Geld & Geluk: Afterpay, Influencers & Crypto's

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesEconomieMiddelbare schoolvmbo, mavo, havoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Doel: 
Leerlingen bewust maken van:
- Beïnvloeding van de omgeving op koopgedrag;
- Het welbevinden in relatie tot geld en geluk. 
- Leerlingen bewust maken van de hedendaagse vormen van geld en verleidingen. 

Algemene uitleg docent: 
Je gaat met jouw klas een les volgen over geld en geluk. Voor deze les hebben we een aantal inleidende video's in de vorm van rap en spel. Het is belangrijk dat je alle opdrachten in de goede volgorde doet. Ook is het van belang dat je alle filmpjes bekijkt samen met je klas.  

Tijdens de les wordt veel gebruik gemaakt van stellingen. Het is dan ook de bedoeling dat het telkens een open en eerlijk gesprek wordt tussen de leerlingen. Voor jou als docent belangrijk om goed te luisteren, niet te oordelen en vooral door te vragen. Zeker als een leerling populair gedrag vertoont in zijn of haar antwoorden is het belangrijk om niet te oordelen en door te vragen. 

De allerbelangrijkste tip bij het gegeven van een les van Kikid is: ‘Creëer een veilige sfeer’
Maak afspraken met elkaar
Gebruik LSD (Luisteren
Samenvatten-Doorvragen) en laat je OMA (Oordelen-Meningen-Adviezen) thuis.
Gebruik humor, maak het onderwerp niet te zwaar

Verder vind je per opdracht de doelen en instructie. 
Wil je je verdiepen in het onderwerp kijk dan voor meer informatie op: https://www.nibud.nl/consumenten/uw-kind-en-online-kopen/

Heel veel plezier met de les!

Groetjes,
Het Kikid team


Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

WAAR DENK JE 
AAN BIJ GELD?

Slide 3 - Woordweb

'Wat komt er in je op als je denkt aan geld?' 
Vraag je leerlingen als start van de les wat ze al weten over het onderwerp. Op deze manier kunnen de leerlingen alvast kennis maken met het onderwerp door op elkaar te associeren. 

IS HET ALTIJD MAKKELIJK 
OM MET GELD OM TE GAAN?
Ja
Nee
Weet niet

Slide 4 - Poll

Opdracht
Behandel de volgende stelling: 'Is het altijd makkelijk om met geld om te gaan?' 

Leerlingen kunnen de stelling beantwoorden met Ja - Nee - Weet ik niet

Tip:
Maak een screenshot van de resultaten, deze kunnen handig zijn aan het einde van de les. 

Instructie docent
Doel: Leerlingen maken kennis met het thema van de les
Tip: 
Het is een introductie op de les. Vraag vooral door naar de redenen van de antwoorden. 


Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

WAAR GAAT DE RAP OVER?

Slide 6 - Tekstslide

Woordweb
Vraag: Waar gaat de rap over? 

Uitleg docent
De leerlingen kunnen een woordweb invullen met hun antwoorden op de vraag. Belangrijk is te vermelden dat niks goed of fout is. Hier na vervolgd namelijk een verdiepingsvraag en een vervolg op de rap. 

Ga de antwoorden langs en vraag of de leerlingen hun antwoorden kunnen toelichten voor je naar de volgende vraag gaat. 


WAAROM IS HET ZO VERLEIDELIJK 
OM MET AFTERPAY TE BETALEN?
Je hoeft niet te sparen
Je kunt meteen kopen wat je wilt

Slide 7 - Poll

Poll
Waarom is het zo verleidelijk om met afterpay te betalen? 

Doel: 
- Bewustwording creëren van de hedendaagse verleidingen op het gebied van geld en geld lenen.

Uitleg docent
De leerlingen kunnen op hun telefoon antwoord geven op de poll. Hier na komen de antwoorden anoniem in beeld. Bespreek de antwoorden klassikaal en vraag eventueel of de leerlingen hun antwoorden kunnen onderbouwen. 

Op de volgende slide krijg je de antwoorden te zien. 

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies


WAT IS HET GEVAAR 
VAN AFTERPAY?
Rekeningen lopen op als je niet op tijd betaalt
Je betaalt heel veel rente (extra geld)
Het voelt alsof je geen geld uitgeeft

Slide 9 - Poll

Poll:
Wat is het gevaar van afterpay?WAT IS RENTE?

Slide 10 - Open vraag

Vraag: Wat is rente?

Uitleg docent
De leerlingen krijgen op hun telefoon de mogelijkheid om woorden in te vullen die in hun op komen bij het woord rente. De antwoorden zullen verschijnen op het bord. 

Het web van antwoorden is een mooie gespreksstarter om te pijlen wat de leerlingen al weten van rente en wat nog niet. 

ZOU JE NA DEZE LES NOG STEEDS VOOR AFTERPAY KIEZEN?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

Poll
Zou je nog steeds voor afterpay kiezen?

Uitleg docent
De leerlingen kunnen weer via hun telefoon reageren op de poll. De beoogde uitkomst is dat de leerlingen hebben geleerd wat de consequenties van afterpay zijn, zodat ze hier minder snel voor zouden kiezen. Gebruik dit moment dus ook voor een gesprek met de leerlingen over waarom ze hun antwoorden hebben gegeven. 

