§ 4.3 energie en milieu

H4.3 energie en milieu
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H4.3 energie en milieu

Slide 1 - Tekstslide

Deze les

Verder met § 4.3
Mk en lr § 4.1 tm § 4.3

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Welk milieueffect kan het gevolg zijn bij verbranden van fossiele brandstoffen ?
  • Hoe kun je deze effecten beperken?
  • Wat is het versterkt broeikaseffect? wat is het gevolg ervan?
  • Welke alternatieven zijn er voor het verbranden van fossiele brandstoffen?

Slide 3 - Tekstslide

3 typen ontledingsreacties:
Een ontledingsreactie door middel van licht. 
Een ontledingsreactie door middel van warmte.
Een ontledingsreactie door middel van elektriciteit. 
Fotolyse
Thermolyse
Elektrolyse

Slide 4 - Sleepvraag

Ontledings
reacties
Verbrandings
reacties

Slide 5 - Sleepvraag

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Slide 6 - Open vraag

Welke verbrandingsproducten ontstaan tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen?

Slide 7 - Open vraag

Verbranding fossiele brandstoffen
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat 
koolstofdioxide en water

In een reactie vergelijking ziet dat er zo uit:

brandstof +  ........ --> CO2 + H2O

Slide 8 - Tekstslide

Wat moet er op de stippeltjes staan in de reactievergelijking:
brandstof + ........ --> CO2 + H2O

Slide 9 - Open vraag

Verbranding fossiele brandstoffen
bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat 
CO2 en H2O

in een reactie vergelijking ziet dat er zo uit:

brandstof + O2 --> CO2 + H2O

Slide 10 - Tekstslide

uit welke elementen bestaat de brandstof?
brandstof + O2 --> CO2 + H2O

Slide 11 - Open vraag

Verbranding fossiele brandstoffen
in een reactie vergelijking ziet dat er zo uit:
C...H... + O2 --> CO2 + H2O
bij onvolledige verbranding 
C...H... + O2 --> CO2 + H2O + CO + C
ook kunnen er stikstofoxiden en zwaveloxiden oxiden ontstaan:
C...H...N + O2 --> CO2 + H2O + NO
C...H...S + O2 --> CO2 + H2O + SO2

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

zure regen
Door het vrijkomen van stikstofoxiden en zwaveloxiden kunnen er in reactie met regenwater zuren ontstaan.
Hierdoor ontstaat zure regen.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Broeikaseffect
Koolstofdioxide, dat bij verbranding
van fossiele brandstoffen vrijkomt,
is een belangrijk broeikasgas. 
Behalve koolstofdioxide zijn ook 
bijvoorbeeld methaan en lachgas 
(N2O) broeikasgassen.

Slide 16 - Tekstslide

Broeikaseffect gevolgen
watertekort                                                                                          wateroverschot

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link

Welke alternatieve energievormen ken jij?

Slide 19 - Open vraag

Welke alternatieve energievormen ken jij?

Slide 20 - Woordweb

Leerdoelen
  • Welk milieueffect kan het gevolg zijn bij verbranden van fossiele brandstoffen ?
  • Hoe kun je deze effecten beperken?
  • Wat is het versterkt broeikaseffect? wat is het gevolg ervan?
  • Welke alternatieven zijn er voor het verbranden van fossiele brandstoffen?

Slide 21 - Tekstslide

Aan de slag
Online mk en lr hoofdstuk 4 § 1, 2 en 3 

klaar? 
Aan de slag met een van de vaardigheidstrainigen (online)

Slide 22 - Tekstslide