Enzymen, veelzijdige katalysatoren

Enzymen, veelzijdige katalysatoren
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Enzymen, veelzijdige katalysatoren

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat enzymen zijn en hun rol als biokatalysatoren. Aan het einde van de les kun je het concept van activeringsenergie en de invloed van enzymen hierop beschrijven. Aan het einde van de les kun je de algemene structuur en functie van enzymen beschrijven. Aan het einde van de les kun je de unieke eigenschappen van enzymen ten opzichte van andere macromoleculen herkennen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over enzymen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

De rol van enzymen als biokatalysatoren in chemische reacties
Enzymen versnellen chemische reacties in levende organismen. Ze verlagen de activeringsenergie, waardoor reacties sneller plaatsvinden bij lichaamstemperatuur.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het concept van activeringsenergie en hoe enzymen dit beïnvloeden
Activeringsenergie is de energie die nodig is om een chemische reactie te starten. Enzymen verlagen deze energie, waardoor reacties efficiënter verlopen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De bouw en structuur van enzymen en hun werking als eiwitten
Enzymen zijn opgebouwd uit aminozuren die een complexe driedimensionale structuur vormen. Deze structuur maakt het mogelijk specifiek te binden aan substraten en chemische reacties te katalyseren.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De specifieke eigenschappen van enzymen die ze onderscheiden van andere macromoleculen
Enzymen zijn biokatalysatoren die essentieel zijn voor het versnellen van chemische reacties in levende organismen. Ze zijn specifiek in hun binding aan substraten en efficiënt in het katalyseren van reacties.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definities
Biokatalysatoren: Stoffen die biologische reacties versnellen zonder zelf verbruikt te worden. Activeringsenergie: De energie die nodig is om een chemische reactie te starten. Exergonische reactie: Een chemische reactie waarbij energie vrijkomt. Substraat: De specifieke stof waarop een enzym inwerkt. Enzym-substraatcomplex: Een tijdelijke verbinding tussen een enzym en zijn substraat tijdens een chemische reactie. Macromoleculen: Grote moleculen die essentiële structuren en functies in levende wezens vervullen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 9 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 10 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.