cross

tekstverbanden klas 1 les 2

Wat gaan we deze les doen?
  • herhalen begrippen tekstverbanden en signaalwoorden
  • quizvragen
  • bespreken opdrachten drones
  • instructie schrijfopdracht 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, k, tLeerjaar 1,2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan we deze les doen?
  • herhalen begrippen tekstverbanden en signaalwoorden
  • quizvragen
  • bespreken opdrachten drones
  • instructie schrijfopdracht 

Slide 1 - Tekstslide

DOELEN

  1. Je kent de tekstverbanden:                                                 voorbeeld, opsomming, tegenstelling en conclusie en kunt deze in een tekst herkennen.
  2. Je kunt de signaalwoorden van deze tekstverbanden benoemen en herkennen in een tekst herkennen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is ook alweer een tekstverband?

Slide 3 - Open vraag

Tekstverband

Aan een tekstverband zie je wat

woorden, zinnen en alinea's

met elkaar te maken hebben.

Slide 4 - Tekstslide

Signaalwoorden

Deze teksverbanden kun je meestal herkennen aan signaalwoorden.


voorbeeld: Ik houd erg van pasta, maar  spruitjes vind ik heel vies.

verband= tegenstelling

Slide 5 - Tekstslide

tekstverband voorbeeld Signaalwoorden van een voorbeeld zijn:

zo, zoals, bijvoorbeeld, onder andere 


Slide 6 - Tekstslide

tekstverband opsomming

Mijn broer moet nodig naar de kapper en hij moet ook naar tandarts.


 Signaalwoorden van een opsomming zijn:

ten eerste, ten tweede, tenslotte, 

en, ook, bovendien, daarnaast, verder


Slide 7 - Tekstslide

tekstverband tegenstelling

Vanmorgen moest ik vroeg opstaan, maar morgen kan ik uitslapen.


 Signaalwoorden van een tegenstelling  zijn:

maar, echter, toch


Slide 8 - Tekstslide

tekstverband conclusie Signaalwoorden van een conclusie zijn:

dus, daarom, kortom


Slide 9 - Tekstslide


 Bij welk tekstverband horen de 
 signaalwoorden zo, zoals en bijvoorbeeld?
 Vraag 6 van 10
A
voorbeeld
B
opsomming
C
tegenstelling
D
conclusie

Slide 10 - Quizvraag


 Bij welk tekstverband horen de 
 signaalwoorden dus, daarom en  kortom?
 Vraag 6 van 10
A
voorbeeld
B
opsomming
C
tegenstelling
D
conclusie

Slide 11 - Quizvraag


 Welke signaalwoord hoort 
 bij het teksverband tegenstelling?
 Vraag 6 van 10
A
ook
B
en
C
toch
D
daarom

Slide 12 - Quizvraag

Welk signaalwoord hoort bij het tekstverband opsomming
A
dus
B
maar
C
zoals
D
en

Slide 13 - Quizvraag

Waarom brengt het toenemend gebruik van drones problemen met zich mee?

Dingen die drones doen

Drones. We krijgen er steeds vaker mee te maken. Ze leveren je bestelde pakketje af of ze waarschuwen je om afstand te houden. In de haven van Rotterdam is nu een test gedaan om met drones schepen te bevoorraden. De drone raakt steeds meer ingeburgerd maar , brengt ook problemen met zich mee. Want, hoe dichter bevolkt het luchtruim, hoe groter de kans op ongelukken. Daarom wordt op 1 juli 2020 een nieuwe Europese wet van kracht. 

Slide 14 - Tekstslide

Waarvoor weden drones voor het eerst toegepast?
Dar 

Een drone is een onbemand luchtvaartuig. Het wordt vaak op afstand bestuurd. De bestuurder kan dichtbij zijn, maar ook op duizenden kilometers afstand zitten. Het woord drone komt uit het Engels en betekent dar (mannetjesbij). Drones werden in eerste instantie ingezet door militairen om bombardementen uit te voeren. Maar ze worden tegenwoordig ook steeds vaker op een andere manier toegepast. Bijvoorbeeld om hulp te verlenen of om metingen te doen. Vrijwel iedere drone is uitgerust met een camera. Hierdoor kunnen ze vanaf grote hoogte opnames maken. 

