Portfolio les pre entree OVERZICHT periode 1

Portfolio les 
Overzicht opdrachten periode 1
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Portfolio les 
Overzicht opdrachten periode 1

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Bespreken lesdoelen 
 • Opdrachten bespreken 
 • Vragen stellen over de opdrachten 
 • Lesdoelen bespreken  

Slide 2 - Tekstslide

De opdrachten 
- Mail aanmaken en sturen naar de docent
- 0 meting rekenen, Nederlands en luisteren
- Coaching kaart in je map doen
- CV maken (zie LessonUp les)
- Werkstuk maken over stage (als je gaat versnellen) of een zelf gekozen onderwerp (Zie LessonUp les werkstuk vervolg)
- Stage presentatie maken(in PowerPoint)

Slide 3 - Tekstslide

Mail aanmaken en mail versturen


 • Maak een email adres aan waarmee je de huiswerkopdrachten kunt mailen naar de docenten. hulp nodig? Vraag dan de docent om uitleg. 
 • Stuur een email naar t.schoneveld@cvoaccent.nl   
 • Beschrijf in de mail kort waarom je graag je entree diploma wil halen. 

Slide 4 - Tekstslide

0-metingen RNT en TNT 


Zitten de certificaten van de 0-metingen van Rekenen - Nederlands - Luisteren in je portfoliomap?

Slide 5 - Tekstslide

Coaching kaart
Stop je coaching kaart in je portfolio map. 
Zijn je doelen duidelijk? Moeten je doelen worden aangepast? 
Bespreek dit met je mentor en pas de coaching kaart aan als dat nodig is.   

Slide 6 - Tekstslide

CV maken (zie LessonUp)
Maak een nieuwe CV of pas je oude CV aan.
Stap 1 = Open Word op je laptop
Stap 2 = Klik op bestand (links bovenin)
Stap 3 = Klik dan op nieuw. Je ziet nu bovenin een balk (online sjablonen zoeken)
Stap 4 = Vul nu het woord CV in. Kies een sjabloon uit die bij je past
Stap 5 = Ga je CV invullen.
Zorg voor een foto en een opvallende opmaak. Jouw CV moet er echt uitspringen!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Werkstuk maken over stage/zelfgekozen onderwerp
Titelblad
Inhoudsopgave
Inleiding
De hoofdstukken
Nawoord
Bronvermelding
Denk aan de lay out (ziet mijn werkstuk er mooi uit)?
Maak gebruik van plaatjes en foto's (van jezelf)?

Slide 9 - Tekstslide

De inhoud van de Hoofdstukken  
De volgende hoofdstukken moeten in je werkstuk verwerkt worden:
 • Een stukje geschiedenis/informatie over je stage (vraag collega's om hulp en zoek op internet naar informatie). Een interview met een collega over de geschiedenis van het bedrijf mag ook!
 • Bij welke sector de stage hoort (leg dit ook uit).
 • Je werkzaamheden (wat doe je allemaal op je stage).
 • Leg uit of jij je kwaliteiten en valkuilen tegenkomt als je stage loopt. Beschrijf voorbeelden.
 • Vertel iets over je collega's (met wie werk je samen, dit mag ook in interview vorm).
 • Zou je ooit bij dit bedrijf willen gaan werken (of misschien doe je dit al). Leg uit waarom wel of niet.

Slide 10 - Tekstslide

lesdoel
Aan het einde van de les heb je gecontroleerd of je alle opdrachten van PORTFOLIO van periode 1 af hebt en wat je nog af moet maken.
Aan het einde van de les heb j gewerkt aan opdrachten die je nog niet af had. 

Slide 11 - Tekstslide