Les 1 Thermodynamica vakdidactiek

Artikel 'Werken aan vaktaal bij de exacte vakken'
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
natuurkundeHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Artikel 'Werken aan vaktaal bij de exacte vakken'

Slide 1 - Tekstslide

Student 1
Je krijgt van student 1 een antwoord op een uitlegvraag van het tentamen chemische reacties.
Is het eindantwoord inhoudelijk juist?
JA
Nee

Slide 2 - Poll

Student 1
Is het antwoord juist geformuleerd?
Ja
Nee

Slide 3 - Poll

Student 1
Kan je het maximaal aantal punten toekennen?
Ja
Nee

Slide 4 - Poll

Student 2
Je krijgt van student 2 een antwoord op een uitlegvraag van het tentamen chemische reacties.
Is het eindantwoord juist?
Ja
Nee

Slide 5 - Poll

Student 2
Is het antwoord juist geformuleerd?
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

Student 2
Kan je het maximaal aantal punten toekennen?
Ja
Nee

Slide 7 - Poll

Student 3
Je krijgt van student 3 een antwoord op een uitlegvraag van het tentamen fysische informatica.
Beheerst de leerling de taal van het vak?
Ja
Nee

Slide 8 - Poll

Student 3
Heeft de leerling de lesstof wel voldoende begrepen?
Ja
Nee

Slide 9 - Poll

Student 4
Je krijgt van student 3 een antwoord op een uitlegvraag van het tentamen fysische informatica.
Heeft de docent de vraag eerlijk nagekeken?
Ja
Nee

Slide 10 - Poll

Welke ervaring hebben jullie al met het nakijken van een uitleg vraag?

Slide 11 - Woordweb

Wat is volgens jullie het nut van Taalgericht lesgeven?

Slide 12 - Woordweb

Opdracht naar aanleiding van het lezen van de twee NVOX artikkelen: ‘Taal: brug naar motivatie en begrip’ deel 1 en 2.

Slide 13 - Tekstslide

Schrijf de essentie van de artikelen in 1 zin op.

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Link

Wat is volgens Erik van Caem het nut van Taalgericht lesgeven?

Slide 16 - Woordweb

Hoofdonderwerpen
- Bewustwording van het belang van taal in de lessen en bij het leren;
- Theorie DAT-CAT;
- Vakdoelen en taaldoelen;
- De 3 pijlers van Taalgericht Vakonderwijs (Context, Taalsteun, Interactie);
- Didactiek van woordenschatontwikkeling (De Viertakt)

Slide 17 - Tekstslide

Leerdoelen
● Je weet op welke wijze het alledaags taalgebruik verschilt van schools taalgebruik.
● Je past de specifieke vakdidactische kennis van Taalgericht Vakonderwijs toe in je lessen.
● Je kunt daarbij je lessen zodanig aanpassen dat deze voor alle leerlingen toegankelijk zijn, zon
● Je kunt daarbij je lessen zodanig aanpassen dat deze voor alle leerlingen toegankelijk zijn, zonder het niveau te verlagen.
● Je bent daarbij in staat om in je lessen de drie pijlers Context, Taalsteun en Interactie vorm te geven.
● Je kent didactische mogelijkheden om de (vakspecifieke) woordenschat van leerlingen te vergroten.
● Je past de woordenschatdidactiek toe in je lessen.
● Je kunt (de beschrijving van) je lessen onderbouwen vanuit het theoretisch kader van Taalgericht Vakonderwijs.

Slide 18 - Tekstslide

Eindopdracht

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

DAT-CAT

Slide 21 - Tekstslide

Didactisch coachen

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk bijeenkomst 2
Iedereen:
Lees hoofdstuk 1 uit Dijk, G., Hajer, M., Scharten, R., Vos, B. de
(2013).
Beschrijf in vijf zinnen hoe jij DAT-CAT in zou zetten in jouw les op de stage.

Groepje 1: Lesje warmte: DAT-CAT

Slide 23 - Tekstslide

Groepjes maken
1
DAT - CAT
2
Taalsteun
3
Interactie
4
Drieluik
5
Woordenschat
6
Modelling

Slide 24 - Tekstslide

Vakdoelen:
Aan het eind van de les:
● Weet je wat het kader van de cursus is en aan welke voorwaarden de eindopdracht moet voldoen;
● Ben je je bewust dat taal een belangrijk aandeel heeft in de vaklessen;
● En je je bewust van vaktaal en schooltaal in de vaklessen.Slide 25 - Tekstslide

Taaldoelen:
Aan het eind van de les:
●Kun je beschrijven welke talige struikelblokken de
leerlingen tegenkomen in het vak;
● Kun je de termen DAT en CAT uitleggen aan de hand
van je eigen vak.

Slide 26 - Tekstslide

Wat neem je uit deze eerste bijeenkomst mee naar je eigen lespraktijk?

Slide 27 - Open vraag

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video