VS - par. 1 - HAVO

Par. 1 - Wie moet er helpen?
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Par. 1 - Wie moet er helpen?

Slide 1 - Tekstslide

lesdoel
Na deze les kunnen jullie benoemen wat een verzorgingsstaat is en weten jullie waardoor de rol van de overheid hierin aan het veranderen is. Daarnaast kunnen jullie vertellen op welke manier in een samenleving hulp, inkomen en zorg te regelen is.

Slide 2 - Tekstslide

post-it
-opschrijven waaraan jullie denken bij verzorgingsstaat op post it
- opplakken op bord

Slide 3 - Tekstslide

Verzorgingsstaat
Een staat waarin de overheid een grote rol heeft in de zorg voor haar bevolking 

Slide 4 - Tekstslide

welfare triangle
Drie mogelijkheden/mechanismen om in de samenleving goederen en diensten te verdelen:
1. overheid
2. markt
3. particulier initiatief

Slide 5 - Tekstslide

Overheid           

- minimuminkomen
- uitkeringen ouderen
- uitkeringen bij beperkingen
- betalen voor elkaar
- hogere belastingen

Markt

- betaalde zorg
- meer keuzevrijheid
- je betaalt voor wat je zelf nodig hebt
- lagere belastingen

Slide 6 - Tekstslide

Particulier initiatief
Mensen helpen en ondersteunen elkaar zonder dat ze hiervoor iets terug verwachten (sportclubs, mantelzorg).

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Hoe heet het als de familie zelf zorgt voor een ziek familielid?

Slide 9 - Open vraag

Solidariteit

Je betaalt voor elkaar. Zo kan het zijn dat je meer inlegt dan je gebruikt of vice versa.
Wederkerigheid

Mensen doen iets omdat ze er iets voor terug krijgen. Voor wat hoort wat.

Slide 10 - Tekstslide

Bij vrijwel alle vragen om zorg, hulp of ondersteuning moet er een keuze worden gemaakt voor een van de drie of een combinatie van reguleringsmechanismen.

Slide 11 - Tekstslide

Welfare Triangle

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Dilemma's:
Overheid, markt of particulier?
- medicijnen produceren
-gereguleerde marktwerking in de zorg
-onderwijs
- kinderopvang
- studiefinanciering

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

De PvdA kiest voor
A
gelijkheid
B
vrijheid

Slide 16 - Quizvraag

Sociaal-democraten
Willen minder marktwerking en een grotere rol van de overheid om alles gelijk te verdelen (GL, SP, PvdA)

Slide 17 - Tekstslide

Liberalen
Willen meer marktwerking zodat mensen meer vrijheid krijgen en eigen keuzes kunnen maken (VVD, D66).

Slide 18 - Tekstslide

Het CDA kiest voor
A
vrijheid
B
gelijkheid
C
particulier initiatief

Slide 19 - Quizvraag

Christendemocraten
Kiezen voor het particulier initiatief en vinden dat mensen elkaar moeten helpen
(het gezin als hoeksteen van de samenleving).

Slide 20 - Tekstslide

We kunnen kiezen voor een reguleringsmechanisme, of een combinatie van mechanismen. Welke keuze de beste is, hangt af van de waarden die we belangrijk vinden.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video