Havo stof Elektriciteit

H1.1 - Elektrische energie vervoeren
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H1.1 - Elektrische energie vervoeren

Slide 1 - Tekstslide

TestJezelf en Oefentoets (It'sLearning) 
Wat: 1.4 afmaken, TestJezelf of Oefentoets (It'sLearning) maken
Hoe: Eerste 25 minuten individueel, daarna overleg mogelijk
Hulp: Eerst geen hulp. Weet je een vraag niet, sla die dan over
Tijd: Tot einde les
Klaar: Leren voor toets

Huiswerk is maken oefentoets:
- Basis: opdracht 1 t/m opdracht 9
- KGT / Havo: opdracht 1 t/m 13

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen voor vandaag
-Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met effectieve spanning

-Je kunt rekenen aan oefenvragen van transformatorenSlide 3 - Tekstslide

De spanning v.h. lichtnet
  • Het lichtnet heeft geen gelijkspanning (zoals in batterijen en accu's) maar een wisselspanning van effectief 230 V. De frequentie is 50 Hz. Het patroon herhaalt 50 x per seconde.

Slide 4 - Tekstslide

Wisselspanning lichtnet
f = 50 Hz
Gelijkspanning batterij
Effectieve spanning

Slide 5 - Tekstslide

Elektriciteitsnet

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Werking elektriciteitscentrale
- De brander verhit water tot stoom.
- De stoom drijft een turbine (rad) aan.
- De generator (grote dynamo) wekt 
   wisselspanning op.
- De condensor maakt van stoom weer water.


Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Elektriciteitsnet:
  • Als stroom door een kabel gaat, wordt de kabel warm.
          Energieverlies: minder elektrische energie over voor 
                                           eindgebruikers
  • Voor de minste energieverlies moet stroom over zo hoog mogelijke spanning vervoerd worden (minder warmte).

Slide 10 - Tekstslide

Werking van een transformator
Een transformator bestaat uit twee spoelen van geisoleerde koperdraad om een weekijzeren kern.
  • Primaire spoel wordt verbonden met het 
       lichtnet, secundaire spoel met het apparaat.
  • Wisselstroom gaat door de primaire spoel, 
       die wordt een elektromagneet.
  • Weekijzeren kern wordt hierdoor gemagnetiseerd.

Slide 11 - Tekstslide

Werking van een transformator (2)

  • Gevolg - er ontstaat in de 
secundaire spoel een 
veranderende magneetveld, 
wat een lagere wisselspanning 
opwekt.

Slide 12 - Tekstslide

Formule transformator
UsUp=NsNp
      = spanning primaire spoel
      = spanning secundaire spoel
      = aantal windingen
          primaire spoel
      = aantal windingen
          secundaire spoel
Up
Us
Np
Ns

Slide 13 - Tekstslide

1) Een transformator heeft 800 windingen aan de primaire zijde en 2000 windingen aan de secundaire zijde. Als de spanning aan de primaire zijde 240 volt is, wat is dan de spanning aan de secundaire zijde?

2) De primaire spoel van een transformator is aangesloten op de netspanning.  Op de secundaire spoel staat 24 volt . De secundaire spoel heeft 600 windingen. Hoeveel windingen heeft het aan de primaire zijde?

Slide 14 - Tekstslide