Tip:
Dit is een mooi moment om de antwoorden van de eerste vraag 'Wat weet je van afterpay' er weer bij te halen, om te zien wat de leerlingen hebben geleerd. 


WAT IS EEN INFLUENCER?

Slide 12 - Tekstslide

Volgend thema: Influencers

Uitleg docent
Ga het gesprek aan met de leerlingen over influencers. Wat is een influencer? Wat weten ze er al over? Is het alleen iemand met veel volgers op Instagram, of is het meer dan dat? 

Influencers
Een influencer is iemand die anderen beïnvloed in hun koopgedrag. Deze invloed is gebaseerd op autoriteit, kennis, band met hun volgers of hun positie. Influencers worden als betrouwbaar beschouwd door hun volgers, hierdoor kopen mensen sneller iets wat door hun wordt aangeraden. 

VOLGEN JULLIE INFLUENCERS?
Ja
Nee

Slide 13 - Poll

Poll
Volgen jullie influencers?

De antwoorden van de poll verschijnen in beeld. 
WELKE INFLUENCERS KENNEN JULLIE?

Slide 14 - Woordweb

Woordweb

Uitleg docent
De leerlingen krijgen op hun telefoon de mogelijkheid de namen van influencers die ze volgen in te vullen. Deze verschijnen op het scherm.

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

WAAR GAAT DE 
RAP OVER?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


INFLUENCERS GEVEN VAAK 
GOEIE ADVIEZEN
Eens
Oneens

Slide 17 - Poll

Poll
De leerlingen kunnen op hun telefoon de poll beantwoorden. 

HOE KOMT HET DAT INFLUENCERS VAAK ZEGGEN DAT JE IETS MOET KOPEN?
WAAROM ZEGGEN INFLUENCERS 
DAT JE IETS MOET KOPEN?
Ze maken reclame voor merken en krijgen daar geld voor
Ze vinden het zelf een mooi product, daarom raden ze het aan

Slide 18 - Poll

Poll
De leerlingen kunnen op hun telefoon de poll beantwoorden. 

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies


WAT IS HET GEVAAR VAN LUISTEREN 
NAAR INFLUENCERS? 
Je koopt dingen die stuk gaan
Je denkt dat je er niet bij hoort zonder de laatste trends
Je geeft veel geld uit

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

WAT ZOU JIJ TEGEN 
INFLUENCERS WILLEN ZEGGEN?

Slide 21 - Tekstslide

Vraag: Wat zou jij tegen influencers willen zeggen?

Doel:
Het einde van het onderwerp influencers. De belangrijkste les die de leerlingen geleerd hebben is dat het leven van influencers op social media niet echt is, en dat ze niet hoeven streven naar zo een perfect leven om er bij te horen. 

Ga met de leerlingen in gesprek, en pijl of de boodschap is aangekomen. 


WAT ZIJN CRYPTO'S?
Een ander woord voor euro's
Digitaal geld

Slide 22 - Poll

Volgende thema: Cypto's
Wat zijn crypto's? 

Doel:
- Leerlingen bewust maken van de alternatieve online betaalmogelijkheden, en de gevaren hier van. 
- Bewustwording dat het investeren in crypto een vorm van gokken is en dat je hier veel geld mee kunt verliezen.
- Leren dat als je er voor kiest om zo iets te doen, dat je dit alleen doet met geld dat je over hebt, zodat je niet in de problemen raakt. 

Uitleg docent
De slide's die volgen werken op dezelfde manier als bij de voorgaande thema's. 

Succes!


WAAROM KOPEN STEEDS MEER JONGEREN CRYPTO'S?
Je kan in korte tijd veel geld verdienen
Omdat je er rijk van wordt

Slide 23 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies


WAT IS  HET GEVAAR VAN HET 
KOPEN VAN CRYPTO'S?
Er is geen gevaar
Je kunt je geld ook verliezen
Het is verslavend

Slide 25 - Poll

Deze slide heeft geen instructies


WAT ZOU JIJ TEGEN 
INFLUENCERS WILLEN ZEGGEN?
WAAROM IS HET RISICOVOL OM
DE CRYPTO'S IN TE GAAN?
Je kunt je geld verliezen
Het is gokken en verslavend
Er is geen gevaar

Slide 26 - Poll

Deze slide heeft geen instructies


ALS JE TOCH CRYPTO'S WILT KOPEN...
Doe dat dan alleen met geld dat je 'over' hebt
Doe dat dan met al je geld
Laat je dan heel goed adviseren

Slide 27 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

WAAROM IS RAPPER JAN 
DE CRYPTO'S IN GEGAAN?

Slide 29 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies


IS HET BIJ HEM GOED GEGAAN?
Ja
Nee

Slide 30 - Poll

Deze slide heeft geen instructies


MAAKT GELD GELUKKIG?
Ja
Nee
Misschien

Slide 31 - Poll

Afsluiting
Maakt geld gelukkig?

Uitleg docent
Als afsluitende vraag stel je de leerlingen de vraag 'maakt geld gelukkig?'. Na diep in het onderwerp te zijn gedoken, is dit een mooi moment om te vragen wat de leerlingen hebben geleerd en wat ze meenemen uit de les. 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies