Les 1: Introductie levensvaardigheden & 4G - ZEM en JAY

Levensvaardigheden
Les 1: Introductie  & Leren waarnemen hoe je doet + benoemen wat je voelt (G4-G3)
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo, mavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Levensvaardigheden
Les 1: Introductie  & Leren waarnemen hoe je doet + benoemen wat je voelt (G4-G3)

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?

Introductie (10 m) ​
Een luisterende houding (10 m)​
Oefening 'Hoe zien gevoelens eruit? (10 m)
Eigen voorbeelden van 4G

Slide 2 - Tekstslide

Warming up: Brainstorm (5 m)
Waar denk je aan
als je het woord
'Levensvaardigheden'
hoort?

Slide 3 - Woordweb

Je krijgt een paar lessen Levensvaardigheden dit jaar tijdens de mentorlessen
2 basislessen:​
 1. Introductie & Leren waarnemen hoe je doet + benoemen wat je voelt (G4-G3)
 2. Leren herkennen wat je tegen jezelf zegt + herhaling (G2)

Periode 2: 3 themalessen:​
Keuze uit een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld pesten, roddelen, empathie en omgaan met verschillen, relaties en seksualiteit en omgaan met sombere gevoelens. 
We gaan kijken welke voorkeuren jullie hebben en hoe we de lessen indelen.


Slide 4 - Tekstslide

Zelfbewustzijn
Eigenwaarde, zelfvertrouwen. Wie ben ik? Wat voel ik? Waar ben ik goed in? Hoe krijg ik sturing over mijn gedrag en de situatie?
Zelfmanagement
Omgaan met emoties en stress, verdelen van de tijd, beheersen van
impulsen. Hoe ga ik om met boosheid en stress? Hoe motiveer ik mezelf? Welke doelen heb ik en hoe kan ik deze bereiken? Hoe organiseer en plan ik?
Sociaal bewustzijn
Empathie, actief luisteren, (h)erkennen van individuele verschillen en je
verantwoordelijk voelen voor anderen. Kan ik me inleven in anderen?
Kan ik verschillen tussen mij en anderen herkennen en waarderen?
Relatievaardigheden
Onderhandelen omgaan met conflicten, communiceren, weerstand bieden aan groepsdruk. Hoe communiceer ik met anderen? Hoe ga ik relaties met anderen aan en hoe onderhoud ik deze? Wat zijn mijn kwaliteiten en wat is het belang van de groep?
Verantwoorde keuzes maken
Kritisch en creatief denken, besluiten nemen, problemen oplossen en
evalueren van gedrag en gevolgen. Ben ik in staat problemen te herkennen en hoe los ik ze op? Leer ik van fouten?
DE VIJF VAARDIGHEDEN

Slide 5 - Tekstslide

Het Levensvaardigheden programma (10 m)​
In dezelfde situatie kan iedereen zich anders gedragen: de één wordt boos, de ander negeert de situatie en iemand anders loopt weg. Hoe kan dat?​


Het 4G-schema maakt duidelijk dat mensen verschillende gedachten over een gebeurtenis kunnen hebben, waardoor zij in die situatie verschillende gevoelens hebben en zich verschillend gedragen. 

Slide 6 - Tekstslide

Een luisterende houding (10 m)​
 • Maak groepjes van 2
 • 1 van de 2 gaat een verhaal vertellen over iets wat
  hij/zij heel leuk vindt (bijv. Netflix, serie, sport,
  vakantie etc). Je moet ongeveer 1,5 minuut hierover
  kunnen vertellen. 
 • De andere leerling krijgt een kaartje waarop staat hoe
  hij moet reageren​.
 • Na 1,5 minuut worden de rollen omgedraaid & worden de kaartjes opnieuw uitgedeeld​.
 • Bespreek daarna met z'n tweeën welk effect het gedrag van de luisteraar had op de verteller. 


timer
5:00

Slide 7 - Tekstslide

Nabespreking: een luisterende houding
Vertellers: ​

 • Had de luisterhouding van de ander invloed op jouw gedrag?​
 • Welke invloed? Waarom?

