OAS2F

OAS2F
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

OAS2F

Slide 1 - Tekstslide

Today's goals
At the end of this lesson, 

You know the differences between the present simple, present continuous and the past simple
You can apply the grammar in writing and speaking

Slide 2 - Tekstslide

Present Simple
Tegenwoordige tijd

Je gebruikt de present simple bij:
 1. feiten
 2. routines
 3. gewoontes
 4. als je praat over iets wat je in de toekomst plant

Slide 3 - Tekstslide

Signaalwoorden Present Simple
Signaalwoorden + present simple

 • every day
 • often
 • always
 • usually 
 • on the weekend

Slide 4 - Tekstslide

Bevestigende zinnen

I am
You are
He/she/it is
We are
You are
They are
stam + s

I watch
You watch
He/she/it watches / works
We watch
You watch
They watch

Eindigt op een s of een s-klank: es achter werkwoord

Slide 5 - Tekstslide

Which word is in the affirmative present simple when beginnging with he?
A
play
B
swim
C
run
D
calls

Slide 6 - Quizvraag

Ontkennende zinnen
I do not (don’t) work
You do not (don’t) work
He/she/it does not (doesn’t) work
We do not (don’t) work
You do not (don’t) work
They do not (don’t) work

Slide 7 - Tekstslide

Which word is in the negative present simple when beginning with she?
A
don't plays
B
doesn't work
C
does not works
D
does work

Slide 8 - Quizvraag

Vraagzinnen 
Do I work?
Do you work?
Does He/she/it work?
Do we work?
Do you work?
Do they work?

Slide 9 - Tekstslide

Which questions is in the present simple?
A
Does she play the guitar?
B
Did she plays the guitar?
C
Do she play the guitar?
D
Does she not plays the guitar?

Slide 10 - Quizvraag

Examples of the present simple when beginning with it

Slide 11 - Woordweb

Present Continuous
Tegenwoordige tijd

Je gebruikt de present continuous bij:
 1. als iets op dit moment aan de gang is
 2. om een langer durende algemene activiteit aan te geven
 3. om een voornemen in de toekomst aan te geven

Slide 12 - Tekstslide

Signaalwoorden
At the moment
Now
Right now
Currently

Slide 13 - Tekstslide

Bevestigende zinnen
stam + ING

I am working
You are working
He/she/it is working
We are working
You are working
They are working

Slide 14 - Tekstslide

Which is the correct affirmative present continuous word?
A
She am working
B
She is working
C
She not working
D
She are working

Slide 15 - Quizvraag

Ontkennende zinnen
I am not working
You are not (aren’t) working
He/she/it is not (isn’t) working
We are not (aren’t) working
You are not (aren’t) working
They are not (aren’t) working

Slide 16 - Tekstslide

Which is the correct negative present continuous word?
A
I am working
B
She isn't working
C
She aren't working
D
She is working

Slide 17 - Quizvraag

Vraagzinnen
Am I working?
Are you working?
Is he/she/it working?
Are we working?
Are you working?
Are they working?

Slide 18 - Tekstslide

Which is the correct present continuous question?
A
Are he working?
B
Is they working?
C
Am I working?
D
Does she working?

Slide 19 - Quizvraag

Give me a sentence using the present continuous

Slide 20 - Open vraag

Past Simple
Verleden tijd

Je gebruikt de past simple bij:
 1. Iets is in het verleden gebeurd en is nu afgelopen (tijdstip wordt vaak aangegeven)

Slide 21 - Tekstslide

Signaalwoorden
Last week
Yesterday
Last month
Last year

Slide 22 - Tekstslide

Bevestigende zinnen

Stam + ed

I worked
You worked
He/she/it worked
We worked
You worked
They worked
Ontkennende zinnen

Didn’t + stam

I didn’t work
You didn’t work
He/she/it didn’t work
We didn’t work
You didn’t work
They didn’t work

Slide 23 - Tekstslide

Vraagzinnen
Did + persoon + stam?

Did I work?
Did you work? 
Did he/she/it work?
Did we work?
Did you work?
Did they work?

Slide 24 - Tekstslide

Irregular verbs (examples)

fall = fell
find = found
fly = flew
forget = forgot
get = got
give = gave
have = had
begin = began
break = broke
bring = brought
build = built
buy = bought
catch = caught
come = came
do = did
eat = ate

Slide 25 - Tekstslide

They watch television every day.
(write this sentence in the past simple)

Slide 26 - Open vraag

Quizziz
Grammar present simple, present continuous, the past simple

Slide 27 - Tekstslide