niemand vlucht vrijwillig

1 / 12
volgende
Slide 1: Video
maatschappijleerMBO

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Wat weet jij over vluchtelingen?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Een vluchteling is iemand die?
A
Vertrekt uit zijn eigen land omdat het daar voor de persoon niet veilig is
B
Vertrekt ui zijn eigen land om ergens anders werk en geluk te kunnen vinden

Slide 4 - Quizvraag

Hoeveel mensen zijn er in 2019 wereldwijd op de vlucht?
A
70,8 miljoen mensen
B
25,8 miljoen mensen

Slide 5 - Quizvraag

Hoeveel procent van de vluchtelingen wereldwijd is jonger dan 18 jaar
A
23 procent
B
51 procent

Slide 6 - Quizvraag

De meeste vluchtelingen worden opgevangen...
A
Rondom het land waaruit gevlucht wordt
B
In europa

Slide 7 - Quizvraag

Als een vluchteling in Nederland bescherming en verblijfsrecht aanvraagt noem je dat?
A
Asiel aanvragen
B
Verblijfsvergunning aanvragen

Slide 8 - Quizvraag

Uit welk land komen op dit moment de meeste vluchtelingen?
A
Zuid-Soedan
B
Syrie

Slide 9 - Quizvraag

Een vluchteling mag in Nederland blijven als...
A
Hij of zij in het moederland geen toekomst meer heeft vanwege armoede, honger, natuurramp of slecht onderwijs.
B
Hij of zij niet veilig is/vervolgd wordt in het moederland vanwege zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft.

Slide 10 - Quizvraag

Hoeveel mensen vroegen in 2019 asiel aan in nederland?
A
92.533 asielzoekers
B
22.533 asielzoekers.

Slide 11 - Quizvraag

Mensen die armoede ontvluchten en naar Nederland komend, die..
A
Mogen niet in Nederland blijven
B
Mogen wel in Nederland blijven

Slide 12 - Quizvraag