
- Studiemeter
- Nieuwsbegrip online

Plannen en organiseren moet je leren!!
Agenda (papier of telefoon)
Mentor - hulp & coaching

Slide 13 - Tekstslide

Voortgang
Leerlingbespreking + determinatie:

12 oktober 2020             - 27 oktober determinatie
11 januari 2021                - 26 januari 2021 determinatie
27 maart 2021                 - 8 april 2021 determinatie
April 2021 AMN test
14 juni 2021                      - 22 juni determinatie

Slide 14 - Tekstslide

Wie heeft er een vraag?
Typ deze in uw telefoonscherm.

Slide 15 - Open vraag

Wat kun je met een entreediploma?

 1. Werken
 2. Werkend leren - mbo 2 - BBL
 3. mbo 2 - BOL - studeren en stage

Slide 16 - Tekstslide