יחסי גומלין

יחסי גומלין
בין יצורים חיים במערכת האקולוגית
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
Design and technologySecondary EducationAge 13

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

יחסי גומלין
בין יצורים חיים במערכת האקולוגית

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

דוגמה למערכת אקולוגית
A
עצים
B
דגים ואצות
C
אלון ואלה
D
שונית אלמוגים

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

רמת הארגון בתמונה היא
A
מערכת אקולוגית
B
חברה
C
אוכלוסיה
D
אורגניזם

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

יחסי גומלין

קשרים בין המרכיבים הביוטיים במערכת אקולוגית

יחסי גומלין אלה משפיעים על מגוון המינים במערכת ועל גודלן של אוכלוסיות

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

סימולים של יחסים בין גורמים ביוטיים
  תועלת לאחד הצדדים

נזק לאחד הצדדים

אין נזק ואין תועלת

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

דג הנקאי מנקה את דגי השונית מטפיליהם
הנקאי נהנה מהמזון, הדג המנוקה נפטר מטפילים
היחס בין הגורמים (דג נקאי, דג מנוקה) הוא
A
( + , +)
B
( + , - )
C
( -,0)
D
( 0, + )

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

הנמר מקבל אנרגיה מהאנטילופה, האנטילופה מתה
סימול היחסים בין הגורמים (אריה, אנטילופה) הוא

A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( 0 , -)

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

סוגי יחסי גומלין
שיתוף (סימביוזה)
תחרות
טריפה

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

חיי שיתוף - סִימְבְּיוֹזָה

יחסי גומלין המבוססים על שיתוף הדוק בין מינים שונים
Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

סִימְבְּיוֹזָה
שלושה סוגים

הדדיות (מיוטואליזם)
קומנסליזם
טפילות

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

מוטואליזם - הדדיות
שיתוף פעולה שבו שני הצדדים מרוויחים

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

הסימול של מוטואליזם הוא
A
( + ,-)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( - , -)

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

קומנסליזם
חיי שיתוף המועילים לשותף אחד בלבד ואינם מועילים או מזיקים לאחר

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

הסימול של קומסנליזם הוא
A
( + ,-)
B
( + , 0)
C
( 0 , 0)
D
( 0 , -)

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

טפילות
תלות של יצור אחד (טפיל)
ביצור אחר (פונדקאי)

הפונדקאי איננו מרוויח דבר אלא רק מפסיד
לעיתים גורם הטפיל למותו של הפונדקאי

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

סימול טפילות הוא
(טפיל,פונדקאי)
A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( 0 , -)

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

אפיפיטים, צמח נפוץ בג'ונגלים, גדלים על צמחים אחרים אך אינם מזיקים להם


A
מוטואליזם- הדדיות
B
קומנסליזם
C
טפילות

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

כשות השדות נכרך על צמח ויונק את חומרי המזון ואת המים הדרושים לקיומו
A
מוטואליזם- הדדיות
B
קומנסליזם
C
טפילות

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

הסימול של היחס בין (כשות השדות,צמח ירוק) הוא
A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( - , -)

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

טריפה
אורגניזם אחד ניזון מאורגניזם שני

נרחיב על טריפה כשנדבר על שרשרת מזון*

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

סימול טריפה יהיה
A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( 0 , -)

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

תחרות
משאבי הסביבה מוגבלים בכמותם, ולכן היצורים החיים באותה סביבה מתחרים על משאבים שונים כגון מזון, מים, חמצן או אור

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

שתי רמות ליחסי גומלין

א. בין פרטים מאותו המין- אוכלוסיה

ב. בין פרטים מאוכלוסיות של מינים שונים - חברה

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

סימול תחרות הוא
A
( + ,0)
B
( + , +)
C
( - , +)
D
( -, -)

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 תחרות תוך-מינית
יחסי הגומלין השליליים הנפוצים  והמשפיעים ביותר

פרטים בני אותו המין צורכים בדיוק את אותם המשאבים

Slide 26 - Tekstslide

למה?
תחרות ניצול
תחרות הנגרמת ללא אינטראקציה ישירה בינן הפרטים. הצריכה של המשאב על ידי פרט אחד משאירה פחות מאותו משאב לצריכתו של פרט שני. היכולת התחרותית של פרט נמדדת על ידי יכולתו להמשיך להתקיים כאשר המשאב מתמעט בבית הגידול

