Deskundigheid en organisatie les 6; onderwijssysteem

Wat ga je doen?
Je download de app: Lessonup of je gaat naar www.lessonup.app
Je logt in met de code
Je voert je naam in
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat ga je doen?
Je download de app: Lessonup of je gaat naar www.lessonup.app
Je logt in met de code
Je voert je naam in

Slide 1 - Tekstslide

Deskundigheid en organisatie 


Les 6: onderwijssysteem

Slide 2 - Tekstslide

Hoe gaat het?

Slide 3 - Open vraag

doel van de les
Kennis maken met verschillende schooltypen

Slide 4 - Tekstslide

MBO is een schooltypen. Welke schooltypes kennen jullie nog meer?

Slide 5 - Woordweb

Doel van de les 
Aan het eind van de les kan ik verschillende schooltypen uitleggen

Slide 6 - Tekstslide

Het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs vormen samen het:
A
Primair onderwijs
B
Secundair onderwijs

Slide 7 - Quizvraag

Het speciaal onderwijs is opgedeeld in clusters. Langdurig zieke kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking krijgen les in:
A
Cluster 2
B
Cluster 3

Slide 8 - Quizvraag

Het vmbo heeft vier verschillende niveaus. ............ is voor leerlingen die gemakkelijk leren en zich willen voorbereiden op een beroepsopleiding
A
vmbo gl
B
vmbo kader

Slide 9 - Quizvraag

Het vwo bestaat uit het gymnasium en het atheneum. Er is een verschil tussen beide scholen. Op het gymnasium krijgen de leerlingen latijn/natuurkunde en op het atheneum niet.
A
latijn
B
natuurkunde

Slide 10 - Quizvraag

Studenten die een studie in het hoger beroepsonderwijs afronden, krijgen een
A
bachelordiploma
B
hogeschooldiploma

Slide 11 - Quizvraag

Scholen worden ingedeeld in twee groepen. Het bijzonder onderwijs/ openbaar onderwijs bestaat uit scholen met een bepaalde levensovertuiging of visie.
A
bijzonder onderwijs
B
openbaar onderwijs

Slide 12 - Quizvraag

Het mbo leidt studenten op voor een beroep
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Bij welke leerweg ligt de nadruk op de praktijk?
A
bol
B
bbl

Slide 14 - Quizvraag

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar kunnen hier naar toe.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Welke vier clusters zijn er in het speciaal onderwijs? Welke weet je nog?

Slide 16 - Open vraag

De opdracht
Maak een flyer/folder waarin je informatie geeft aan ouders die willen weten hoe het Nederlands onderwijssysteem in elkaar zit. De volgende onderwerpen licht jij verder toe: 
voor- en vroegschoolse educatie
Primair onderwijs; regulier- en speciaal basisonderwijs + de cluster scholen
Het vmbo met de vier leerwegen
De havo en het Vwo
Praktijkonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Volwasseneducatie
Hoger beroepsonderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Openbaar-, en bijzonder onderwijs en bijzonder-neutrale school
De informatie haal je uit je theorieboek op bladzijde 20 t/m 23

Slide 17 - Tekstslide

Vragen?

Slide 18 - Open vraag

Vooruitblik 
Volgende week kort theorie doornemen + tijd om aan de folder te werken
Week daarna opdrachten uit werkboek maken met elkaar

Folder inleveren op vrijdag 29 januari tot 23.59 uur

Slide 19 - Tekstslide

Hoe ervaar jij de digitale lessen van dit vak tot nu toe?

Slide 20 - Open vraag