Slide 15 - Tekstslide

Waarom heeft men een test uitgevoerd met een drone in de haven? 
Haven

In de Rotterdamse haven werd dus een succesvolle test met een drone uitgevoerd. De drone leverde op vrijdag 22 mei 2020 een pakketje af op de Pioneering Spirit, het grootste schip ter wereld. Normaal gesproken worden goederen en personeel met helikopters of schepen overgebracht. Maar soms moeten er met spoed bepaalde onderdelen naar het schip of zijn er medicijnen nodig. Meestal gaat dat per helikopter, maar dat is behoorlijk kostbaar. Men onderzoekt daarom of dat ook met drones kan. Bij de test vloog de drone ruim vier kilometer: vanaf de wal naar het schip en weer terug. Onder de drone werd een kleine lading bevestigd die boven het helikopterdek van het schip werd gedropt. Dat ging dus goed. 

Slide 16 - Tekstslide

Noem twee redenen waarom het handig is om drones in te zetten tegen de verspreiding van corona.

Drones tijdens corona 
Misschien heb je de afgelopen tijd zelf ook drones zien vliegen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zet de politie drones in. Bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van de drukte op een bepaalde plek, zoals een natuurgebied. De apparaten worden bestuurd door politiepiloten. Via de speaker op de drone kan dan de boodschap ‘houd afstand’ door de lucht schallen. 

Slide 17 - Tekstslide

Voor welke drones gelden de nieuwe Europese regels?
Nieuwe wetgeving 
Omdat er steeds meer drones komen, zijn er nieuwe regels nodig. Daarom wordt per 1 juli 2020 in Europa nieuwe wetgeving voor drones van kracht. Bijna iedere dronepiloot in Nederland krijgt ermee te maken. De regels gelden níét voor speelgoed- en zelfbouwdrones van minder dan 250 gram zonder camera, maar wel voor alle andere drones. Wat verandert er?
· Elke dronevlieger moet zich registreren.
· Drones mogen niet hoger dan 120 meter vliegen.
· Elke vlieger moet een theorie-examen van veertig vragen afleggen.
· Je moet 16 jaar of ouder zijn om een drone te mogen besturen.
Sommige regels worden juist versoepeld. Zo mogen drones binnen Europa nu wel de grens over vliegen en mag er ook 's nachts worden gevlogen. 

Slide 18 - Tekstslide

Wat betekent bevoorraden in regel 3?

De drone raakt steeds meer ingeburgerd, maar brengt ook problemen met zich mee.
A
spullen kapot maken
B
spullen of eten brengen
C
spullen of eten missen
D
spullen of eten verkopen

Slide 19 - Quizvraag

Wat is een ander woord voor vrijwel in regel 11?
Vrijwel iedere drone is uitgerust met een camera. Hierdoor kunnen ze vanaf grote hoogte opnames maken.
A
bijna
B
gelukkig
C
tenslotte
D
toch

Slide 20 - Quizvraag

Lees r. 33-34: Omdat … kracht. Wat is de reden om nieuwe Europese regels voor drones in te voeren?
A
Omdat bijna iedereen een drone heeft.
B
Omdat drones nu ook door de politie worden gebruikt.
C
Omdat drones nu ook in de haven worden gebruikt.
D
Omdat er steeds meer drones komen.

Slide 21 - Quizvraag

Een overtuigende tekst over drones schrijven

Voorbereiden: wat ga je schrijven en voor wie?


Deze tekst ging deze week over drones. Er worden steeds vaker drones gebruikt, voor verschillende dingen. In deze schrijfles reageer je op een stelling over drones. Je schrijft in een overtuigende tekst of je voor of tegen deze stelling bent en waarom. De tekst kun je daarna aan iemand anders geven. Kun je hem of haar overtuigen van jouw mening?Slide 22 - Tekstslide

Kies één van deze stellingen waarover je gaat schrijven:

□ Het is raar dat je 16 jaar moet zijn voordat je een zware drone mag besturen.
□ Kinderen zouden voortaan drone-les moeten krijgen op school.
□ Iedereen zou overal met speelgoeddrones moeten mogen vliegen.
□ Er komen te veel drones, en dat is niet goed.
□ Iedereen moet een diploma halen voordat je een drone mag besturen. Ook als het speelgoed is.

Slide 23 - Tekstslide

Ben je voor of tegen de stelling? Waarom? Schrijf je stelling en antwoord op.

Slide 24 - Open vraag