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

תחרות הפרעה
מתקיימת כאשר פרטים מתחרים ביניהם על ידי אינטראקציה אגרסיבית. לדוגמה, פרטים הנלחמים עד שהמפסיד מוברח מאזור בו משאב משותף מצוי בשפע

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

התמודדות עם תחרות

א. התנהגות טריטוריאלית
ב. חלוקה במרחב
ג. חלוקה בזמן
ד. ניצול שונה של בית הגידול


Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

התנהגות טריטוריאלית

כל פרט באוכלוסייה מתמקם בחלק ממרחב המחייה בבית הגידול, ואינו מאפשר לפרטים אחרים לחפש מזון ומחסה בחלק הזה

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

חלוקה בזמן
מינים החולקים אותו שטח, אך מחלקים ביניהם את שעות היממה
גרבילי החולות יוצאים לחפש אחר מזון בשעות הלילה המוקדמות, באזורים חשופים יחסית מצמחייה. רק אחרי שמסיימים מתחילים גרבילי החוף לצאת ולחפש מזון  באזורים עם יותר צמחייה

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

חלוקה במרחב
מינים מחלקים ביניהם את שטח הפעילות בחלוקה שיכולה להתבסס על משתנים כגון אקלים, קרקע וצמחייה

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ניצול שונה של בית הגידול

התמחות באכילת מזון מסוים או בתפישת גומחה אקולוגית שונה באותו אזור
 גירית הדבש, גירית מצויה דלק וסמור הם כולם טורפים קטנים, אך כל אחד מהם צד טרף בגודל מעט שונה, וכך כולם יכולים לגור יחדיו באותו אזור בלי להתחרות ישירות זה בזה

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

חקלאים נוהגים להקטין את מספר צמחי הכותנה הגדלים בשדה על ידי דילול הנבטים ולדלל את מספר הפרחים במיני עצי פרי שונים
?מדוע
A
מניעת תחרות על משאבים
B
למניעת טפילות
C
הפיכת קומנסליזם להדדיות
D
הפיכת הדדיות לקומנסליזם

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

כינת הראש היא דוגמה
A
ליחסי טפילות
B
ליחסי הדדיות
C
ליחסי קומנסליזם
D
ליחסי תחרות

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

צבעי הסוואה שעוזרים להימנע מטריפה הם
A
התאמה פיזיולוגית
B
התאמה מבנית
C
התאמה התנהגותית
D
מונעים תחרות

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

אמנסליזם
יחסי גומלין שבהם שותף אחד אינו מפיק תועלת ואינו ניזוק, אך כן מפריע לאחר

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

הסימול של אמנסליזם הוא
A
( + ,-)
B
( + , 0)
C
( + ,+)
D
( 0 , -)

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

קוצים שעוזרים להימנע מטריפה הם
A
התאמה פיזיולוגית
B
התאמה מבנית
C
התאמה התנהגותית
D
מונעים תחרות

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

צמחי האורן אינם מושפעים מנוכחות הנבטים על האדמה שמתחת להם, אך ההצלה והפחתת האור גורמים לעיכוב הצמיחה של הנבטים

A
קומנסליזם
B
אמנסליזם
C
הדדיות
D
תחרות

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

מתוך גזע הדקל מלבלבים ענפי פיקוס בנימינה. פירות הפיקוסים הגיעו בעזרת מפיצים ביוטיים (עורבים ודרורים). הפיקוס מתפתח אך אינו גורם נזק לדקל
בין הפיקוס לדקל יש
A
אמנסליזם
B
תחרות
C
טפילות
D
קומנסליזם

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

מתוך גזע הדקל מלבלבים ענפי פיקוס בנימינה. פירות הפיקוסים הגיעו בעזרת מפיצים ביוטיים (עורבים ודרורים). הפיקוס מתפתח אך אינו גורם נזק לדקל
בין הפיקוס לעורבים ולדרורים יש
A
הדדיות
B
אמנסליזם
C
טפילות
D
קומנסליזם

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

הפרשת חומרים רעילים/דוחים כדי להימנע מטריפה היא
A
התאמה פיזיולוגית
B
התאמה מבנית
C
התאמה התנהגותית
D
מונעת תחרות

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

חיקוי או העמדת פני מת כדי להימנע מטריפה
A
התאמה מבנית
B
מניעת תחרות
C
התאמה פיזיולוגית
D
התאמה התנהגותית

Slide 46 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

-
נזק
+
רווח

שותף 2
רווח
+
נזק
-
שותף 1
הדדיות
תחרות
טריפה
טפילות

Slide 47 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies