1.3. De Sociale Kwestie

Historisch Overzicht 
vanaf 1900


Begin van een nieuwe eeuw
3. De Sociale Kwestie
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Historisch Overzicht 
vanaf 1900


Begin van een nieuwe eeuw
3. De Sociale Kwestie

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de Sociale kwestie was en op welke manier de verschillende politieke partijen deze wilden oplossingen.

Slide 3 - Tekstslide

Wat is de Sociale Kwestie? (1)
 • Een kwestie is een probleem

 • De slechte woon- en werkomstandigheden van de arbeiders zijn duidelijk zichtbaar.

 • Eind 19e eeuw.

 • Vooral in de steden.

Slide 4 - Tekstslide

Wat is de Sociale Kwestie? (2)
 • ‘De rijken worden rijker, de armen worden armer’

 • Alleen ‘de rijken’ mogen stemmen

 • Hierdoor blijven ‘de rijken’ aan de macht

Slide 5 - Tekstslide

Let op: De weekinkomsten van een mannelijke arbeider
was ongeveer 900 cent (9 gulden)

Slide 6 - Tekstslide

Wie helpt de arbeiders? (1)
 • Sommige fabrikanten gaven de arbeiders wél wat extra's (soms ook uit eigen belang: een fittere arbeider werkt harder...)

 • Arbeiders gaan staken: dit werkt alleen als iedereen gaat staken, en dat was moeilijk vol te houden

 • Arbeiders gaan samenwerken in vakbonden.

Slide 7 - Tekstslide

Wie helpt de arbeiders? (2)

 • Nederland kent drie grote politieke groepen: socialisten (links), confessionelen (midden) en liberalen (rechts)

 • Deze politieke groepen hebben allemaal een andere oplossing voor de Sociale Kwestie, maar ook allemaal eigen belangen

Slide 8 - Tekstslide

Liberalen

 • Nachtwakersstaat: overheid zorgt alleen voor orde en veiligheid

 • Economie helemaal vrij laten

 • Sociale wetten kosten teveel geld

 • Rechts in de politiek

Slide 9 - Tekstslide

Confessionelen
 • Confessie=geloof (Protestant/Rooms-katholiek)

 • Ongelijkheid omdat God het zo wil

 • Goede christenen helpen elkaar

 • Werkgevers en werknemers moeten er samen uitkomen

Slide 10 - Tekstslide

Socialisten
 • Overheid moet er alles aan doen om arbeiders te beschermen

 • Betere arbeidersomstandigheden (o.a. meer loon)

 • Om dit te bereiken: strijd voor algemeen kiesrecht (ook met stakingen en demonstraties)

 • Links in de politiek

Slide 11 - Tekstslide

Langzaam verbetering
 • Eerste sociale wetten vanaf 1874: Kinderwetje van Van Houten

 • Leerplichtwet (1900), Woningwet (1901)

 • 1917: Algemeen Kiesrecht voor mannen

 • 1919: Algemeen kiesrecht voor vrouwen

Slide 12 - Tekstslide

Vóór de Woningwet...
...na de Woningwet

Slide 13 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 14 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 15 - Open vraag