Stofomzetting en faseovergang

Stofomzettingen en Fase-overgangen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Stofomzettingen en Fase-overgangen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SUCCESCRITERIA

 • Ik kan het begrip faseovergang uitleggen (a.d.h.v. een voorbeeld).
 • Ik kan het begrip stofomzetting uitleggen (a.d.h.v. een voorbeeld).
 • Ik kan stofomzettingen en faseovergangen illustreren door het tekenen van het deeltjesmodel.
 • Ik kan het verschil uitleggen tussen een faseovergang en een stofomzetting (a.d.h.v. het deeltjesmodel).

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Proefje

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

FASE-OVERGANG
 • is de overgang van de ene naar de andere fase of aggregatietoestand
 • door toevoer of afvoer van thermische energie (warmte)
 • verandert de structuur van de stof, NIET de samenstelling van de moleculen van deze stof

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een faseovergang is een fysisch verschijnsel. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3 aggregatietoestanden
Vast: een vaste vorm
Vloeistof: neemt de vorm aan van het vat waarin het zit
Gasvormig: geen vaste vorm

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vloeibaar
Vast
Gas
l
s
g

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deeltjesmodel
 • De kleinste deeltjes van een stof heten moleculen.
 • Door goed naar deze kleinste deeltjes te kijken kunnen we beter uitleggen hoe een stof van de éne fase verandert naar de andere fase.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Teken het deeltjesmodel van een
vaste stof , vloeistof of gas en benoem

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vaste stof
Vloeistof
Gas

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Een stof die stolt gaat van ...
A
gas → vast
B
vast → gas
C
vloeibaar → gas
D
vloeibaar → vast

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet de faseovergang van gasfase naar de vloeibare fase?
A
stollen
B
desublimeren
C
condenseren
D
sublimeren

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

verdampen
condenseren
stollen
smelten
desublimeren
sublimeren

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Proefje?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STOFOMZETTING
 • is een chemische reactie
 • atomen herschikken zich ter vorming van nieuwe moleculen
 • nieuwe stof heeft ook andere eigenschappen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke van de twee is een voorbeeld van stofomzetting.
A
B

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Chemische reacties

Stel je steekt je stoel in brand. Het hout zal gaan branden en je houdt as over. Dit is een voorbeeld van een chemische reactie
Bij een chemische reactie veranderen de moleculen.

Bij een chemische reactie verdwijnen je beginstoffen (hout) en ontstaan er nieuwe reactieproducten (as)

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Chemische reactie

Slide 21 - Tekstslide

Model tonen van moleculen - stofomzetting
Ken je nog voorbeelden van stofomzettingen?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

stofomzetting
geen stofomzetting
hout verbranden
deo spuiten
aardbeien rijpen
cake bakken
appel schillen
ijs smelten

Slide 23 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Water koken
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een ei bakken
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Oplossen van suiker in water
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hout zagen
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Proefje?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektrolyse
chemische reactie met elektrische energie
elektrolyse  van water

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:26
Wat gebeurt er met de snelheid van de moleculen wanneer een stof verwarmd wordt?
A
Die blijft gelijk
B
Die neemt toe
C
Die neemt af

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies