Workshop lesson up

Workshop Lesson Up
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Workshop Lesson Up

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesson up
Wat weet je al?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat wil je weten?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Leerdoelen

 • Hanteren van Lesson up in de klas
 • Inzetten van interactieve onderdelen
 • Differentiëren in lesson up
 • Mogelijkheden van digitaal toetsen (bestaat, maar doen we nu niet)Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Het gebruik van didactische lesfasen.

Structuur

verhogen leerrendement

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies • Leerdoelen (koppelen aan exitvraag)
 • Voorkennis activeren (woordweb/openvraag)
 • Informatie/instructie (tekst, afbeeldingen, filmpje, ppt)
 • Doen/inoefenen (interactief)
 • Aan de slag (kan gedifferentieerd)
 • Exitvraag = reflectie op inhoud, eigen rol, opgedane kennis

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Instructie/uitleg;

 • Knippen/plakken teksten uit je digitaal lesmateriaal via component, afbeelding, uploaden.
 • Kant en klaar lessen via lesson up
 • PPT uploaden en toevoegen
 • Link van filmpjes inpassen

Lesson up geeft zelf duidelijke uitleg.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe differentieer je?

In de bewerkmodus, links: extra uitdaging en extra oefening. Leerlingen zien dat als de les gedeeld wordt.


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Via component kun je kiezen uit de passende inoefening/verwerkingsvraag.
(voor de hele les 1 pincode)
Verwerking/inoefening.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uit een recent onderzoek (2013) van James Pennebaker blijkt dat het gebruik maken van interactie (in het onderzoek: quizzen) er niet alleen voor zorgt dat leerlingen betrokken blijven bij een klassikale (frontale) les, maar dat het ook daadwerkelijk een positief effect op de prestaties van de leerlingen bij toetsen heeft. De redenen hiervoor hebben te maken met de directe feedback tijdens dergelijke interactie, maar ook het actief terughalen uit het geheugen van het geleerde, waardoor dit laatste wordt verankerd. Daarnaast kent het positieve effecten voor leerlingen die in de thuisomgeving geen goede gelegenheid hebben om de leerstof te herhalen en te verankeren.


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

aarzelen
dreiging
faalangst
gespannen
inspanning
moeite kosten
neiging hebben om
de sfeer
je wacht nog even
gevaar dat misschien komt
angst om fouten te maken
nerveus
de moeite
vraagt veel inspanning
iets doen, zonder te beseffen
stemming

Slide 11 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Einde uitleg...
Blijf in Teams!
Hou je camera aan!
En ga actief aan de slag met...
 en maak 

8 Samenvatten/extra oefeningen
Straks de vraag: Wat heb je geleerd?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat onthoud je van deze les?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Over lesson up gebruiken:
Eerst dacht ik.... nu weet ik...

Slide 14 - Open vraag

Evaluerende vraag over het pronominale voornaamwoord. De leerlingen nemen een deel van de tekst over en vullen de rest in. 
Welke vraag wil je nog stellen..

Slide 15 - Open vraag

Evaluerende vraag over het pronominale voornaamwoord. De leerlingen nemen een deel van de tekst over en vullen de rest in. 
Hoe was deze workshop voor jou?
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll

Deze slide heeft geen instructies