de aftrap zorgtechnologie 0222

De aftrap Zorgtechnologie
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

De aftrap Zorgtechnologie

Slide 1 - Tekstslide

planning uren:
Donderdag: 
9.15 uur - 10.00 uur
pauze
10.15 - 11.00 uur
25 januari laatste lesdag!

Slide 2 - Tekstslide

Samenhang met andere vakken en je beroep:
Technologie is niet iets losstaand. Het is onderdeel van de zorgverlening en daarmee onderdeel van het beroep van de verpleegkundige. Als je als verpleegkundige interventies kiest, dan is het belangrijk om na te gaan of het zinvol is om technologische middelen in te zetten. Technologie komt daardoor bij verschillende onderdelen van je opleiding en in je werk terug.

Slide 3 - Tekstslide

Wat kan ik met de lessen zorgtechnologie?
Tijdens je werk in de zorg krijg je te maken met de inzet van technologie. Veel technologie uit het dagelijks gebruik is ook prima toepasbaar in de zorg, denk aan smartphones en tablets. Deze worden gebruikt voor beeldbellen, inzet van leefstijlapps enz. Maar zorgtechnologie biedt nog veel meer mogelijkheden. Tijdens de lessen zorg en technologie ga je actief aan de slag met ontwikkelingen op het gebied van de inzet van zorgtechnologie en je denkt na over hoe jij als verpleegkundige deze ontwikkelingen kunt inzetten. Je gaat ermee aan de slag!

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen: 
• Je benoemt technologische ontwikkelingen in de zorg.
• Je benoemt hoe verschillende vormen van technologie ingezet kunnen worden in de zorg.
• Je legt uit wat de voor- en nadelen zijn van deze verschillende vormen van technologie voor de zorg.
• Je legt uit hoe je mensen met beperkte gezondheidsvaardig kunt ondersteunen bij het gebruik van technologie.
• Je benoemt ethische dilemma’s bij het gebruik van technologie.
• Je onderbouwt de inzet van technologie bij jouw doelgroep.


Slide 5 - Tekstslide

Leermiddelen: 
Tijdens de lessen worden verschillende internetbronnen gebruikt, zie studiewijzer.
Dus elke les LAPTOP mee.
 


Slide 6 - Tekstslide

Toetsing/beoordeling
Eindopdracht: Pitch Zorgtechnologie

Op de website van Vilans staan 12 technologische ontwikkelingen in de zorg: https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/12-technologische-ontwikkelingen-in-de-zorg. Je kiest een technologische ontwikkeling en geeft een pitch over hoe je deze technologie kunt inzetten bij jouw zorgvragers.

Studiepunt: 1

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag:

Slide 8 - Tekstslide

Ik weet wat de inhoud van deze periode is...
Ik weet wat de eindopdracht is...
Ik weet dat ik de pitch moet afsluiten met een voldoende...
Ik weet dat dit vak mij geen stress moet opleveren...

Slide 9 - Tekstslide

vragen tot nu toe?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Opdracht: eHealth

Bekijk de onderstaande video uit 2016 en beantwoord de vragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=egW6WAvS5eQ

1. Wat is eHealth?
2. Waarom is eHealth belangrijk?
3. Welke voorspellingen die ze doen in 2016 zijn al uitgekomen? Kun je voorbeelden geven?
4. Wat verwacht je dat in de toekomst mogelijk wordt met eHealth? Kun je voorbeelden geven?

Slide 12 - Tekstslide

Eindopdracht:
Je geeft een pitch van maximaal 2 minuten over de mogelijkheden voor het inzetten van de gekozen technologie bij jouw doelgroep. Je maakt je medestudenten en docent enthousiast maakt voor de inzet van de gekozen technologie. Tijdens de pitch komen de volgende punten aan bod:
- Beschrijving doelgroep
- Beschrijving technologische ontwikkeling
- Resultaten onderzoek inzet technologie
- Onderbouwing voor de inzet van deze technologie bij jouw zorgvragers

Slide 13 - Tekstslide

Voor volgende week:
Kijk alvast op: 

https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/12-technologische-ontwikkelingen-in-de-zorg 

Planning volgt...

Slide 14 - Tekstslide