4Kader Past Simple and Past Continuous

Past Simple and Past Continuous
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 35 min

Onderdelen in deze les

Past Simple and Past Continuous

Slide 1 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de
Past Continuous?Als je over iets vertelt/schrijft

dat in het verleden bezig/aan de gang was.

Slide 2 - Tekstslide

De regel van de
Past Continuous


 1. was / were
 2. ww+ing

Slide 3 - Tekstslide

We .......... in the ocean last week. (swim)
A
swimming
B
were swimming
C
was swimming
D
swam

Slide 4 - Quizvraag

Past Simple (PaS) (verleden tijd)
 • Wanneer moet je de past simple gebruiken?
 • Wat is de regel?
 • Uitzonderingen

Slide 5 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de Past Simple?

Als je over iets vertelt/schrijft 
dat in het verleden gebeurd is.

Slide 6 - Tekstslide

Wat is de regel?
TIP: kijk in elke zin naar het werkwoord.

 • Yesterday, I played the guitar.
 • Mary sailed to England last year.
 • We danced all night long.
 • My boyfriend picked me up yesterday.

Slide 7 - Tekstslide

Wat is de regel?

ww + (e)d

bv:
work --> worked
dance --> danced

Slide 8 - Tekstslide

My friends .......... me on my birthday last year. (surprise)
A
was surprising
B
were surprising
C
surprised
D
surprising

Slide 9 - Quizvraag

We .......... to school yesterday. (walk)
A
walked
B
walking
C
was walking
D
were walking

Slide 10 - Quizvraag

PAST CONTINUOUS (PaC) &
PAST SIMPLE (PaS)

Als ze samen in een zin staan dan:


 • geeft de Past Continuous de langer durende actie aan
 • geeft de Past Simple de korter durende actie aanSlide 11 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PaC de langer durende actie aan
    geeft de PaS de korter durende actie aan

I was walking when I dropped my marker.
Het lopen duurt langer dan het vallen van mijn markeerstift.

Slide 12 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PaC de langer durende actie aan
    geeft de PaS de korter durende actie aan

When Mary called him Peter was sleeping.
Het slapen duurt langer dan het roepen.

Slide 13 - Tekstslide

Twee acties  in Past Continuous
Mary was watching Netflix while her brother was gaming.  

De twee acties zijn even lang dus je gebruik Past Continuous voor beide

Slide 14 - Tekstslide

Tip 
Na het woord WHILE gebruik je altijd Past Continuous:

She came in while I was working out. 
Jack called while I was playing the piano. 

Slide 15 - Tekstslide

Past Simple voor twee acties achter elkaar


She sat down and turned on her laptop. 

Voor twee (of meer) acties die achter elkaar gebeuren gebruik je Past Simple !!!

Slide 16 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
In deze zinnen moet je de Past Simple OF Past Continuous invullen.

Type je antwoorden met één spatie ertussen.

Slide 17 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:

Slide 18 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:
were watching called

Slide 19 - Tekstslide

Ready?!

Slide 20 - Tekstslide

Stan ________ (train) in the gym, when his grandmother ______ (call) him.

Slide 21 - Open vraag

We _______ (walk) on the street when someone ________ (rob) us.

Slide 22 - Open vraag

When he _______ (arrive), Jane ________ (cook) dinner.

Slide 23 - Open vraag

John and Tracy ________ (walk) in the park when he _______ (say) that he loved her.

Slide 24 - Open vraag

I _______ (have) a football match when the sun _______ (shine).

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide