Marketing LJ 1 P3-wk7

Marktonderzoek
Staat niet in je boeken!!! Alleen aantekeningen leren.

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Marktonderzoek
Staat niet in je boeken!!! Alleen aantekeningen leren.

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen het marketingplanningsproces en marktonderzoek?

Slide 2 - Tekstslide

Marktonderzoeksproces

Slide 3 - Tekstslide

Rapporteren en presenteren
Informatie analyseren
Gegevens verwerken
Fieldresearch
Deskresearch
Informatiebehoefte
Probleemstelling
1
2
3
4
5
6
7

Slide 4 - Sleepvraag

Welke gegevens onderzoek je tijdens deskresearch?

Slide 5 - Woordweb

Welke gegevens onderzoek je tijdens Fieldresearch?

Slide 6 - Woordweb

Vormen van onderzoek


 BUREAU ONDERZOEK/DESKRESEARCH = Secundair onderzoek

 Bij secundair onderzoek, gebruik je secundaire gegevens, ofwel je maakt gebruik van gegevens die een ander al heeft verzameld. Je analyseert bestaande gegevens uit een onderzoeksrapport of een database (je eigen klantenbestand bv). 

Slide 7 - Tekstslide

Vormen van onderzoek


VELDONDERZOEK/FIELD RESEARCH = 
Primair onderzoek

Bij primair onderzoek verzamel je zelf de gegevens, door middel van het ondervragen van klanten. Je zet zelf een onderzoek op naar nieuwe informatie die niet eerder is verzameld

Slide 8 - Tekstslide

Onderscheid primair en secundair onderzoek

Als je besluit om onderzoek te gaan doen, start je secundaire gegevens te onderzoeken! Als je nog niet voldoende gegevens hebt, dan ga je pas primair onderzoek doen…..


Slide 9 - Tekstslide

Aard van gegevens 

Slide 10 - Tekstslide

Kwalitatief marketonderzoek
  • Interview
- Diepte
- Gestructureerd
- Open
- Half open
  • Groepsdiscussie
  • Observatie

Slide 11 - Tekstslide

Kwantitatief marktonderzoek
  • Registratie
  • Panelonderzoek
  • Respondentenpanel
  • Klantevredenheidsonderzoek
  • Ad hoc en Continu onderzoek
  • Experiment ( Eventueel ook kwalitatief)
  • Observatie


Slide 12 - Tekstslide

Primair onderzoek
Secundair onderzoek
Kwantitatief onderzoek
kwalitatief onderzoek
Fieldresearch
Deskresearch
marktonderzoek
Hoeveelheid
diepgang

Slide 13 - Sleepvraag

Marktonderzoek deskresearch / fieldresearch

Slide 14 - Tekstslide

5. Gegevens verwerken
- Betrouwbaarheid van de bronnen checken, bv jaartal, afzender. Kloppen de gegevens met datgene wat je wilt meten?
Gegevens verwerken in rapportages
- Cijfermatige gegevens verwerken in tabellen, grafieken, diagrammen
- Kwalitatieve gegevens in opsommingen, onderbrengen in rubrieken of thema’s.


Slide 15 - Tekstslide

6. Informatie analyseren
Welke conclusies kun je uit de gegevens halen?
  
Met behulp van absolute aantallen en kengetallen:
Percentages om verhoudingen weer te geven

Indexcijfers = verhoudingscijfer, waarmee je groei of daling ten opzichte van een basisperiode kunt weergeven.

Slide 16 - Tekstslide

7. Rapporteren en presenteren
Maak je rapport visueel met bijvoorbeeld een
“Infographic”

Slide 17 - Tekstslide

Evaluatie
Implementatie
Strategie bepalen
SWOT-analyse
Interne en externe analyse
Doelstelling beschrijven
Missie en Visie
1
2
3
4
5
6
7

Slide 18 - Sleepvraag

Wat is de missie?
A
waar je voor gaat?
B
waar je voor staat?
C
Heden
D
toekomst

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de Visie?
A
Waar je voor staat
B
Waar je voor gaat.
C
Toekomst
D
Heden

Slide 20 - Quizvraag

Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
 - lange termijn (5 jaar en langer) 
- Op directieniveau
- middellange termijn (1 tot 5 jaar)
- Op middenkaderniveau
- Korter dan een jaar

- Op personeelsniveau

Slide 21 - Sleepvraag

Smart doelstelling

Slide 22 - Tekstslide

Externe omgeving
Onbeheersbaar
Het land
Externe omgeving 
Onbeheersbaar
De branche
Interne omgeving
beheersbaar
Jouw bedrijf

Micro omgeving
Meso omgeving
Macro omgeving

Slide 23 - Sleepvraag

Wat onderzoek je in de micro omgeving?

Slide 24 - Woordweb

Wat onderzoek je in de Meso omgeving?

Slide 25 - Woordweb

Waar staan de letters DESTEP voor in de Macro omgeving?

Slide 26 - Open vraag