Onderwijsbeleid

Wat associeer jij met centrale toetsen?
1 / 29
volgende
Slide 1: Woordweb
OnderwijsbeleidHoger onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat associeer jij met centrale toetsen?

Slide 1 - Woordweb

Omschrijving casus
Centrale/gestandaardiseerde toetsen
 • gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen
 • doel: beter onderwijs
 • voor iedereen hetzelfde & alles digitaal
 • Nederlands en wiskunde
 • Zullen centrale toetsen het onderwijs helpen of zullen er meer moeilijkheden en problemen door komen? 

Slide 2 - Tekstslide

Motivatie casus
Centrale/gestandaardiseerde toetsen
 • voorkennis en achtergrondinformatie
 • nieuw thema
 • redelijk onbekend
 • toekomst in Vlaanderen 


Slide 3 - Tekstslide

Verantwoording onderzoeksvragen
Onderzoeksvraag 1: Hoe kunnen de centrale toetsen bijdragen tot het versterken van de onderwijskwaliteit in Vlaanderen? 
 • Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Komen andere vakken in het gedrang?
Onderzoeksvraag 2: Wat zijn de gevolgen van Vlaamse toetsen voor leerlingen en bij uitbreiding Vlaamse scholen? 
 • Wat met de bereikte resultaten?
 • Wat als een leerling niet goed scoort?
Rekening houdend het macro-, meso-, microniveau

Slide 4 - Tekstslide

Zijn centrale toetsen volgens jou een prioriteit?
JA
NEE

Slide 5 - Poll

Beleidsnota
Waarom? dalende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs
Doelen:
 • de leerwinst van jongeren in kaart brengen
 • zicht op de scores van elk kind krijgen
 • of de leerlingen de eindtermen bereiken kunnen meten
 • de centrale toetsen worden door een onafhankelijke instantie ontwikkeld
Wanneer? 2 x lagere onderwijs en 2 x secundair onderwijs
De bedoeling: lln bijsturen of/en een begeleidingstraject aanbieden 


Slide 6 - Tekstslide

Onderzoeksvraag 1:
Hoe kunnen centrale toetsen bijdragen tot het versterken van de onderwijskwaliteit in Vlaanderen?

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Wat zijn de voor- en nadelen?
+ onderwijskwaliteit versterken
+ meer transparantie
+ bieden optimale ondersteuning
+ doelgericht beleid
- “teaching to the test”
- rankings van scholen
- beoordeling van een individuele leerling

Slide 9 - Tekstslide

Ben je voor of tegen Vlaamse toetsen?
VOOR
TEGEN

Slide 10 - Poll

Komen andere vakken in het gedrang door de Vlaamse toetsen?
JA
NEE

Slide 11 - Poll

Slide 12 - Tekstslide

Komen andere vakken in het gedrang?
Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde

“Het is onmogelijk en onwenselijk om toetsen in te voeren voor alle vakken.” - Johan van Braak
 • belangrijke basis voor andere leerdomeinen, kennis en vaardigheden
 • breed evaluatiebeleid
“Centrale toetsen zijn maar één van de vele evaluatiemomenten en voorkomen curriculumvernauwing” - Bas Hemker
 • balans centrale toetsen, andere bronnen van informatie en testmomenten
 • bieden uitdagende, levensechte en functionele toetsopdrachten
 • inzicht, analytisch vermogen, redeneervermogen, vorming totale persoon  

Slide 13 - Tekstslide

Conclusie
Hoe kunnen centrale toetsen bijdragen tot het versterken van de onderwijskwaliteit in Vlaanderen?
De Vlaamse toetsen bieden een beter inzicht in de onderwijsprocessen waarbij ze de resultaten en leerwinst in kaart brengen. De Vlaamse toetsen ondersteunen en begeleiden de schoolteams.


Slide 14 - Tekstslide

Onderzoeksvraag 2:
Wat zijn de gevolgen van Vlaamse toetsen voor leerlingen en bij uitbreiding Vlaamse scholen?

Slide 15 - Tekstslide

Maak jij je zorgen over wat er met de toetsresultaten kan worden gedaan?
JA
NEE

Slide 16 - Poll

Slide 17 - Tekstslide

Wat met de bereikte resultaten?
decretaal verbod (macroniveau)
 • onderwijsinspectie: toegang tot toetsresultaten op schoolniveau (mesoniveau)
scholen: nagaan of de school en de leerlingen de onderwijsdoelen hebben gehaald (meso- en microniveau)
 • leerproces begeleiden (microniveau)
 • scholen met mindere resultaten = verplicht begeleidingstraject (mesoniveau)
klassenraad kan toetsresultaten meewegen voor de studievoortgang of attestering van leerlingen (microniveau) 
Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Wat zijn volgens jou de gevolgen indien een leerling slecht scoort op de centrale/Vlaamse toets?

Slide 20 - Open vraag

Wat als een leerling niet goed scoort?
 • geen direct gevolg voor leerling
 • pijnpunten blootleggen
 • ondersteuning school
 • onderwijsondersteunende functie
 • leerwinst = totaalplaatje
 • schoolteam
 • hogere onderwijskwaliteit 

Slide 21 - Tekstslide

Conclusie
Wat zijn de gevolgen van Vlaamse toetsen voor leerlingen en bij uitbreiding Vlaamse scholen?
De gevolgen van een slecht cijfer worden gedragen door de school en niet door de leerling. De school kan dankzij de informatie van de centrale toetsen nagaan welke eindtermen nog niet behaald zijn en kan de onderwijskwaliteit verhogen door bijsturing.Slide 22 - Tekstslide

Nu is het aan jou!

Slide 23 - Tekstslide

Welke zin is volledig correct?
A
“Houd je van stripboeken?” vroeg de verkoper geïnteresseerd.
B
“Houd je van stripboeken?” vroeg de verkoper geïnteresseert.
C
“Houdt je van stripboeken? vroeg de verkoper geïnteresseerd.
D
“Houdt je van stripboeken?” vroeg de verkoper geïnteresseert.

Slide 24 - Quizvraag

Welk deel uit deze zin is de bijzin?
"De bloemen bloeien prachtig, terwijl ik ze bijna nooit water geef."
A
terwijl ik
B
terwijl ik ze bijna nooit water geef
C
de bloemen bloeien
D
de bloemen bloeien prachtig

Slide 25 - Quizvraag

Achter welk woord moet een komma (,) worden gezet?
"Mijn neef kocht nieuwe schoenen een felgekleurd hardloopshirt en een handig waterflesje voor het hardlopen."
A
schoenen
B
felgekleurd
C
hardloopshirt
D
waterflesje

Slide 26 - Quizvraag

Brahim koopt deze schoenen.
Hoeveel euro korting krijgt hij ongeveer?
A
28 euro
B
32 euro
C
40 euro
D
48 euro

Slide 27 - Quizvraag

13 × 14 =
A
112
B
152
C
174
D
182

Slide 28 - Quizvraag

Bedankt voor jullie aandacht!

Slide 29 - Tekstslide