Luisteraars  instructies: 
1. je kijkt steeds weg / geen oogcontact
2. je valt steeds in de rede en neemt het gesprek over
3. je reageert zuchtend, met afkeuring

nabespreking:
 • Was je je bewust van de invloed die jij had op de verteller? ​
 • Hoe merkte je dat je invloed had? 
Slide 8 - Tekstslide

Hoe zien gevoelens er uit?
 • Stap 1: Maak groepjes van  3 personen.

 1. Groep 1: Bizzey
 2. Groep 2: Beyonce
 3. Groep 3: Kanye West
 4. Groep 4:Nikkie Tutorials
 5. Groep 5: Lionel Messi
 6. Groep 6: Amalia (dochter van de koning) 
 7. Groep 7: Donald Trump
 8. Groep 8: Snelle 
 9. Groep 9: Maan

 • Stap 2: Zoek online 3 foto's waarop die  persoon verschillende emoties uit. 
 • Stap 3: Schrijf er bij hoe je denkt dat die persoon zich in deze situatie voelt. 


timer
5:00
Vaardigheden: ZB, ZM & SB

Slide 9 - Tekstslide

lever 1 foto + emotie + gedachte in

Slide 10 - Open vraag

Hoe zien gevoelens er uit? (10 m)
 • Stap 4: Elk groepje laat de foto's aan de klas zien

 • Stap 5: Nabespreken met de klas; welke emoties zie je?

timer
5:00
Vaardigheden: ZB, ZM & SB

Slide 11 - Tekstslide

GEBEURTENIS:
Na je laatste uur loop je naar de fietsenstalling. Een groepje leerlingen daagt je uit om een rijtje fietsen omver te gooien.
Welke gedachte, gevoel, gedrag kiezen jullie?
(overleg en kies met je groepje 1 antwoord)
A
GEDACHTE: als ik het niet doe vinden ze me een pussy GEVOEL: onzeker GEDRAG: ik doe wat me gevraagd wordt en hoop maar dat ik niet gepakt wordt
B
GEDACHTE: ja, goed idee, lachen toch GEVOEL: vrolijk GEDRAG: ik doe wat me gevraagd wordt en denk er verder niet over na
C
GEDACHTE: ja doei, ga ik echt niet doen GEVOEL: overtuigd GEDRAG: ik negeer ze en ga gewoon mijn eigen gang
D
GEDACHTE: aj, ik wil hier nu helemaal niet zijn GEVOEL: onrustig GEDRAG: ik doe alsnog ik iets vergeten ben en ga terug naar binnen

Slide 12 - Quizvraag

eigen 'negatief' voorbeeld van 4G bedenken
Verzin samen een 'negatief' voorbeeld, met vervelende gevoelens en ongewenst gedrag:

 • Bedenk samen een lastige GEBEURTENIS
 • bedenk er een negatieve  GEDACHTE bij
 • bedenk er een negatief GEVOEL bij
 • bedenk er negatief GEDRAG bij 

Slide 13 - Tekstslide

Bedenk een NEGATIEF voorbeeld en beschrijf:
1- GEBEURTENIS
2- GEDACHTE
3- GEVOEL
4 - GEDRAG

Slide 14 - Open vraag

eigen 'positief' voorbeeld van 4G bedenken
Verzin samen een 'positief' voorbeeld, met prettige gevoelens en gewenst gedrag:

 • Bedenk samen een lastige GEBEURTENIS
 • bedenk er een positieve GEDACHTE bij
 • bedenk er een GEVOEL bij
 • bedenk er positief GEDRAG bij 

Slide 15 - Tekstslide

Bedenk een POSITIEF voorbeeld en beschrijf:
1- GEBEURTENIS
2- GEDACHTE
3- GEVOEL
4- GEDRAG

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide